Norwegian-Italian translation of drive

Translation of the word drive from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

drive in Italian

drive
mekaniskverb spingere
  vannverb andare alla deriva
  foretakverb dirigere, gestire
  personverb provocare, istigare
  tvingeverb costringere, obbligare, forzare, imporre
Synonyms for drive
Derived terms of drive
Anagrams of drive
More examples
1.Av samtlige spurte lærere svarte 97 prosent (!) at det var små muligheter til å drive slik undervisning.
2.Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
3.Den indre Sjømannsmisjon ønsker å drive oppsøkende virksomhet og å skape gode velferdsmiljøer, men det fins ikke folk til det.
4.Denne nyliberale gjengen vil drive oss bort fra tradisjonell svensk utenrikspolitikk og fra den trygghet som den innebærer," sa Palme.
5.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
6.Det ble for mye å drive med to idretter, og derfor valgte jeg håndballen.
7.Det politiske samarbeidet og fordeling av regjeringstaburetter i en eventuell ny regjering Gro - som Venstre er så opptatt av - er av teoretisk interesse sålenge Ap og V lar tingene drive.
8.Du kan ikke drive politikk som yrke og fortsatt være en ærlig mann.
9.En antar at det neppe vil være mulig for mange å drive privat praksis på dette grunnlag.
10.Er det mulig, med de midler skolen rår over idag, å drive individualisert undervisning ?
11.Exempted Companies" er selskaper, registrert på Bermuda, som ikke har lov til å drive virksomhet innenfor Bermuda, kun i utlandet.
12.Første ledd utelukker ikke at lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
13.Han var svært rik, og derfor både misunt og baktalt.Han hadde valgt en lukrativ gesjeft,men var iferd med å betale en høy pris for å drive den.Kjempet han med både isolasjonsfølelse og indre splittelse ?
14.I sin iver etter å arbeide for egne interesser må ikke bøndene glemme at det også finnes andre med interesser i et bygdeNorge som kan være vanskelig å drive.
15.Inntil for vel et år siden var det et velferdssenter i Stavanger, men det måtte nedlegges fordi man ikke fant folk til å drive stedet.
16.Komiteens medlem Holøs vil ikke drive spill med kort / svarteper må være sterkeste sort.
17.Kongens matroser, militære og vektere" kunne dessuten drive som frimestere som før, selv om de ikke oppfylte noen av lovens betingelser.
18.La meg få dra vidre til Falaise", brølte Patton i telefonen til hovedkvarteret," så skal vi drive britene ut i sjøen igjen til et nytt Dunkerque".
19.Man sikrer ikke borgerlig valgseier ved å drive politikk på bekostning av samarbeidspartiene," sier PerKristian Foss.
20.Når bøndenes organisasjoner sier at en slik konklusjon vil svekke både interessen for å drive jordbruk og mulighetene for å opprettholde inntektene på det nivå Stortinget har bestemt, tror vi de er på ville veier.
21.Og han hadde drive skolen sin i fleire år før han kjende seg sterk nok i det kristelege til å tale til skulegutane sine om religionen.
22.Regjeringen (Harlem Brundtland) forsøker å fortelle at det skal bli mulig å fortsette som privatpraktiserende lege eller fysioterapeut, men i forslaget til lovtekst fremgår det klart at det ikke vil bli mulig i fremtiden å drive noe som engang minner om fri yrkesutøvelse.
23.Sissel LangeNielsen var blant dem som reagerte på denne formen for ironi, og spurte blant annet" Hvor lenge skal vi drive og spytte på våre egne her i Norge ?
24.Slik er det å drive regjeringssamarbeid med et Høyre som desperat forsøker å komme på offensiven igjen.
25.Special Boat Squadron" har som oppgave å drive oppklaring, fjerning av undervannsminer slik at amfibiestyrkene kan settes i land, efterretning mot fiendtlige stillinger og ellers sabotasjeraids.
26.Steffen er den første bokseren jeg har engasjert meg i, ganske enkelt fordi han er den første tungvekteren jeg har kommet over som har talent til å drive det langt.
27.Så har dere sagt at dere regner med at det blir ikke mange som kan drive med dette med den prisforskjellen som dere her har forutsatt.
28.Søndagsskolestafetten 84", i tiden 17. august til 4. september, skal drive PR for søndagsskolen.
29.Ta barna mere med på ting som du selv velger å drive med for din egen skyld.
30.Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt", ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
Similar words

 
 

drive as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) drivedrivendedrevet
Indikative
1. Present
jegdriver
dudriver
handriver
vidriver
deredriver
dedriver
8. Perfect
jeghar drevet
duhar drevet
hanhar drevet
vihar drevet
derehar drevet
dehar drevet
2. Imperfect
jegdrev
dudrev
handrev
vidrev
deredrev
dedrev
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde drevet
duhadde drevet
hanhadde drevet
vihadde drevet
derehadde drevet
dehadde drevet
4a. Future
jegvil/skal drive
duvil/skal drive
hanvil/skal drive
vivil/skal drive
derevil/skal drive
devil/skal drive
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha drevet
duvil/skal ha drevet
hanvil/skal ha drevet
vivil/skal ha drevet
derevil/skal ha drevet
devil/skal ha drevet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle drive
duville/skulle drive
hanville/skulle drive
viville/skulle drive
dereville/skulle drive
deville/skulle drive
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha drevet
duville/skulle ha drevet
hanville/skulle ha drevet
viville/skulle ha drevet
dereville/skulle ha drevet
deville/skulle ha drevet
Imperative
Affirmative
dudriv
viLa oss drive
deredriv
Negative
duikke driv! (driv ikke)
dereikke driv! (driv ikke)
Your last searches