Norwegian-Italian translation of dykk

Translation of the word dykk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dykk in Italian

dykk
sport - svømmingnoun tuffo [m], nuotatina [f]
Derived terms of dykk
Similar words

 
 

More examples
1.Bærre dykk rir på og held rekkja så skære bli både kaffekok og kvile om ein stund, forkynner Eirik i teten.
2.Det eksisterer heller ikke lenger noen begrensning for hvor langt vekk fra klokken et dykk kan skje.
3.Det er ufattelig at man ikke skjelner mellom dykk på ned til 100 meter og de på større dyp hvor påkjenningene er helt spesielle, og vi oppfatter forslag som dette som direkte medisinsk uforsvarlige.
4.Dykk på 2030 meter krever også kunnskaper og forsiktighet, understreker Johan A. Aarli.
5.Jo da, både 3 / 4 P1ø og dykk.
6.Med bakgrunn i ulykken ombord i" Byford Dolphin", og ikke minst i erkjennelse av at dykk på mer enn 200 meter er blitt mer vanlig, er tiden inne til å ta opp hele dykkerproblematikken på den norske kontinentalsokkel, mener Nandrup Dahl.
7.Når de så skal løses fra trykket efter avsluttet dykk, får de smerter i muskler og ledd.
8.Og mens dykkerne ønsker forbud mot dykk fra båt under dynamisk posisjonering, er en slik bestemmelse ikke tatt med.
9.Svenske froskemenn gjør seg klar til dykk i skjærgården utenfor Karlskrona, hvor det nå i tre uker har pågått søk efter fremmede undervannsfartøyer og froskemenn.
10.Av langtidseffektene efter et slikt dykk er vi mest engstelige for endringer i sentralnervesystemet.
11.Dette dykk skal bekrefte og godkjenne de krav som tilfredsstiller bruk av systemer for undervannsoperasjoner og dypvannsdykking dersom det i helt spesielle situasjoner skulle bli aktuelt å sette inn dykkere på Trollfeltet eller tilsvarende felt med samme vanndybde, sier pressetalsmann Einar Knudsen i Shell.
12.Bare i løpet av 1979 ble det foretatt 7000 dykk på" Mary Rose", under det begynnende arbeide med å fjerne lagene av sand og gjørme inne i skipet.
13.De første antagelser til at det kunne være et vrak fikk vi under et dykk her i begynnelsen av mars.
14.Den" lille skrekke", spenningen ved dykk i åpen sjø kommer sigende - tomt og svart, stille og kaldt.
15.Dersom dykk på 50 meter skal kunne foregå i forsvarlige former, må man blant annet ha lufttilførsel fra overflaten.
16.Det ble imidlertid bare foretatt noen få dykk i det mørke og iskalde vannet torsdag.
17.Det er blitt både dykk i dybden og reiser i bredden.
18.Det er det nest dypeste, simulerte dykk til nå her i landet.
19.Dette er et av de mest avanserte dykk som er gjort i verden.
20.Dykk til 350 meter tåler denne miniubåten.
21.Dykk til så store dyp kan aldri bli rutine, forteller islendingen Sigurdur Hafsteinsson.
22.Dykkere får symptomer på dette under dykk som er mer enn ca. 200 meter.
23.Dykkeroperatørselskapet StoltNielsen Seaway Contracting A / S har av Arbeidstilsynet fått godkjenning for å gjennomføre et simulert dykk til 450 meter ved Norsk Undervannsteknologisk Senter, NUTEC, utenfor Bergen.
24.Efter et dykk skal" ferdskriveren" kobles til en datamaskin, slik at den innsamlede informasjonen overføres dit.
25.Et dykk ned imot 400 meter i en fjord på Vestlandet vurderes gjennomført som et ledd i forberedelsene til den påtenkte utbyggingen av gassfeltet Troll i Nordsjøen.
26.Et lignende dykk i 1980 ble avbrutt fordi man oppdaget gassblærer i blodet til tre dykkere.
27.Et nytt dykk ble planlagt gjennomført senere på kvelden.
28.Et simulert dykk til 450 meter innledes i Norsk Undervannsteknologisk Senter (NUTEC) i Bergen idag.
29.Fem norske og en britisk dykker skal delta i det nest dypeste simulerte dykk som gjennomføres her i landet.
30.Flere av dem var med på å tilrettelegge de såkalte Deep Exdykkene, et simulert dykk til 350 meters dyp og ett til 500 meter.
Your last searches