Norwegian-Italian translation of distribuere

Translation of the word distribuere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

distribuere in Italian

distribuere
fordeleverb dispensare, distribuire, elargire
Synonyms for distribuere
More examples
1.Det rare er at denne komedien om ungdom i 50årene ville selskapet først ikke distribuere - de trodde ikke på den.
2.Hvilken Osloavis skal distribuere det nye ukebilaget og hvordan skal dere klare løftet økonomisk ?
3.Bedriftene vil også sørge for å distribuere ideen eller budskapet - og sørge for datasikring av det som er lagret av informasjon.
4.Da European Broadcasting Network (EBN), som er et nystartet selskap med nær tilknytning til Oslo Fullevangeliske Kirke, søkte om konsesjon til å distribuere sine sendinger over norske kabelnett, fikk selskapet nei fra Kulturdepartementet.
5.De givere som melder seg på til dette, vil hver måned få vite konkret hva en bibel koster å produsere og distribuere i et spesielt område, og" bokklubbmedlemmene" oppfordres altså til å sende inn denne summen med beskjed neste måned hva resultatet ble.
6.De satte seg ned og regnet ut hvor mye bensin alle bilene brukte på sine turer for å hente, distribuere og levere inn igjen bensinkuponger.
7.De sovjetiske myndigheter er gått til det skritt å trykke opp og distribuere angiverkort som kan fylles ut og sendes til politiet, melder Misjon bak jernteppet.
8.Derefter vil det bli opp til den lokale Røde Korsforening å distribuere fisken.
9.Dessuten ble metoder utarbeidet for å distribuere Enigmamateriale i en slik form at dets pålitelighet kunne bli godtatt uten at hemmeligheten om dets opphav skulle bli kjent utenfor en svært begrenset krets av toppstrateger.
10.Dessuten vil aksjonen overlevere sitt budskap til medlemmer av den norske regjeringen og distribuere løpesedler og opplysningsmateriell.
11.Det er altså tross rykter om noe annet, full anledning til å trykke, utgi og distribuere bibler i Ungarn - i likhet med i alle andre østeuropeiske land, bortsett fra Albania, blir det hevdet på LVFgeneralforsamlingen.
12.Du finner bare en god bok til en riktig pris og sørger for å markedsføre og distribuere den til riktig tid, sier Ola Veigaard (47), som i dag forlater sjefstolen i Chr. Shibsted Forlag i Oslo for å bli bokhandler i Grimstad.
13.EBScanword har nå undertegnet en avtale med konsulentfirmaet ISI om etablering av et nytt programvarehus som skal utvikle og distribuere programvare til datautstyr av ulik størrelse.
14.En av filmene som Narvesen er anmeldt for å distribuere, er" Rosemarys killer".
15.Et av postbudene i Romsdal har sendt inn bladet til Molde postkontor for å undersøke om det et tillatt å distribuere slikt gjennom Postverket.
16.For at byens foreninger og organisasjoner i størst mulig utstrekning skal kunne planlegge sine arrangementer, treningsleir og utflukter i skoleferier eller lange frihelger, vil skolesjefen herefter distribuere skoleruten for kommende skoleår så snart den er vedtatt av skolestyret.
17.Fordi den blyfrie bensinen vil koste ca. 10 øre mer pr. liter å produsere og distribuere enn dagens lavoktanbensin, bør lavere avgifter benyttes for å stimulere bileierne til å kjøpe blyfritt slik at markedsandelen for slik bensin blir tilstrekkelig høy.
18.I Storbritannia har kvinnelige støttegrupper fått beskjed om det innkomne beløp og er i gang med å plukke ut og distribuere julegaver.
19.I disse dager inviteres interesserte til å tegne kommandittandeler i K / S Dagens Bok A / S, som har til formål å distribuere norsk og utenlandsk skjønnlitteratur og sakprosa via postordre.
20.I erklæringen opplyste det pakistanske utenriksdepartement at landet vil legge frem fakta om flyangrepet for FNs generalsekretær Javier Perez de Cuellar og be ham distribuere opplysningene blant FNs medlemsland.
21.Jeg startet med å distribuere rånesæd til dyrlegene rundt om i landet.
22.Jotungruppen har nå stiftet et nytt datterselskap i Storbritannia for å markedsføre og distribuere maling, beis og trebeskyttelsesprodukter.
23.KNUT BOHWIM fremholder nøkternt at det ikke er lett å distribuere film i Norge.
24.Kabelfjernsynsselskapene vil kunne motta og distribuere NRKs betalingsTVprogram, og kreve opp den avgift NRK må ha fra de enkelte abonnenter.
25.Med det anlegget vi tilbyr selskapet å leie vil det teknisk sett være mulig å distribuere ialt 38 forskjellige signaler.
26.Men en pølse som denne er enkel både å lagre og å distribuere, og kan kanskje bidra til å øke forbruket av fisk.
27.Neste år regner man med å distribuere boken adskillig tidligere enn i år og dessuten satse mer på utlandet.
28.Oslo kommune skal unngå samarbeide med selskaper som har interesser med SydAfrika og kommunale institusjoner skal ikke kjøpe inn eller distribuere sydafrikanske varer.
29.Overpris i forhold til hva det koster å produsere og å distribuere elektrisk kraft her i landet.
30.Pastor Hans Bratterud og Oslo Fullevangeliske Kirke (OFK) får ikke anledning til å distribuere sine satelittsendinger fra Paris over norske kabelnett.
Similar words

 
 

distribuere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) distribueredistribuerendedistribuert
Indikative
1. Present
jegdistribuerer
dudistribuerer
handistribuerer
vidistribuerer
deredistribuerer
dedistribuerer
8. Perfect
jeghar distribuert
duhar distribuert
hanhar distribuert
vihar distribuert
derehar distribuert
dehar distribuert
2. Imperfect
jegdistribuerte
dudistribuerte
handistribuerte
vidistribuerte
deredistribuerte
dedistribuerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde distribuert
duhadde distribuert
hanhadde distribuert
vihadde distribuert
derehadde distribuert
dehadde distribuert
4a. Future
jegvil/skal distribuere
duvil/skal distribuere
hanvil/skal distribuere
vivil/skal distribuere
derevil/skal distribuere
devil/skal distribuere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha distribuert
duvil/skal ha distribuert
hanvil/skal ha distribuert
vivil/skal ha distribuert
derevil/skal ha distribuert
devil/skal ha distribuert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle distribuere
duville/skulle distribuere
hanville/skulle distribuere
viville/skulle distribuere
dereville/skulle distribuere
deville/skulle distribuere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha distribuert
duville/skulle ha distribuert
hanville/skulle ha distribuert
viville/skulle ha distribuert
dereville/skulle ha distribuert
deville/skulle ha distribuert
Imperative
Affirmative
dudistribuer
viLa oss distribuere
deredistribuer
Negative
duikke distribuer! (distribuer ikke)
dereikke distribuer! (distribuer ikke)
Your last searches