No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword datanettverk. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Datanettverk vil bli viktigere på bekostning av telenettverk, og nettverkene vil bli stadig mer" intelligente".
2.Anvendelsesområdene spenner ellers fra datanettverk for enkeltbedrifter, distribusjon av databaser eller radio og TVoverføring til kabelnett.
3.Samtidig har Norges tekniske høgskole fått en datamaskin i gave som skal knytte norsk forskning til et europeisk datanettverk.
4.Dataselskapet fremholder at nordiske løsninger for datanettverk hvor man benytter offentlige tjenester, har meget høy anseelse verden over.
5.Det norske datterselskapet samt Bullselskapene i Sverige og Danmark foruten det finske Nokiakonsernet planlegger opprettelsen av et skandinavisk senter for datanettverk som Garø håper blir lagt til Norge.
6.Konsernet har utviklet et eget konsept for datanettverk som er basert på disse standardene, og det nordiske senteret i Oslo vil arbeide blant annet med den videre utvikling av slike nettverk.
7.Nordic Bull Net A / S skal begynne sin virksomheten i begynnelsen av neste år, og senteret skal hovedsakelig arbeide med datanettverk.