Norwegian-Italian translation of dressere

Translation of the word dressere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dressere in Italian

dressere
dyrverb addestrare, ammaestrare
Synonyms for dressere
Derived terms of dressere
More examples
1.Men det er en krevende oppgave å dressere en hund.
2.Selvsagt kunne jeg kjøpt meg en snescooter, men scootere får ikke hvalper, og ikke er de gode å dressere heller.
3.Denne snart 50 år gamle skolen hadde opprinnelig til oppgave å dressere hunder til forsvaret, og var da kjent som Armeens Hundskola.
4.Under krigen opplevde han sterkt hvordan organisasjon kan dressere mennesker.
Similar words

 
 

dressere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) dresseredresserendedressert
Indikative
1. Present
jegdresserer
dudresserer
handresserer
vidresserer
deredresserer
dedresserer
8. Perfect
jeghar dressert
duhar dressert
hanhar dressert
vihar dressert
derehar dressert
dehar dressert
2. Imperfect
jegdresserte
dudresserte
handresserte
vidresserte
deredresserte
dedresserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dressert
duhadde dressert
hanhadde dressert
vihadde dressert
derehadde dressert
dehadde dressert
4a. Future
jegvil/skal dressere
duvil/skal dressere
hanvil/skal dressere
vivil/skal dressere
derevil/skal dressere
devil/skal dressere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dressert
duvil/skal ha dressert
hanvil/skal ha dressert
vivil/skal ha dressert
derevil/skal ha dressert
devil/skal ha dressert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dressere
duville/skulle dressere
hanville/skulle dressere
viville/skulle dressere
dereville/skulle dressere
deville/skulle dressere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dressert
duville/skulle ha dressert
hanville/skulle ha dressert
viville/skulle ha dressert
dereville/skulle ha dressert
deville/skulle ha dressert
Imperative
Affirmative
dudresser
viLa oss dressere
deredresser
Negative
duikke dresser! (dresser ikke)
dereikke dresser! (dresser ikke)
Your last searches