Norwegian-Italian translation of dikte

Translation of the word dikte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dikte in Italian

dikte
nautiskverb calafatare, impeciare
Synonyms for dikte
Derived terms of dikte
Anagrams of dikte
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg begynner å dikte med hånden, lar blyanten følge sinnets bevegelser.
2.Tenk om veggene kunne berette om alle de menneskene som er gått inn og ut av disse dørene og hva som har skjedd i dette over 300 år gamle hus - i fangehullet, i den mørke kjelleren... sier forfatteren, som da også har trukket deler av husets historie inn i sin fortelling, samtidig som han har tillatt sin egen fantasi å dikte med.
3.De har dirrende undertoner av det mystiske, de er diktverk som tilskueren skal dikte videre på - akkurat som på farens lyrikk.
4.De har måttet dikte et videre livsforløp fra 1975 og frem til idag for den hver enkelt av dem skal gi en personlighet.
5.De som vil kan lett dikte noe mer i dem.
6.Det er å dikte vi kan, og det vil vi fortsette med så lenge folk vil lese hva vi skriver, sier forfatterekteparet Ingebjørg Kasin og Halvor J. Sandsdalen.
7.Dikte gjør de både i Sørkedalen og i Charlottenberg.
8.En computer vil neppe kunne spille som Aljechin eller Tal, like lite som en EDBmaskin kan male som Rembrandt, dikte som Byron eller komponere som Chopin.
9.Enda en gang har han levert råmateriale til filmatisering, dette er annet forsøk fra Edward Fleming på å dikte videre på en Panduroroman.
10.Fred til å dikte og fred til å skape.
11.Gjennom høytlesning, samtaler, lek og dramatisering lærer de å dikte opp egne eventyr og fremføre dem med kulisser.
12.Her kan det ligge noe bakom, men det er opp til hver enkelt å dikte til, bemerker prinsens adjutant.
13.Her sitter jeg ved min skrivemaskin og forsøker å dikte frem mennesker, og jo mer jeg sliter med det, jo sterkere føler jeg at disse romanpersonene aldri blir annet enn bleke pappfigurer, mer livløse enn knekten i kortstokken.
14.Hvor der ikke er noen skandale, går det jo an å dikte opp en.
15.I innledningen (de første tre strofene), gir den unge poet uttrykk for sin fortvilelse over ikke å kunne dikte, ikke å kunne finne de rette ordene.
16.Man får gjerne tildelt tre måneder ad gangen, og så tre til hvis man somler med å dikte.
17.Man kan bruke helt enkle vevninger som en over og en under eller kaste seg ut i mønstervevning : bruke et slags garn eller flere, f.eks. forskjellig i renning og islett ; veve efter mønster eller" dikte" direkte på veven ; slå tett til eller la veven være åpen.
18.Men bøkene i de efterfølgene 70åra prøvde så menn jevnt og trutt å dikte inn den manglende meningen.
19.Men dikte kunne han, og versene lagde han for moro skyld, mest for sine egne barn og barnebarn.
20.Mens folk ler overlytt av dikte jeg forfatter, jeg sitter taus og har ei del i deres latter.
21.Og det synes hun er fint, for det blir lettere å dikte videre på egen hånd med troll som er snille.
22.Og selvfølgelig har brevforfatteren sørget for å dikte opp diverse navn som referanser for den postale magi.
23.Ord er for meg en besettelse og det å dikte et behov.
24.Skulle jeg leve av å dikte, hadde jeg sultet ihjel.
25.Som synes det er kjempegøy å dikte.
26.Så slapp han ihvertfall bryderiet med å dikte.
27.Jacues og herren hans" handler om det moralske problem ved å dikte, og om det estetiske problem ved å leve.
28.Kan du ikke dikte glade damer," sier han.
29.Men bare Gud kan dikte trær.
30.Jeg kom i skade for å dikte opp ting som ga inntrykk av at jeg var blitt presset inn i noe, sa han idag, da statsadvokat TorAksel Busch minnet ham om at han hadde sagt at han fikk en ubehagsfølelse hver gang Sjisjin bragte Treholts familie, hustru og sønn på bane.
Your last searches