No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword drive ut. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.De forkullede restene varmes opp for å drive ut dampen.
2.Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange det er tale om, men Kirksæther regner med at det minst er 700 dyr i tillegg til flokken på mellom 250 og 300 som politiet nå er i ferd med å drive ut av området.
3.Det kommer sjelden frem at helt fra 30årene har dyktige pedagoger prøvd å drive utviklingsarbeide i skolen, et arbeide som går nettopp på å fremme ansvarsfølelse og dyktighet, både faglig og sosialt hos den enkelte elev ut fra elevens forutsetninger.
4.Flere amerikanske eksperter betviler at India vil drive ut i kaos efter attentatet mot fru Gandhi.
5.Gang på gang har staten vist at den ikke skyr noen former for terrorhandlinger i anstrengelsene for å drive ut og utrydde palestinerne.
6.Landbruksdepartementet stadfestet forøvrig igår vedtaket fra fylkesmannen i Møre og Romsdal og i SørTrøndelag om henholdsvis å avlive og drive ut ulovlig beitende rein i Trollheimen.
7.Planene går ut på drive ut nikkel og kobbermalm og utnytte forkomstene av olivin og noritt.
8.Statsministeren har vært utsatt for sikhenes vrede efter at hun i juni gav ordre til aksjonen mot Det gyldne tempel i Amritsar for å drive ut militante sikher som hadde forskanset seg der.
9.Uttrøndelag og Nordmøre politikammer tar idag i bruk helikopter for å drive ut tamrein som befinner seg på ulovlig område i Trollheimen.
10.Det ser ut til at naturen er i ferd med å løse problemet i og med at fisken går i oppløsning, og før eller siden kommer til å drive ut i havet.
11.For norske redere er det en utfordring å drive ut fra andre land og andre kulturer.
12.Den politiske basillen er vanskelig å drive ut.
13.Det virket som om" Den gule fisk" ikke uten videre ville drive ut" åndene" gratis.
14.En isfisker i Kragerøfjorden fikk til fulle erfare det da flaket han sto på løsnet, og begynte å drive ut fjorden.
15.Mange tyskere har denne uken spurt hva årsaken egentlig kan være til at tusener av unge har latt seg drive ut i gatene i protest mot samfunnet.
16.Medpasientene var besatt av onde ånder som han skulle drive ut med Bibelen i hånden.
17.Nylig uttalte zuluenes konge, Goodwill Zwelithini, at zuluene ville reise seg i tusentall og drive ut ANCs ledere hvis de forsøkte å sette en fot i SydAfrika.
18.Nå skal trollmannen og medisinmannen til stammen" Den gule fisk" forsøke å drive ut onde ånder av to" besatte" medlemmer av" Den røde jeger".
19.Når man tenker over det som skjedde i Kalundborg, hvor noen hundre ungdommer nærmest gjorde opprør, protesterte og ville drive ut de iranske flyktningene som de danske myndigheter gav husvære og understøttet, da kan man gjøre noen refleksjoner.
20.Og hva skjer når stammen" Den røde jeger" oppdager at" Den gule fisk" har trollmenn som kan drive ut onde ånder ?
21.Sentralt i den karismatiske lære står et kraftfylt kristenliv med en personlig opplevelse av Gud, som gir seg utslag i tungetale, evne til å drive ut demoner, osv.
22.Som eksempler trakk Bondevik bl. a. frem at Arbeiderpartiet i en årrekke har kjempet mot at de offentlige barnehavene skal ha en kristen verdiforankring, dessuten at partiet alltid har vært lunkent til de frie oppdragelses og utdannelsesinstitusjoners rett til å drive ut fra sin egenart.
23.Song advarte om at fordi det gamle likelønnssystem ennå ikke er fjernet og de nye prinsipper ennå ikke har fått gjennomslg," er det sannsynlig at efterspørselen vil vokse til overdrevne dimensjoner og makroøkonomien drive ut av kontroll, slik at den økonomiske utvikling vil bli underminert".
24.Under folkeavstemningen i 1919 gikk et klart flertall inn for å drive ut Brændevinsdjevelen for alltid.