Norwegian-Italian translation of dette

Translation of the word dette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dette in Italian

dette
generellother questo, lo
Synonyms for dette
Derived terms of dette
Examples with translation
Hva er dette? Spurte Tony.
Hvem sin sykkel er dette?
Hvem har skrevet dette brevet?
Jeg er stolt over å jobbe med dette prosjektet.
Er dette latin?
Vi må inkludere kulturelle variabler i vår teori om å forklare dette fenomenet.
Sannsynligvis vil hver forsker utpønske sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
Sannsynligvis skal hver forsker utpønske sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
Sannsynligvis hver forsker vil utvikle sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
Sannsynligvis hver forsker skal utvikle sin egen teori for å forklare dette fenomenet.
Hvorfor jeg skriver dette? Fordi den russiske nasjonen er i en svært farlig situasjon, på alle måter. Av denne grunn er det nødvendig å finne et kompromiss mellom tilhengerne av ulike ideologiske overbevisninger.
Men dette er også et spørsmål om tid.
Vi var virkelig imponert over dette hotellet.
I denne boken vil du finne alt som gjør dette landskapet unikt.
Mange blir tiltrukket av dette emnet.
Ærlig talt: Jeg ikke liker alt dette.
Jeg er et oyevitne. Jeg har set alt dette nøyaktig.
Det er lett å se at dette ikke er mulig i øyeblikket.
Hvor lenge du har jobbet i dette området?
La meg forklare deg hva jeg tenker om alt dette.
More examples
1.(Dette må vise til sjekkbruk mot lønnskonto.)
2.Alt er galt med Fornebu," hører vi videre fra dette hold.
3.Angående Jesu Kristi navn var dette et sitat av pastor Bratterud.
4.Arbeid og Haab" står det på skolefanen, og idet vi passerer fasaden mot Bogstadveien og stirrer inn i dette mareritt, hvor vi måtte tilbringe syv lange barndomsår med skolebespisning i kjelleren, oppdager vi de matte vinduene i en annen kjeller, der dusjanlegget befinner seg.
5.Arbeidet for kristen enhet blir med dette flyttet ut av bestestuen og inn i menighetenes hverdagsrom," mener Ytrehorn.
6.At ingen har tenkt på dette før !" utbryter en ellevill og ikke helt ukjent Rolf FalckLarssen.
7.Av de 35 milliardene Staten venter å få inn på dette området neste år, er 28 milliarder allerede foreslått brukt for å få endene til å møtes i samfunnshusholdningen.
8.Bedre", og prosjekter innenfor dette området, er noe sekretariatet for 3B vil komme nærmere tilbake til noe senere i programmet.
9.Bedriftsegoisme" kaller Tor Halvorsen dette.
10.Belasjh" er en helt spesielt engasjert teatergruppe, og dette middelalderske stykket av Rabelai har utvilsomt en annen karakter enn det meste annet teater som blir vist.
11.Blir det tryggere kår for fred og frihet i Norden om vi i dette hjørnet av verden isolert vedtar at vi er atomvåpenfri ?
12.Blir dette Ris videregående skoles fremtid ?
13.Bloolips" parodierer både dette og andre teaterformer og gjør det så raffinert grotesk at det bare er til å gi seg over.
14.Bort med alt dette dikterskrap / av rim og metaforer" roper han -" livet er stundom / isnende bart".
15.Bregott" vil konkurrere med både smør og margarin, og det er sannsynlig at dette vil føre til økt markedsføring av spisefett.
16.Bruk hue," som Aftenpostens redaktør Reidar Lunde sa i starten av sin karriere da han sto foran en lys blå postkasse og skulle finne ut hva dette var for et påhitt.
17.Bøkstedt refererer observasjonar av den amerikanske psykologen DeCasper og medarbeidar ved Universitetet i North Carolina som tyder på at born før fødselen lærer å skilje mellom lydar, i dette tilfellet mor, far og andre sine røyster ; i tillegg forskjeller mellom verserytmer.
18.Chemical Rubi" har nå en besetning på ti nordmenn, fem mindre enn normalt, men kapteinen har gjort det klart at dette er nok til å seile når det blir gitt klarsignal.
19.Circus Fantasticus" kaller de seg, og det er ikke så få barn og ungdom som har vært innom dette cirkuset i løpet av de fire årene det har eksistert.
20.Citrusgruppen" som den naturlig nok kaller seg for anledningen, kom vel fra dette.
21.Cry" er"... tilegnet alle sorte kvinner overalt i verden og især våre mødre", og i dette skrik om urett, om slit, om slaveri, om ensomhet lever drømmen om frihet som trass i den sterke kvinnekroppen som alene bærer balletten.
22.DKsjefen beklager at en regimentssjef har kommet med slike ubegrunnede og sårende uttalelser som i dette tilfelle.
23.Da vi først hørte om dette", forteller russiske opposisjonelle i Paris," trodde vi det var en av de vanlige KGBfabrikasjoner.
24.Dans på min grav" Dette er bare noe du må lese.
25.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
26.Datatilsynet finner grunnlag for å kritisere at det beslaglagte materialet er overlatt andre, slik at det har kunnet foregå kopiering, selv om kopiene i dette tilfellet senere er makulert.
27.De (Humphrey og Waddington) fremholder at vi finner dette naturfenomenet bekreftet i selve den rapport som den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus skrev til sin herre og mester, keiser Tiberius.
28.De (fordommene) gjør det mulig for oss å si at dette mennesket har vi ikke noe med, gjør det mulig for oss å finne ut hvem vi har noe med, hvem som angår oss, hvem som er vår neste.
29.De berørte parter, forsikringstageren og arbeidstagerne, må selv, på fritt grunnlag, ta stilling til dette spørsmål".
30.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
Similar words

 
 

dette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) dettedettendedettet
Indikative
1. Present
jegdetter
dudetter
handetter
videtter
deredetter
dedetter
8. Perfect
jeghar dettet
duhar dettet
hanhar dettet
vihar dettet
derehar dettet
dehar dettet
2. Imperfect
jegdatt
dudatt
handatt
vidatt
deredatt
dedatt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dettet
duhadde dettet
hanhadde dettet
vihadde dettet
derehadde dettet
dehadde dettet
4a. Future
jegvil/skal dette
duvil/skal dette
hanvil/skal dette
vivil/skal dette
derevil/skal dette
devil/skal dette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dettet
duvil/skal ha dettet
hanvil/skal ha dettet
vivil/skal ha dettet
derevil/skal ha dettet
devil/skal ha dettet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dette
duville/skulle dette
hanville/skulle dette
viville/skulle dette
dereville/skulle dette
deville/skulle dette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dettet
duville/skulle ha dettet
hanville/skulle ha dettet
viville/skulle ha dettet
dereville/skulle ha dettet
deville/skulle ha dettet
Imperative
Affirmative
dudett
viLa oss dette
deredett
Negative
duikke dett! (dett ikke)
dereikke dett! (dett ikke)
Your last searches