Norwegian-Italian translation of deportert

Translation of the word deportert from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

deportert in Italian

deportert
rettsvitenskap - mannnoun deportato [m]
  rettsvitenskap - kvinnenoun deportata [f]
Similar words

 
 

More examples
1.De vil bli deportert, sier den lokale sjef for fremmedpolitiet, Ronald Chandler.
2.Disse vil trolig forsøke å ta seg over grensen til Irak fremfor å bli deportert til andre steder i Iran, sier Kilde i en samtale med Aftenposten.
3.Jeg tror jeg blir deportert, sier Somby, som Aftenposten møtte i Alberta.
4.På denne bakgrunn er det særdeles alvorlig at kronvitnet er" deportert" ut av landet.
5.600 000 kurdere er dessuten deportert - de fleste fra de kurdiske områder i den nordlige delen av Irak til den sydlige delen av landet.
6.Angolanerne har også vært i flertall blant dem som er blitt deportert.
7.Au Pilori, der Robert Hersant flere ganger ble omtalt som ungdomsgruppens leder, var den aller mest avskyelige avis i datidens Frankrike og direkte eller indirekte årsak til at mange hundre, kanskje tusener av franske og utenlandske jøder ble deportert, heter det i redegjørelsen i Le Matin.
8.Av de 760 norske jødene som ble deportert, kom 25 levende fra det.
9.Av forskjellige grunner blir nemlig bare ca. 70 prosent av dem som nektes asyl, virkelig deportert.
10.Det ble fremmet forslag om å få ham deportert ved hjelp av spissfindige tolkninger av immigrasjonslovene.
11.Det påstår videre at de iranske barn som holdes av Irak, var blant tusener av iranske sivile som ble deportert av de irakske myndigheter i den første fasen av krigen - en konflikt som har krevd titusener av menneskeliv.
12.Efter en ny flyktningestrøm fra Angola til Zambia, kom så en utsending fra den angolanske regjering til Lusaka 3. januar iår, og tidsrommet 29. januar19. februar ble ytterligere 1300 angolanere deportert.
13.Enkelte elever og lærere ble rett som det var deportert til Auschwitz, og nye kom til.
14.Et annet medlem av komiteen, Salam Ibrahim Mabruk (26), ble deportert mandag.
15.Generalkonsul Alf R. Bjercke sier til NTB at han har forlangt at 23åringen skal få med seg et dokument på fransk som viser at det ikke er tunisierens egen feil at han blir deportert fra Norge.
16.Hvis det hadde lykkes å få i stand en avtale, ville det betydd at 2500 fengslede kurdere ville fått amnesti mens 600 000 kurdere, som er deportert, ville fått vende tilbake.
17.I april 1942 ble han deportert til Tyskland og Sachsenhausen.
18.I brevet til regjeringen heter det at 50 000 kurdere er deportert til SydTyrkia mens mange er flyktet over grensen til Irak.
19.Ikke en gang noe program om de 800 norske jødene som i 1942 ble deportert til Hitlers gasskamre og om" rettsoppgjøret" i Norge efterpå med de ansvarlige for disse deportasjonene til Tysklands dødsleirer, har NRK, meg bekjent, nedlatt seg til å presentere.
20.Komiteens formann, dansken Øyvind Felsted Andresen, uttalte at komiteen ikke har hatt direkte kontakt med Sakharov siden han ble deportert til Gorkij i januar 1980.
21.Men flyktningearbeidere i Zambia sitter inne med ugjendrivelige beviser for at mange flyktninger er blitt tvangsmessig deportert, og privat har zambiske tjenestemenn vedgått at anklagene holder stikk.
22.Og den innebærer fengsling uten lov og dom, at mann og kone ikke får bo sammen, at våre rønner jevnes med jorden, at folk blir deportert til områder hvor våre barn dør av sult.
23.Også Sombys kone, Dagny Somby, og deres to barn ble mandag vedtatt deportert, selv om disse før rettsavsigelsen mot Nils Somby ikke stod tiltalt.
24.Samen Nils Somby, som er tiltalt for brosprengning i Alta, blir deportert fra Canada til Norge om kort tid.
25.Simone Veil, som mistet mesteparten av sin familie i de tyske konsentrasjonsleire, ble selv deportert i 1944, og ansees idag som noe av et symbol for det jødiske Frankrikes lidelser under krigen.
26.Tre millioner er deportert i løpet av 20 år, og ifølge planene står ytterligere 2,5 millioner for tur.
27.Utvisningen av Valerian Trifa setter sluttstrek for en ni års kamp i USA for å få mannen deportert efter at jødiske nazijegere i 1975 hadde gjort de amerikanske myndigheter oppmerksom på ham.
28.Alle sammen visste at de ville bli skutt eller deportert når de ble sendt til Sovjet efter frigjøringen.
29.Alt i alt ble 6193 nordmenn deportert, blant dem 762 jøder.
30.Blant annet gjelder det navnene på ni jødiske barn som ble deportert 11. august 1944, bare tre uker før frigjøringen av Lyon, samt opplysninger om endel andre som ble deportert fra Lyonområdet i årene 1943 og 1944.
Your last searches