Norwegian-Italian translation of dregg

Translation of the word dregg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dregg in Italian

dregg
nautisknoun grappino [m], rampino [m]
Synonyms for dregg
Similar words

 
 

More examples
1.Du bruker i den siste diktsamlingen et bilde av deg selv som en dregg eller et anker, og du øyner konturene av en farkost, et større vesen som du er festet til.
2.Hele doningen trekkes av en kabel som er festet med en dregg i nærmeste steinrøys.
3.Kong Neptun steg opp av Drøbaksundet for å slå to nye til ridder av" Den Gyldne Propell", fire medlemmer hadde gjort seg fortjent til årets plumpeknapp, og foreningens nestor, Mattis Hagen, ble tildelt" ordførerkjede med dregg".
Your last searches