Norwegian-Italian translation of dra tilbake

Translation of the word dra tilbake from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dra tilbake in Italian

dra tilbake
generellverb allontanare, trascinare, tirare indietro, ritirare, tirarsi indietro, ritirarsi
  håndverb tirare indietro, ritirare
  pengerverb ritirare dalla circolazione
Synonyms for dra tilbake
Examples with translation
Jeg må gå og handle. Jeg er tilbake innen en time.
Jeg møter ham etter jeg kommer tilbake.
Han kom tilbake, kledde av seg og gikk til sengs.
Similar words

 
 

More examples
1.Men jeg kommer til å dra tilbake om ikke lenge.
2.Anmodningen ble godtatt av retten, og allerede mandag kveld ble det gitt beskjed om at 62åringen var innstilt på å dra tilbake til Norge sammen med sin nederlandske advokat for å avgi vitneprov i retten.
3.Både han og vi var enige om at han skulle dra tilbake, sier Rolf Kirkvaag jr. om spilleren M / S hadde på utlån fra Fäjestad.
4.De bor under meget spartanske forhold, men nekter å dra tilbake til sine hjemsteder før emigrasjonskontoret har gitt dem utreisetillatelse.
5.De hadde liten lyst til å dra tilbake til farmene og småbyene.
6.Dere kan dra tilbake !
7.Efter det kortvarige møtet avlyste Stone et planlagt besøk i Colombias hovedstad Bogota for å dra tilbake til Washington.
8.Flere norske journalister måtte forgjeves snu og dra tilbake til Oslo.
9.Han turde ikke dra tilbake til Polen, men valgte å ofre personlige eiendeler og penger i polsk bank til fordel for en fri tilværelse i VestEuropa.
10.Hvis det bare var Viggo som var på ferde, var hun ikke lenger redd, og hun bestemte seg for å dra tilbake til Kjerrøy.
11.Like fullt måtte han dra tilbake til Los Angeles med uforrettet sak.
12.Noen planlegger å være i Norge eller et annet nordeuropeisk land en kortere tid og så dra tilbake.
13.Samme band turnerte senere over hele USA, og da bandet skulle dra tilbake til Cuba, ble dRivera igjen i New York.
14.The Observerjournalisten Mirian Gross, som laget et intervju med Svetlana i den kjente Londonavisen i mars iår, sa i britisk fjernsyn fredag at Svetlana hadde arbeidet seg inn i en sinnstilstand hvor hun mente det ville være bra å dra tilbake til SovjetUnionen.
15.Øivind Lauritzen har valgt å dra tilbake til Askim.
16.Det er så mange og høyst motstridende meldinger som kommer fra Uganda at vi ikke vet når våre folk kan dra tilbake.
17.Jeg går siste året på high school, og regner med å dra tilbake igjen efter sommerferien og begynne på universitet der borte, sier John, som nå representerer Minerva.
18.De kan dra tilbake dit de kom fra, hvis de ikke liker seg her !
19.De politiske flyktninger skal få bli værende, mens resten bør dra tilbake så snart deres egne regjeringer kan skaffe tilstrekkelig med forsyninger, mener militærguvernør Mohamad alMahdi Ali Osman.
20.Det går opp for deg at du slett ikke fikk med deg alt første gangen, og du føler deg forpliktet til å dra tilbake.
21.Dra tilbake til Japan ?
22.Efter 17 år i utkanten ba de nå om å få komme tilbake til hjembyen, men efter en uke fikk de ordre om å pakke sammen og dra tilbake til landsbygden.
23.Efter først å ha opplyst at hele besetningen søkte politisk asyl, heter det nå at alle 13 ønsket å dra tilbake til Kina, også de to som sto for skytingen ombord, hvor seks ble drept og to såret.
24.Efter to døgn kunne representantene returnere til Peking, og passasjerer og mannskaper dra tilbake til SovjetUnionen.
25.En drøy halvpart sier seg å mene at våre nye landsmenn utgjør en positiv tilvekst, men nesten like mange gir uttrykk for ønske om at de skal dra tilbake dit de kom fra.
26.Endel av Tigreflyktningene gjør seg nå klar til å dra tilbake.
27.Fordi det å bryte ut av et mishandlingsforhold ofte er en langvarig og smertefull prosess, velger mange kvinner å dra tilbake til hjemmet.
28.IFØLGE myndighetene brøt flyktningene opp frivillig for å dra tilbake til sine hjemsteder.
29.Lord Carrington kan dra tilbake til Brussel i trygg forvissning om at Norge er fast forankret til NATO.
30.Men hele tiden var det meningen at de var gjester, og at de skulle dra tilbake til sine hjemland.
Your last searches