Norwegian-Italian translation of dele

Translation of the word dele from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dele in Italian

dele
generellverb condividere, dividere
  delverb dividere, spartire
  klassifikasjonverb dividere, suddividere
  konkurranseverb finire alla pari a
Synonyms for dele
Derived terms of dele
Anagrams of dele
More examples
1.Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
2.Det er helt klart ikke i arbejderbevægelsens interesse at dele tilskud ud til alle og enhver og til hvad som helst.
3.Dette beskjedne og fromme ønske kan vi alle dele.
4.Erfaringer er det nok mulig å dele, men ikke gullmedaljer".
5.Jumboplassen" må nå bistandsminister Reidun Brusletten dele med fiskeriminister Thor Listau, som under en tredjedel av befolkningen mener gjør en brukbar figur i Regjeringen.
6.La meg si oppriktig at når det sovjetiske folk hjelper Vietnam med å utvikle økonomien, så må det dele med dere ressurser det selv behøver".
7.Oslo Arbeiderparti har ingen gaver å dele ut", skriver Oslo Høyres formann, Per DitlefSimonsen i en kommentar til Oslo Arbeiderpartis opplegg for å få byen ut av uføret.
8.(NTBDPA) Den kubanske kjempen Alberto Juantorena avsluttet sin glitrende karriere ved å dele 1. plassen på 800 meter da Vennskap 1984lekene for menn ble avsluttet i Moskva i helgen.
9.Alminnelig forretningsmessig praksis tilsier at Staten er med å betale utgiftene når Staten skal være med å dele inntektene.
10.Alt ser ut til å fungere meget bra i båten, som er i samme posisjon som Alf og Frank var da de ble mestre i 1976, mener trener Fiskerstrand, som likevel ikke vil dele ut noen gullmedalje på forhånd.
11.Bør ikke privilegerte barnehavebarn dele plassen sin med andre barn som ellers ikke kommer inn i barnehaver ?
12.Derfor behøver vi ikke å dele suksessen med noen, sa han, og mente antagelig at regjeringen ikke skylder kirken noen innrømmelser.
13.Derfor vil vi denne uken sette i gang en aksjon med å dele ut ELEV 84 utenfor flere av de ungdomsskolene hvor rektor har sagt nei.
14.Det Nye og Janco skal dele kostnadene likt, og det er ikke meningen at dette skal være et reklameprogram for Det Nye.
15.Det er ikke så mange former for erkjentligheter vi kan dele ut i forsvaret, men for en tid tilbake ble det bestemt at Forsvarsmedaljen skulle deles ut til folk med mer enn 25 års tjeneste.
16.Det er klart jeg har mange fordeler, som jeg efterhvert ser frem til å dele med langt flere av mine medsøstre.
17.Det er også av den grunn utenkelig at vi så rundhåndet skulle dele ut fribilletter.
18.Egentlig er det bare en pressemann som har fått meg til å åpne meg og bli personlig, dele tro, håp og tvil.
19.En mulighet er å dele oppholdstiden mellom dem som har behov om morgenen og dem som kun disponerer eftermiddagstiden, foreslo Ingeborg Midttun (h).
20.Et fint tiltak, jeg håper ideen er smittsom, sier likestillingsombud Eva Kolstad om den nye likestillingsprisen som Frogn kommune vil dele ut.
21.Forslaget om å dele eierinteressene mellom universitetene, studentsamskipnaden og de ansatte vil sikre den fremtidige driften av et sterkt og uavhengig norsk fag og lærebokforlag.
22.Foruten at vi kommer til å kjøre i 30 km / t i de aktuelle gater, kommer vi også til å dele ut diverse informasjonsmateriell til publikum.
23.Har dere aldri problemer som profesjonelle musikere med å stå der alene på scenen og liksom dele deres kjærlighet med all verden ?
24.Hvis en misjonær skulle føle seg kallet til å preke eller dele ut traktater inne på et tempelområde, kan han risikere å bli møtt av trusler - forståelig nok.
25.Hvis vi må dele det med Norsk Hydro, synes vi allikevel det er greit.
26.Hvordan ser dere på det å dele søsken ?
27.I en toårsperiode håper vi på garanterte inntekter fra firmaet Sport Media, efter det regner vi med å dele overskuddet som aksjonærer i Sport Media, sier Høiby.
28.Industridepartementet støtter bostyrets forslag om å dele ut til kreditorene overskuddet som egentlig skal tilfalle Staten.
29.Jeg har sett litt på konkurrentene under trening, og har fått dele noen timer i hallen sammen med vesttyskerne.
30.Jeg tar helt og holdent på meg hele skylden for utligningen til 22, mens jeg kan dele skylden med Hans Deunk og Jan Erik Audsen ved Vikings første mål.
Similar words

 
 

dele as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) deledelendedelt
Indikative
1. Present
jegdeler
dudeler
handeler
videler
deredeler
dedeler
8. Perfect
jeghar delt
duhar delt
hanhar delt
vihar delt
derehar delt
dehar delt
2. Imperfect
jegdelte
dudelte
handelte
videlte
deredelte
dedelte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde delt
duhadde delt
hanhadde delt
vihadde delt
derehadde delt
dehadde delt
4a. Future
jegvil/skal dele
duvil/skal dele
hanvil/skal dele
vivil/skal dele
derevil/skal dele
devil/skal dele
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha delt
duvil/skal ha delt
hanvil/skal ha delt
vivil/skal ha delt
derevil/skal ha delt
devil/skal ha delt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dele
duville/skulle dele
hanville/skulle dele
viville/skulle dele
dereville/skulle dele
deville/skulle dele
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha delt
duville/skulle ha delt
hanville/skulle ha delt
viville/skulle ha delt
dereville/skulle ha delt
deville/skulle ha delt
Imperative
Affirmative
dudel
viLa oss dele
deredel
Negative
duikke del! (del ikke)
dereikke del! (del ikke)
Your last searches