Norwegian-Italian translation of diskriminere

Translation of the word diskriminere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diskriminere in Italian

diskriminere
fordomverb fare delle discriminazioni ai danni di
  behandlingverb vittimizzare, maltrattare, perseguitare ingiustamente, punire senza motivo
  folkverb fare distinzioni, discriminare
Synonyms for diskriminere
Similar words

 
 

More examples
1.Dommen er et grelt eksempel på hvordan Gud og Bibelen kan misbrukes i legaliseringen for å diskriminere homofile, heter det.
2.Joda, vitsing er en kjent måte å diskriminere på, enten det gjelder kvinner, pakistanere, små barn eller negre.
3.På grunnlag av vår tro kan det i kirken ikke komme på tale å diskriminere kvinner, uansett hva slags tradisjoner eller andre forklaringer som måtte foreligge.
4.Pån igjen, Fleischer, synes De ikke at iallfall de diskriminerte grupper, som de farvede og de homofile for eksempel, bør få litt særbehandling, eller er det også en måte å diskriminere på ?
5.Som medlem av både OECD og EFTA har Sverige forpliktet seg til ikke å diskriminere utenlandske selskaper som vil kjøpe opp bedrifter i Sverige.
6.Vi kan ikke diskriminere noen.
7.Andre mennesker har krav på sikkerhet uten at man skal diskriminere de svake gruppene, sier Harald Ø. Reppesgaard.
8.Det er forstemmende at sentrale myndigheter (Forbrukerog administrasjonsdepartementet) går i spissen når det gjelder å diskriminere og utnytte pensjonister på denne måte.
9.Dette betyr nemlig, helt konkret, at det er mot Kristi Evangelium å diskriminere jøder, pakistanere, negre osv. ; den som gjør slikt, er objektivt sett en fiende av Kristi Evangelium.
10.Geir Hagland, tidligere formann i Det Norske Forbund av 1948, har gjort seg bemerket endel ganger med hatske angrep på mennesker han mistenker for å diskriminere den gruppen han selv tilhører.
11.Hvordan skal det store publikum reagere når det ser frifunnet en mann som de facto diskriminerer og fortsetter med å diskriminere ?
12.I begrunnelsen heter det at Evenes er sivil, og at internasjonale regler dermed ikke gir adgang til å diskriminere østeuropeiske flyselskaper.
13.I et foredrag i Oslo kritiserte en israelsk statsborger, professor Israel Shahak, kibbutzene for å diskriminere palestinerne på samme måte som antisemitter diskriminerer jøder.
14.Man bør vel ikke gjennom lovverket diskriminere dem som ønsker å bruke sin arbeidsinnsats i et utradisjonelt mønster, like lite som man bør diskriminere de 400 000 forbrukere som mener de har behov for utvidede åpningstider i dagligvarehandelen.
15.Nye amerikanske regler for eksport av høyteknologi vil diskriminere svensk industri, hevder Palmeregjeringen i en protestnote til USA.
16.Når NRK i sin iver efter å diskriminere en ikke ubetydelig del av det norske folk går så langt at de må stå frem på skjermen og lyve, slik Bjartmar Gjerde gjorde det på Sportshjørnet for to uker siden, da har man gått langt utover de grenser som settes for anstendighet i dette land.
17.Til tross for at straffeloven allerede har innarbeidet lovbestemmelser blant annet mot rasediskriminering, foreslår Fremmedarbeiderforeningen at det blir presisert i den nye fremmedloven at" det er forbudt å diskriminere personer på bakgrunn av rase, hudfarve, kjønn, nasjonalitet eller etnisk opprinnelse".
18.Ekteskapet er den beste avtale noen kan få, men det ville være en fallitterklæring til ekteskapet å diskriminere de som velger anderledes !
19.Det er ikke barnas skyld at foreldrene har satt seg ut over gjeldende bestemmelser, så kan det være riktig å diskriminere mot barn nr. 2 på denne måten ?
20.Det ville være en fallitterklæring til ekteskapet å diskriminere dem som velger annerledes, erklærte Høyres Annelise Høegh som saksordfører for familiemeldingen i Stortinget igår.
21.Ifølge Poukamisa har man ikke grunn til å mistenke albanske myndigheter for å diskriminere denne minoritet utover den religionsundertrykkelse som rammer alle innbyggerne i verdens eneste ateistiske stat.
22.Jørgen Sønstebø presiserte at han ikke ønsket en situasjon hvor det er" fritt frem" for hvem som helst til å diskriminere homofile.
23.Men det kan ikke være noen grunn til at Oslo bystyre skal diskriminere hovedstadens handelsstand til fordel for kjøpmennene i de omkringliggende kommuner.
24.Men når Oslo bystyre vedtar å diskriminere byens innbyggere, går det for langt.
25.Samtidig anklaget han FNstyrken for å diskriminere Den sydlibanesiske hær, mens den ifølge forsvarsminister Rabin begunstiger den shiamuslimske militsen Amal.
Your last searches