Norwegian-Italian translation of dumhet

Translation of the word dumhet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dumhet in Italian

dumhet
generellnoun assurdità [f (invariable)], stupidità [f (invariable)]
  kommentarnoun insensatezza [f], stoltezza [f]
  psykiatrinoun pazzia [f], follia [f]
  oppførendenoun fatuità [f (invariable)], sciocchezza [f], idiozia [f], stupidità [f (invariable)], pazzia [f], follia [f]
Synonyms for dumhet
Similar words

 
 

More examples
1.Derfor er det utilgivelig dumhet å kjøre skattelettelser som reprise i tilstundende valgkamp.
2.Jeg vil ikke, i likhet med en del kolleger, begå den dumhet å si noe som helst om det spørsmål.
3.Andre konservative representanter fremholdt at en slik fremgangsmåte ville være toppen av dumhet i den nåværende situasjon.
4.De henger da også i sin egen varme stillhet, godt skjermet fra den samtid Finn Graff risser og punkterer opp med sine portretter av fanatisme og dumhet og maktsyke.
5.Den største påkjenningen for en Parkinsonpasient er at mange assosierer talevansker med dumhet.
6.Det er bekymringsfullt at teologiprofessor Jacob Jervell med blikket vendt mot jorderiket ikke kan se på" alle arter og former av livet som skisser og utkast til oss", men i stedet" at vil ligner en skaper mer enn nokså fornuftige aper, og det såvel dumhet som visdom til tross".
7.Dette kan undertiden bero på uvitenhet eller dumhet, men det kan kanskje vel så ofte ha sin bakgrunn i en moralsk holdning, som i og for seg slett ikke er fordømmelsesverdig.
8.Dumhet.
9.Enten må disse feil skyldes dumhet, eller så er de tilsiktet fra departementets side, uttalte Jenssen, som sa at alle feil og utelatelser utvetydig trekker i en retning - nemlig i favør av Fornebu.
10.Hvis eleven blir behandlet som avviker og sjelden høres i lekser, kan tausheten lett tas til inntekt for dumhet.
11.Hvorfor virker det så oppskakende, hvorfor får det oss til å mobilisere våre verste fantasier og forestillinger om medmenneskers umenneskelighet, bestialitet og dumhet ?
12.I sin leder skriver sjefredaktøren at nedleggelsen ved valget neste år kan vise seg å ha vært en politisk dumhet.
13.Ingen av disse kan vel mistenkes for å ville tjene SovjetUnionens sak, enten av dumhet eller ond vilje.
14.Men det er sannelig ikke noen spøk å bli innlagt for ryggoperasjon når man er 1718 år, bare fordi man har ødelagt ryggen ved egen dumhet, nemlig ved å sitte galt gjennom endel år.
15.Men en dumhet trenger jo ikke vare evig.
16.Men generalsekretær Tygve Lie mente at det ville være en dumhet.
17.Muligens er det først og fremst dumhet som ligger bak.
18.Paul fant henne barnslig fornøyelig, og uttalte flere ganger at" dumhet fascinerer meg".
19.Viseutenriksminister Kenneth W. Dam karakteriserer den sovjetiske boikott som en politisk motivert dumhet.
20.Å gjøre noe som kan svekke samfunnets forsvarsevne overfor narkotikafaren, ville i dagens situasjon være en farlig dumhet som neste generasjon neppe vil tilgi oss.
21.Det er en gigantisk dumhet av Regjeringen å hindre PLOs representant i å opprette et kontor for informasjonsvirksomhet i Norge, sier SVs leder Hanna Kvanmo.
22.Det er en grov tjenstlig forsømmelse som overhodet ikke kan kalles uaktsomhet, men som kun kan skyldes arroganse og dumhet.
23.Det gjelder det gjensidige og befruktende forhold mellom på den ene side korrupsjon og på den annen side god, gammeldags dumhet, lakeimentalitet og godtroenhet.
24.Det vil være en politisk dumhet, ja, en industripolitisk skandale å stanse gråbergbrytingen på Østmalmen i SørVaranger, sier formannen i Arbeidsmandsforbundet, Harald Øveraas.
25.Dumhet, urettferdighet og Fremskrittspartiet.
26.For du vet, det lar seg ikke gjøre å nedgradere en dumhet...
27.Jeg vil ikke, i likhet med endel kolleger, begå den dumhet å si noe som helst om det spørsmål.
28.At man da ikke støtter opp om ekteskapet ved å todele inntekten, er en dumhet som Høyre snarest bør rette opp.
29.DET falt åpenbart ingen av dem inn at man hadde begått en dumhet, som for all verden bekreftet at partiet er tuftet på de snurrigste fraksjonsstridigheter og de mest tilfeldige personlige allianser.
30.Det er vel ikke for å sent å snu på dette lite gjennomtenkte vedtaket, og gjøre en sproglig dumhet god igjen ?
Your last searches