Norwegian-Italian translation of dempe

Translation of the word dempe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dempe in Italian

dempe
verkverb calmare, attenuare, lenire, acquietare, alleviare, mitigare, placare, sedare
  lydverb abbassare, diminuire, smorzare
  beroligeverb placare, pacificare, calmare, acquietare, lenire, mitigare
Synonyms for dempe
Derived terms of dempe
More examples
1.Er det tenkelig," fortsetter han," at WP og NATO kunne enes om avtaler om rustningskontroll i Europa som kunne dempe eller fjerne de deler av de militære" maskiner" på begge sider som oppleves som mest truende ?
2.For å dempe inflasjonseffekten av en slik mer ekspansiv økonomisk politikk, inviterer Arbeiderpartiet til et forpliktende samarbeid med lønnstakerorganisasjonene med sikte på å få alle til å tilpasse sine lønnskrav til den samfunnsøkonomiske situasjon.
3.KNAs landsmøte 26. mai 1984 henstiller til den norske regjering v / statsminister Kåre Willoch å dempe bilavgiftene og bidra til utformingen av en tidsog hensiktsmessig bilpolitikk.
4.(Kapitel 24, vers 30) Og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vlse sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.
5.(Kapitel 4, vers 38) Si til de troende menn, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme.
6.(NTBAFPReuter) EFlandene bør utvide sine kontakter med SovjetUnionen for å dempe spenningen mellom Washington og Moskva, sa den franske utenriksminister Claude Cheysson søndag efter to dager lange uformelle samtaler mellom EFs utenriksministre.
7.De siste par år har vi sett en bevegelse i norske lokalsamfunn, der man møtes over grenser for offentlig og privat virksomhet, for å sikre sin fremtid, dempe virkninger av bedriftsnedleggelse, få i gang tiltak for arbeidsløs ungdom, sier hun.
8.Den nåværende regjering har forsøkt å dempe lønnsøkningen gjennom skattelettelser gitt på forhånd, og i de sentrale oppgjør ser det ut til at dette har lykkes i større grad enn hva i alle fall jeg personlig hadde ventet, innrømmet Skånland i sitt foredrag.
9.Hvis det mot formodning skulle bli en vekst i arbeidsledigheten, vil Regjeringen i løpet av februar vurdere om det er behov for å sette inn flere midler for å dempe ledigheten, opplyste Kjell Wickstrand, personlig rådgiver for kommunalminister Arne Rettedal, på konferansen til Akademikernes Fellesorganisasjon (AF).
10.I år har vi vært enige med arbeidsgiverne om å dempe veksten i assurandørlønningene for å komme mer på linje med samfunnsutviklingen forøvrig, sier Johansen.
11.Idag arbeider vi systematisk for å rette opp de feilene som ble begått, og vi er allerede kommet langt på vei, både med hensyn til å få ned inflasjonen, dempe omkostningspresset, øke tilgangen på egenkapital og la bedriftene beholde mer av overskuddene.
12.Kommunal sendrektighet i saksbehandlingen og manglende evne og vilje i Oslo kommune til å prioritere næringsvirksomhet er mer avgjørende enn etableringsloven for å dempe etableringslysten i Oslo.
13.Men for å slippe debatt og dempe politiske gemytter, har man klart å putte den inn rett efter BarneTV.
14.Noe må gjøres, fremholder fru Nsekela i UMATI og legger til at Tanzania ikke har noen bestemt politikk for å dempe folketilveksten.
15.Siktemålet for Regjeringen er å redusere antall avviste søkere og dermed bidra til å dempe ledigheten blant ungdom, fremholdt Bondevik.
16.Spesialiteter som hælspark og å dempe ballen med rompa - Lillepettern var flink til det - er det ikke rom for i" Vålenga" mer, sukker Elef Kyvåg.
17.Vi fikk ikke engang fremført vårt ærend om at de måtte dempe musikken, før de gikk løs på oss, sa den ene, overkonstabel Øystein Holt.
18.Vi ønsker å dempe den krigerske tonen som har hersket de senere årene.
19.Vil nedgangen i ledigheten kunne føre til at Regjeringen nå vil dempe tiltakene mot ledigheten ?
20.Visepresident Bush og jeg har inntrykk av at det nye sovjetiske lederskikt vil dempe retorikken og søke seg frem til en nyttigere dialog, fremholder Reagan.
21.A / S NORDKRAFT i Narvik har søkt om å ta opp et likviditetslån på 100 millioner kroner for å dempe øknongen i kraftprisen de nærmeste år.
22.Alle de tre dieselvariantene (200 D, 250 D og 300 D) har fullstendig innkapslede motorer for å dempe såvel innvendig som utvendig støy.
23.Alt i alt ser det ut til at deltagelsen i det borgerlige samarbeide bidro til å dempe Venstres tilbakegang, en tilbakegang som startet lenge før partiet begynte å samarbeide med Høyre.
24.Andre kilder i administrasjonen forsøker bevisst å dempe forventningene.
25.Arbeiderpartiets ønske om å formulere en nærmere definert inntektspolitikk viser imidlertid at partiet har fått øynene opp for nødvendigheten av å dempe prisog omkostningsutviklingen.
26.Arbeidet med å dempe støy - og forurensningsulempene bør intensiveres.
27.Arin Laud havnet perfekt til i annet par utvendig og Per Ulven passet på å angripe øyeblikkelig da Egil Flenes forsøkte å dempe tempoet.
28.BDZpreparatene bindes ved den andre reseptoren på cellemembranens molekylstruktur, og deres beroligende virkning later til å bero på at de hjelper GABAreseptoren å holde kanalen åpen for klorionene, så enda flere kan liste seg inn i cellen og dempe irritasjoner som samtidig når cellen.
29.Begge forsøker å dempe optimismen - men utgangspunktet er forskjellig.
30.Big Blossom F. ble av Mehla styrt til front, for så å dempe farten til det reneste rusletempo.
Similar words

 
 

dempe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) dempedempendedempet
Indikative
1. Present
jegdemper
dudemper
handemper
videmper
deredemper
dedemper
8. Perfect
jeghar dempet
duhar dempet
hanhar dempet
vihar dempet
derehar dempet
dehar dempet
2. Imperfect
jegdempet
dudempet
handempet
vidempet
deredempet
dedempet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dempet
duhadde dempet
hanhadde dempet
vihadde dempet
derehadde dempet
dehadde dempet
4a. Future
jegvil/skal dempe
duvil/skal dempe
hanvil/skal dempe
vivil/skal dempe
derevil/skal dempe
devil/skal dempe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dempet
duvil/skal ha dempet
hanvil/skal ha dempet
vivil/skal ha dempet
derevil/skal ha dempet
devil/skal ha dempet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dempe
duville/skulle dempe
hanville/skulle dempe
viville/skulle dempe
dereville/skulle dempe
deville/skulle dempe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dempet
duville/skulle ha dempet
hanville/skulle ha dempet
viville/skulle ha dempet
dereville/skulle ha dempet
deville/skulle ha dempet
Imperative
Affirmative
dudemp
viLa oss dempe
deredemp
Negative
duikke demp! (demp ikke)
dereikke demp! (demp ikke)
Your last searches