Norwegian-Italian translation of debutere

Translation of the word debutere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

debutere in Italian

debutere
kino - teaterverb debuttare, esordire
Synonyms for debutere
More examples
1.Dag Otto skal jo debutere som proff i et verdensmesterskap.
2.Det foreligger ingen nye filmplaner som innbefatter meg fra Ingmar Bergmans side, men jeg har selv tenkt å debutere som regissør.
3.Men det er kanskje like greit, å debutere er litt spesielt, og det er nok lettere å gjøre det på utebane uten å vite det.
4.Alfhild Stene Vidvei kan dermed sies å debutere, iallfall som profesjonell kunstner, når hun nå stiller ut i Sandvika.
5.Ca. 200 sangtalenter er testet i konkurransen, og Chris Q. vil debutere efter nyttår.
6.Connie Barr og Hanne Kirsebom Pettersen har sprunget ut av ressursgruppen og skal debutere som programledere i Ungdomsåret.
7.Debutere vil jeg, og det skal skje i Oslo.
8.Den talentfulle 16årige Rune Hansen fra Tveita skoles musikkorps vil på baryton debutere med krevende Labelle Americaine, mens Tonhild Frøyland fra Ljan skolekorps i samråd med Torshovkorpsets dirigent, Stein R. Ludvigsen, har valgt Bennetts Flute Royal som sitt særnummer.
9.Dessverre er jeg for gammel til å spille hovedrollen selv, forteller von Sydow, som denne våren skulle ha vært i Kenya for sin gode venn Bergmannfotografen Sven Nykvist, som også tenker på å debutere som filmregissør.Nykvist er sønn av svenske Kongomisjonærer og har fra den tiden med seg en historie som egner seg for hans medium.
10.Det ga Haldor Sletten fra Norrøna i Bergen muligheter for å debutere og vise nasjonal klasse.
11.For første gang i Oslo får fremstående representanter for hovedstadens korpsbevegelse her anledning til å debutere med selvvalgte solistoppgaver.
12.Han er nyutdannet fra Teaterskolen og kommer til å debutere i denne kabareten, som Torstein Føllinger blir instruktør for.
13.Han får aldri tid til å debutere.
14.Her skal Vigdis Rønning debutere og hun har i første omgang satt seg som mål å fullføre.
15.Ingrid Bjoner skal debutere som operainstruktør.
16.Interessen for å debutere med janitsjarorkesteret på Torshov har også vært stor, bekrefter Henning Petersen i musikkutvalget.
17.Jorma Virtanen, som skulle debutere i Storhamars mål, og hadde varmet opp, ble stoppet i garderobedøren.
18.Og noen drøm om å spille Ofelia langt mindre å debutere i denne rollen - har jeg aldri hatt.
19.Selv en mann som ikke er av de mykeste fatter at det å debutere som mor ikke bare er gloria.
20.Som nytt av året trekker han frem debutantkonserten i Aulaen, her har kritikerne valgt ut tre solister, Rolf Knapper, Reidun Askeland og Gregor Zubricky, som dermed får anledning til å debutere i en fin ramme.
21.Til gjengjeld får han denne uken debutere to ganger.
22.Trude er kanskje den mest ivrige, men hun har ennå til gode å debutere i en seriekamp.
23.Turnevicius studerer med Mogens Ellegaard i København, hvor han skal debutere senere iår.
24.Veteranene Terje Kojedal (t.v.) og Åge Hareide (t.h.) sammen med unggutten Vegard Skogheim som trolig kommer til å debutere i landslagstrøyen i Egypt.
25.Vår store sanger skal like godt debutere som regissør, i den første oppsetning overhodet av" Elektra" i Norge.
26.til å debutere i landslagtrøyen i Egypt.
27.Enkelte sa jeg gikk inn i løvens hule ved å debutere på årsmøtet til Nordland Fylkes Fiskarlag.
28.Jeg fant ut at jeg ville debutere efterat jeg hadde studert.
29.Jeg har selvsagt lyst til å debutere i Tour de France som starter 28. juni.
30.Men jeg har ikke satt meg noe mål for når jeg skal være tilbake eller når jeg skal debutere i Bundesliga.
Similar words

 
 

debutere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) debuteredebuterendedebutert
Indikative
1. Present
jegdebuterer
dudebuterer
handebuterer
videbuterer
deredebuterer
dedebuterer
8. Perfect
jeghar debutert
duhar debutert
hanhar debutert
vihar debutert
derehar debutert
dehar debutert
2. Imperfect
jegdebuterte
dudebuterte
handebuterte
videbuterte
deredebuterte
dedebuterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde debutert
duhadde debutert
hanhadde debutert
vihadde debutert
derehadde debutert
dehadde debutert
4a. Future
jegvil/skal debutere
duvil/skal debutere
hanvil/skal debutere
vivil/skal debutere
derevil/skal debutere
devil/skal debutere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha debutert
duvil/skal ha debutert
hanvil/skal ha debutert
vivil/skal ha debutert
derevil/skal ha debutert
devil/skal ha debutert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle debutere
duville/skulle debutere
hanville/skulle debutere
viville/skulle debutere
dereville/skulle debutere
deville/skulle debutere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha debutert
duville/skulle ha debutert
hanville/skulle ha debutert
viville/skulle ha debutert
dereville/skulle ha debutert
deville/skulle ha debutert
Imperative
Affirmative
dudebuter
viLa oss debutere
deredebuter
Negative
duikke debuter! (debuter ikke)
dereikke debuter! (debuter ikke)
Your last searches