Norwegian-Italian translation of delstat

Translation of the word delstat from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

delstat in Italian

delstat
politikknoun stato [m], stato federale [m]
Similar words

 
 

More examples
1.De grønne" gjorde imidlertid et bedre valg enn noengang tidligere i noen delstat og tok 8,0 prosent, mot 6,8 i mars ifjor og 5,3 ved delstatsvalgene i 1980.
2.Delstat i India" er heller ikke noe stort problem når man redigerer årsmeldingen i Norad på si.
3.Men hvor mye kan de skandinaviske land gjøre, med tilsammen 20 millioner mennesker, tilsvarende en tredjedels indisk delstat ?
4.Arrestasjonen av Anderson ble forsvart av regjeringssjefen i den berørte delstat Madhya Pradesh, Arjun Singh.
5.Attentatet vil gjøre det enda vanskeligere å nå deres politiske mål, å få Punsjab som en autonom delstat.
6.Dersom en delstat nå unnlater å følge den nye loven og beholder en lavere skjenkerettsalder, vil den tape statsstøtte til vedlikehold av veier og nyanlegg.
7.Dette er den første amerikanske delstat som åpner eget handelskontor i Norge.
8.Efter Arbeiderbladets oppfatning opptrer Stray ikke bare som om Norge skulle være USAs 51. delstat," han oppfører seg som om han skulle være president Reagans offisielle talsmann".
9.Ett av dem, som er særlig iøynefallende nettoopp i lys av prissituasjonen, er at prisene på markedet kan variere med 30 prosent fra delstat til delstat.
10.For norske kunstinteresserte er det vemodig å se hva Stuttgart gjør ut av sitt museum, med utgangspunkt i Moltzausamlingen - i en by som er en halv gang større enn Oslo og i en delstat med vel ni millioner innbyggere.
11.Henrettelsen fant sted i et fengsel i den amerikanske delstat Georgia.
12.I USA er valgfeberen i ferd med å spre seg fra delstat til delstat.
13.Ifølge Moe er det ingen delstat som har bedre forutsetninger enn Minnesota for å være norske bedrifters" dør" til det amerikanske markedet.
14.Ifølge prognoser som forelå efter at opptellingen var kommet godt i gang søndag kveld, vil sosialdemokratene for første gang på 20 år bli det største parti på kommunenivå i denne viktigste vesttyske delstat, som omfatter hele Ruhrområdet.
15.India er midt i en valgkamp, og affæren er lite gunstig for Kongresspartiet som har regjeringsmakten både i den berørte delstat og i landet som helhet.
16.Indias voldsherjede delstat Punjab har de siste dager passert det avgjørende punkt i oppgjøret mellom sikhekstremistene og myndighetene.
17.Iår feirer Alaska sitt 25års jubileum som amerikansk delstat - delstaten som har den høyeste gjennomsnittsinntekt pr. innbygger i USA, den yngste befolkningen og det høyeste utdannelsesnivået.
18.Landsbyboere i Indias tørkerammede delstat Andhra Pradesh må drepe sine hellige kyr for å få nok mat, mens mange forlater hjemstedene på leting efter andre landsbyer å slå seg ned i.
19.Man regner med at rundt 800 personer har fått tildels høye fengselsstraffer i en lang rekke prosesser siden urolighetene i 1981, da demonstrantene i første rekke forlangte at Kosovo skal erklæres som egen delstat i den jugoslaviske føderasjon.
20.Minnesota er den første amerikanske delstat som oppretter eget handelskontor i Norge.
21.Minnesota har over 700 000 norskamerikanere blant sine vel fire millioner innbyggere, og er den amerikanske delstat som i sin tid tok imot flest utvandrende nordmenn.
22.Minst tretten mennesker ble drept og nesten 400 andre kom til skade under heftige sammenstøt mellom hindudemonstranter og sikkerhetsstyrkene i den indiske delstat Punjab igår.
23.Nasjonalistene, som tildels ytret sine sympatier for Enver Hoxhas Albania, forlangte at Kosovoprovinsen skulle skilles ut fra den serbiske republikk som egen delstat.
24.Noen hæravdelinger i den nordvestlige delstat Sokoto, den avsatte president Shehu Shagaris hjemstat, skal først ha stilt seg nølende til maktovertagelsen, men et døgn efter at kuppet fant sted, skal også disse styrkene ha gitt sin støtte til Buhari, ifølge kildene.
25.Når Dr. Jagjit Singh sier republikken Khalistan, mener han den indiske delstat Punjab med omkringliggende områder, hvor det bor tilsammen 1213 millioner medlemmer av Sikhreligionen.
26.På samme måte som rivninger mellom folkegruppene er blitt holdt i sjakk ved at flest mulig av dem er blitt gitt sin egen delstat, så er det meget som tyder på at demokratiet ofte har bidratt til å hindre at de politiske konflikter koker over.
27.Samtidig kan det jo komme til å bli av en viss økonomisk betydning for en delstat.
28.Sikhene tilhører en indisk sekt som har sitt sentrum i Punjab, en delstat sikhene vil ha løsrevet fra føderasjonen.
29.Som den første amerikanske delstat åpner Minnesota handelskontor i Oslo i høst.
30.Staten New York har som den første delstat i USA fått en lov om begrensning av sur nedbør som i store deler av landet er i ferd med å bli et alvorlig problem.
Your last searches