Norwegian-Italian translation of delegat

Translation of the word delegat from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

delegat in Italian

delegat
mannnoun delegato [m]
  kvinnenoun delegata [f]
Synonyms for delegat
Similar words

 
 

More examples
1.Blant annet østtyske kirkeledere har forsøkt å lansere ham, en ide som blant annet får støtte fra generalsekretær Odd Bondevik i Misjonsselskapet, delegat til Budapest.
2.Boken er skrevet av en eksilungarer, sognepresten i Råde, Laszlo G. Terray, norsk delegat til Budapestmøtet.
3.Bush måtte finne seg i at det ble avgitt to stemmer for andre kandidater som visepresident, mens en delegat avsto.
4.Delegat Sverre Georgsen fra Drammen mente at forbundet hadde vedtatt altfor mange resolusjoner.
5.Den norske delegat ved Underkommisjonen de siste tre år, fredsforsker Asbjørn Eide, uttaler skuffelse over Menneskerettighetskommisjonens lunkne holdning til høykommisærspørsmålet.
6.Den norske reisekassen hadde ikke midler til å sende delegat til neste møte.
7.Den samme Kaldy har forøvrig nylig gått sterkt i rette med en beskrivelse Terray har gitt i" Kirke og Kultur" av den lutherske kirke i Ungarn, men Terray skal likevel få slippe inn i landet som norsk delegat.
8.Der var fru Agnes delegat og Jakob Aano medfølgende ektefelle.
9.Det var også tydelig at partisjefen nå ikke lenger var i live da hans sønn Igor Andropov, som var delegat på sikkerhetskonferansen i Stockholm, igår reiste hjem av" personlige årsaker".
10.Det var simpelthen et forslag fra en delegat i 1981 og har siden ført til en lang rekke misforståelser.
11.Det var åpenbart enighet mellom oljeministrene fra endel viktige oljeprodusenter om å redusere produksjonen for å motstå prispresset, efter hva en libysk delegat kalte Storbritannias og Norges" stupide" prisreduksjoner.
12.Dr. Asvall ble valgt i første valgrunde efter at en spansk delegat trakk sitt kandidatur.
13.En av de virkelige CERNpionerene, som dessuten har vært Norges delegat i 1520 år.
14.En delegat på venstresiden i partiet påsto på konventet at" høyrefløyens idioter har tatt makten i partiet og er i ferd med å gjøre Det republikanske partiet til en ekstremistbevegelse preget av ufølsomhet".
15.En delegat viste liten forsåelse for at gamle partimedlemmer, selv slike med høyere utdannelse, er religiøse.
16.En egen nordisk delegat har det siste året arbeidet i MellomAmerika for å legge forholdene til rette for prosjektene.
17.En indisk delegat er nevnt, og det er vel i all edruelighets navn neppe grunn til å tro på at verdenslutherdommen de kommende syv år skal presideres av en kvinne.
18.En norsk delegat, sogneprest Laszlo Terray som forlot Ungarn i 1948, møtte sin gamle menighet igjen for første gang.
19.Et slikt syn hevdet delegat til landsmøtet i Norsk Politiforbund, avdelingssjef Leif A. Lier, ved Oslo politikammer i et innlegg på møtet her i Loen mandag.
20.Fra vestlig side forsøkte den nordiske delegat i eksekutivrådet, Islands Andri Isaksson, intenst og til det siste å få endret programforslaget slik at UNESCOs virksomhet blir mer konsentrert om de oppgaver organisasjonen egentlig skal ta seg av.
21.Han deltok ofte som delegat ved UNESCOkonferanser.
22.Harald U. Lied skal reise til valget som delegat for International Democrat Union (IDU) - en internasjonal paraplyorganisasjon for konservative politiske partier.
23.I sitt innlegg kom den sovjetiske delegat Dmitrij Ermolenko med skarpe advarsler om at de amerikanske tjenestemenn i UNESCOhovedkvarteret kommer til å få sparken hvis USA trekker seg ut.
24.I tillegg plukket Hart opp en ekstra delegat i annen runde i Kansas.
25.Mens møtets formann - Ghanas delegat - understreket at ingen menneskelig organisasjon er helt perfekt, men at det er urealistisk ikke å forsøke å utbedre feilene, kom den omstridte generaldirektør MBow selv med forskjellige forslag med sikte på å gjøre det forvokste byråkratiet mer effektivt.
26.Norsk delegat på kongressen er forbundspresident Paul H. Jensen, som også møter med fullmakt for Island.
27.Og naturligvis er det litt besynderlig å påstå at kirken i dette katolske land støtter revolusjonen når landets erkebiskop, som også er den katolske delegat for hele MellomAmerika, selv har måttet gå i landflyktighet.
28.Slik karakteriserte en vestlig delegat i helgen møtet i UNESCOs 51 lands eksekutivråd som har pågått i flere uker og normalt skulle vært avsluttet fredag.
29.Således skal den prinsipale delegat til kongressen fra hvert land være direktøren for landets meteorologiske eller hydrometeorologiske institutt.
30.Utenrikskomiteen i Stortinget vil idag ta opp den såkalte Bertelsensaken og komiteformann Jakob Aano vil gjøre det han kan som komiteformann og delegat til Europarådet for å få frigjort den norske statsborgeren Alexander Bertelsen fra et militærfengsel i Ankara, skriver Vårt Land i dag.
Your last searches