Norwegian-Italian translation of dissekere

Translation of the word dissekere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dissekere in Italian

dissekere
medisinverb sezionare, anatomizzare, dissecare
More examples
1.Hva er så utmerket ved en rapport som likestiller menneskeliv med froskeegg man bare kan dissekere og legge under lupen ?
2.Selv har han forsøkt å dissekere både Arnulf Øverlands og Gunnar Reiss Andersens diktning.
3.Det ble lov å dissekere lik.
Similar words

 
 

dissekere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) dissekeredissekerendedissekert
Indikative
1. Present
jegdissekerer
dudissekerer
handissekerer
vidissekerer
deredissekerer
dedissekerer
8. Perfect
jeghar dissekert
duhar dissekert
hanhar dissekert
vihar dissekert
derehar dissekert
dehar dissekert
2. Imperfect
jegdissekerte
dudissekerte
handissekerte
vidissekerte
deredissekerte
dedissekerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dissekert
duhadde dissekert
hanhadde dissekert
vihadde dissekert
derehadde dissekert
dehadde dissekert
4a. Future
jegvil/skal dissekere
duvil/skal dissekere
hanvil/skal dissekere
vivil/skal dissekere
derevil/skal dissekere
devil/skal dissekere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dissekert
duvil/skal ha dissekert
hanvil/skal ha dissekert
vivil/skal ha dissekert
derevil/skal ha dissekert
devil/skal ha dissekert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dissekere
duville/skulle dissekere
hanville/skulle dissekere
viville/skulle dissekere
dereville/skulle dissekere
deville/skulle dissekere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dissekert
duville/skulle ha dissekert
hanville/skulle ha dissekert
viville/skulle ha dissekert
dereville/skulle ha dissekert
deville/skulle ha dissekert
Imperative
Affirmative
dudisseker
viLa oss dissekere
deredisseker
Negative
duikke disseker! (disseker ikke)
dereikke disseker! (disseker ikke)
Your last searches