Norwegian-Italian translation of debatt

Translation of the word debatt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

debatt in Italian

debatt
diskusjon noun discussione [f], dibattito [m]
Synonyms for debatt
Derived terms of debatt
Similar words

 
 

More examples
1.Boken er blitt en salgssuksess i USA, og A / S HjemmetFagpresseforlaget håper at boken vil vekke en debatt slik som Alvin Tofflers" fremtidssjokket" utløste i 1970.
2.Dataalderen" kalles det, og denne utvikling stiller også Postverket overfor store utfordringer, som hittil har vært merkverdig lite berørt i den offentlige debatt.
3.De siste ukers debatt om privatisering av helsevesenet har fått et noe merkelig preg.
4.Det blir innledning til debatt ved direktør i Kirkerådet, Johannes UlltveitMoe.
5.En provoserende tittel egnet til å skape debatt, håper initiativtagerne til torsdagens møte i Helsepolitisk Debattforum i Oslo.
6.Er kultur lønnsomt" - en omtale av en debatt i P2, som stod i onsdagens morgenutgave, var skrevet av Ingar Sletten Kolloen.
7.Fredsskipet" til Nicaragua er blitt et stridens skip, om man skal dømme efter norsk innenrikspolitisk debatt.
8.Høynivå"gruppen ber om et fornyet mandat for å kunne føre en løpende debatt om alliansens atomstrategi og sammensetningen av arsenalene.
9.I den politiske debatt har det seg slik at Regjeringen ensidig blir belastet ansvaret for arbeidsløsheten.
10.I disse dager opplever vi atter norsk debatt på sitt mest dobbeltmoralske, nemlig mediadebatten, og da særlig den delen som dreier seg om reklame i radio og TV.
11.Idretten sultefores," mener avisen, og" har den største sympati for idrettens synsmåter og tror det er en gunstig anledning til å dra igang en debatt om idrettens plass i vårt samfunn.
12.Jeg oppfatter den pågående debatt slik at enkelte, med Aftenposten i spissen, forsøker å torpedere Skattekommisjonens innstilling.
13.Kompetanse" er avdeling for høyere utdannelse ved NAVFs utredningsinstitutt" smaksprøver" fra sine siste forskningsprosjekter, og kaster også nye problemstillinger inn til debatt.
14.Når man tenker på den debatt som legeavtalen skapte og den motstand den møtte, er denne uvitenhet nærmest skremmende, og man må spørre seg om ikke store deler av debatten og motstanden har vært basert på et sviktende grunnlag.
15.Og statssekretæren fremholder at vi må få en debatt med kvalitet og innsikt i tilknytning til disse spørsmål.
16.Politisk og taktisk var det nå nødvendig for Willoch å kvele en gryende debatt i starten innad i hans eget parti.
17.Pål Jacobsensaken" er et eksempel på en slik amputert debatt.
18.Saken Dumell" har lenge vært gjenstand for en livlig debatt.
19.Sitatet stammer fra Arbeiderpartiets kommunalråd Tove Heggen Larsen og er hentet fra Oslo bystyres debatt om tomtespørsmål for nytt IBMbygg 28 / 482.
20.Verdibokas" formål er å skape bevissthet og debatt rundt spørsmålet om samfunnets verdigrunnlag.
21.Vi har igjen fått en forskrudd debatt om forholdet mellom kraftutbygging og miljøvern.
22.Vi har tvert imot stilt oss velvillig til initiativ som er tatt for å få i gang en åpen debatt om slike spørsmål", fremholdes det.
23.Vi må sørge for at våre argumenter ikke drukner i den debatt som Arbeiderpartiet vil komme til å legge opp til for å gjøre forslaget for listeforbund suspekt.
24.Vi vil gjerne ha en åpen og fri debatt om pressens oppgaver.
25.(UPI) Rapporter om at en finsk sendemann i utlandet er blitt hjemkalt efter å ha holdt en whiskydunstende andakt har bragt utenriksdepartementet i forlegenhet og utløst en debatt i den finske hovedstad om Finlands bilde i utlandet.
26.12 000, og det kommer stadig nye innmeldelser, ikke minst på bakgrunn av den sikkerhetspolitiske debatt vi har hatt i Norge det siste året.
27.Arbeiderpartiet vil ha fordomsfri debatt om redusert minstestraff.
28.At NRK medvirker til å skape tvil om dette er uheldig, ikke minst fordi det i den aktuelle sikkerhetspolitiske debatt fra flere hold blir hevdet at nettopp USA og NATO har planer om en begrenset kjernefysisk krig.
29.Barneombudet selvsagt ikke vil (og heller ikke kunne) stoppe en debatt om" barns kår i vår del av verden".
30.Betenkningen er kommet fra et utvalg, men Bispemøtet har behandlet den og anbefalt den utgitt som bok for diskusjon og debatt.
Your last searches