Norwegian-Italian translation of detaljert beskrivelse

Translation of the word detaljert beskrivelse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

detaljert beskrivelse in Italian

detaljert beskrivelse
spesifikasjonnoun specificazione [f], descrizione dettagliata [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Og den interesserte leser får en detaljert beskrivelse av hele produksjonsprosessen.
2.De to brødrene ga retten en detaljert beskrivelse av sin omflakkende tilværelse i mange land på grunn av farens yrke og om de vanskeligheter som oppsto da foreldrene skilte lag.
3.En del opplysninger er kommet ut tidligere på vestlig hold, men det er først nå en mer detaljert beskrivelse foreligger.
4.En mer detaljert beskrivelse av fremgangsmåten er gitt i undertegnedes bok" Borgerlig samarbeid", Universitetsforlaget 1984.
5.Folderen - som inneholder en detaljert beskrivelse av" Trendskriftet" - var ferdig produsert og skulle efter avtale vært sendt ut onsdag i kommende uke.
6.Fredrik Lunde hadde gitt en detaljert beskrivelse av sin forhenværende kones hemninger, redselen for sin egen kropp - og for ham, ektemannen.
7.Med hjelp av videofilmen som ble tatt opp under ranet, går politiet nå ut med en mer detaljert beskrivelse av de tre øvrige ransmennene.
8.Mottagerne av brevene har fått detaljert beskrivelse av hva slags fil han ønsket tilsendt.
9.Piken har gitt en meget god beskrivelse av gjerningsmannen, og politiet går i lokalavisene fredag ut med en detaljert beskrivelse av mannen og ber om publikums hjelp til å oppklare saken, melder NTB.
10.Statsadvokaten brukte hele gårsdagens forhandlinger i Høyesterett til en inngående og detaljert beskrivelse av det opprinnelige store sakskomplekset, helt fra Nordahl ble anmeldt, siktet og varetektsfengslet frem til lagmannsrettens frifinnelsesdom.
11.Av plassmessige hensyn må vi - naturlig nok - avstå fra en detaljert beskrivelse, men den almindelige leser behøver neppe noen større fantasi for å forestille seg hva offentlig makt utøvelse og dirigeringstrang vil kunne resultere i når man virkelig legger an på det.
12.En detaljert beskrivelse av årlige nedbørvariasjoner ville kreve en hel bok om den skulle dekke hele vårt vidstrakte land.
13.Få uker over nyttår vil gruppen, som teller kjente mennesker fra nærings og kulturliv, ha ferdig en detaljert beskrivelse av hvordan den nedlagte hermetikkfabrikken kan utnyttes.
14.Gjengedal kunne ikke i pressefrihetens navn se at det var nødvendig med en så detaljert beskrivelse av bygninger, personnavn m.m. for å skape en debatt om militarisme i nærmiljøet.
15.Informasjonsdirektør Monsen vil ikke gi noen detaljert beskrivelse av de antatte bedrageriene eller underslagene før politiet har startet efterforskningen.
16.Ukemagasinet Der Spiegel gir i sitt neste nummer en detaljert beskrivelse av de ulovlige pengetransaksjonene.
Your last searches