Norwegian-Italian translation of derivat

Translation of the word derivat from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

derivat in Italian

derivat
kjeminoun derivato [m]
Similar words

 
 

More examples
1.De anabole steroidene er et kjemisk derivat av det mannlige kjønnshormonet testosteron, med stor anabol (vevsoppbyggende) og mindre androgen (kjønnsmessig) effekt.
2.Det kjemiske stoffet som sprøytes inn - hematopofyrin derivat (Hpd) - er ikke giftig, og det røde lyset er ikke farlig.
3.Hematoporfyrin derivat kan ved sin sterke binding til kreftceller også benyttes til å finne nye svulster.
Your last searches