Norwegian-Italian translation of bygger

Translation of the word bygger from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bygger in Italian

bygger
konstruksjon - mannnoun costruttore [m], imprenditore [m], imprenditore edile [m]
Derived terms of bygger
Anagrams of bygger
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Nabohjelp" bygger på modeller fra USA og Storbritannia.
2.Arbeiderpartiet bygger sin politikk på den demokratiske sosialismen.
3.Ballet" er en franskitalienskalgirsk samproduksjon som bygger på en teatersuksess fra Paris.
4.Bekken grunngir ikke nærmere denne holdning, men antagelig bygger den på lignende betraktninger jeg ovenfor har gjort rede for.
5.Bygger man ut landbruket ved å satse på flere bruksenheter, vil behovet for meierier ikke avta, men øke".
6.Datafreight" bygger på et britisk system som har vært et ledd i teledatatjenesten Presel siden 1979.
7.Det er et selvlensende prinsipp som bygger på den enkle fysiske loven om at underskudd er tyngre enn overskudd.
8.Det samvirke som bare bygger på fellesskap i anskuelser og interesser kan en ikke forby.
9.En innvending som ofte reises mot inntektsoverføringen av den type som her er nevnt, er at de bygger på urealistiske forutsetninger om mottakernes evne til å tenke rasjonelt.
10.Fremrykning i mørke" er et slags dansedrama som går nye veier og bygger bro mellom ulike kunstarter.
11.Han gifter seg med borgermesterdatteren Maria, arbeider hos foreldrene i omgivelser hvor tiden synes å stå stille, får to sønner, fingrer med radioer og bygger sine egne mottagere.
12.I Was Here Before", et kjent stykke av den britiske forfatter J.B. Priestley, bygger på en slik opplevelse som vi nettopp har beskrevet.
13.I bakvendtland" - et lekespill som bygger på tekster av Alf Prøysen - blir høstens oppsøkende forestilling for de aller minste.
14.Indiana Jones" følges av et førtitall norske og utenlandske filmer til glede for kinosjefene, filmmakerne og pressefolkene som i et antall av rundt fem hundre er kommet til Haugesund - sildebyen som nå bygger seg opp og ut til å bli Norges Cannes.
15.Jor skriver at vanskeligheten med å mobilisere opinionen for kravet om en kulturell opprustning skyldes at man som oftest setter likhetstegn mellom kultur og fritidssysler, og ikke ser at kulturen er hele det verdigrunnlag vi bygger vårt samfunn og vår tilværelse på.
16.Le Beethoven francais" som komponisten en gang ble kalt, bygger på den 4satsige struktur, men binder satsene sammen to og to.
17.Muldvarpen" bygger i mange detaljer på Le Carres egne opplevelser som britisk efterretningsagent i Tyskland omkring 1960, og på historien med Kim Philby, som nesten ble leder for den britiske efterretningstjeneste i begynnelsen av 1950årene, men som hadde arbeidet for SovjetUnionen helt siden slutten av 1930årene.
18.Orions belte", som bygger på Jon Michelets Svalbardroman.
19.Rapporten bygger på beboernes utsagn.
20.Slot over slot sig bygger !
21.Tenk på fremtiden når du bygger baderommet" er satt som overskrift på en av artiklene i siste nummer av Byggposten som utgis av Norsk Byggtjeneste.
22.The Bounty", som vises i Haugesund på den norske filmfestivalens andre dag, bygger på dokumenter fra krigsrettssaken mot Bligh.
23.Thrillseekers" er ikke bare et ord for våghalser som kaster seg ut fra fjellveggene, men også et begrep man bør ha i tankene når man planlegger og bygger ut fremtidens turisttilbud i Norge.
24.Uten tittel" bygger på fremstillingen av kjønnslivet i blader og magasiner, og ble fra noen hold fordømt som kvinnefiendtlig og pornografisk.
25.Vi kan nemlig ikke akseptere et resonnement som bygger på at gjeldende bensin, diesel og parafinavgifter er en fast størrelse som det både er økonomisk og politisk uriktig å ta opp til prøving.
26.Vår helsetjeneste bygger på visse ukrenkelige prinsipper, som at offentlige, godkjente behandlingsmetoder skal dokumentere sin effekt eller bygge på et anerkjent erfaringsgrunnlag"....
27.(UPI) En ny fotballskandale bygger seg opp i Italia.
28.Arbeiderpartiet tar avstand fra disse holdningene, som bygger på" drømmen" om at helse, alderdom, utdannelse og andre nødvendige tjenester skal kjøpes for penger.
29.Blir det Byggeskikkutvalgets oppgave å snu strømmen kanskje reduser skjemabunken for dem som vil bruke arkitekt når de bygger ?
30.Dataene bygger på Norges Bransjeregister.
Your last searches