Norwegian-Italian translation of dykke

Translation of the word dykke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dykke in Italian

dykke
ubåtverb immergersi
  sportverb tuffarsi
Derived terms of dykke
More examples
1.De arbeider på frivillig basis og bruker helgene til å dykke.
2.Det er et stort ansvar å lære folk å dykke, sier han.
3.Den blide bestyrer Irene Edlund forteller at ved Korshamn Rorbuer kan man både lære å dykke og brettseile.
4.Det er forbundt å dykke i området som også er avstengt for all sivil båttrafikk.
5.Det kan ikke være tvil om at myndighetene mente at den ansvarlige skulle være ferdighetsmessig i beredskap til å hoppe ut i vann, dykke til bunnen og hente et menneske, ta det opp til tørt underlag og utføre akseptert opplivningsteknikk.
6.Efter frifinnelsen sa Jessop at han akter å fortsette å dykke, men ikke ned til vraket av" Edinburgh", der det fremdeles finnes 34 gullbarrer som det ikke lyktes å berge i den første operasjonen.
7.Froskemennene ble oppdaget i Stockholms nordlige skjærgård i et militært område hvor det er forbudt å dykke.
8.I dagene før ulykken hadde de blitt pålagt en del ekstraarbeide, og den ene teknikeren mente at COMEX var presset av operatørselskapet ELF til å dykke.
9.Idet lysene på bilen hans sveipet utover Tysfjorden traff lyskjeglene det han idag bestemt mener å ha vært en ubåt i ferd med å dykke.
10.Muligheten for at de nysgjerrige skulle dykke ned og oppdage at skipet var ribbet for alt av verdi, anså de gamle for å være liten.
11.Slik informasjon er viktig for driftsledelsen på plattformene ved fortøyning, lasting og lossing av skip som legger inntil plattformen, ved bøyelasting av skip i nærheten, eller ved dykke og ankringsoperasjoner i området, sier Brodtkorb.
12.Vei og bane går først på broer, for så å dykke ned i en tunnel under de travle skipledene midt i kanalen.
13.Det er ikke farligere å dykke enn å kjøre bil i påsketrafikken, mener den andre instruktøren, Øivind Brenders.
14.Hele hensikten med den historien var naturligvis å melde henne savnet og dermed få et påskudd til å dykke og lete efter vraket, sa Jørgen.
15.Hvis de bare var begynt å dykke, ville jo folk tro at de hadde funnet et vrak.
16.Selv om man kan dykke til 300 meter, må ikke myndighetene og oljeselskapene tro at dette automatisk åpner for slik dypdykking i Nordsjøen, sier de to forskerne.
17.Vi vet at mennesket kan dykke til 300 meter og dypere, og at man overlever det.
18.De hadde vært klar over at den britiske regjering ville komme til å kreve eiendomsrett til gullet, og at de måtte dykke i hemmelighet.
19.De måtte derfor dykke på samme atmosfære som den de hadde i båten, altså iblandet hydrogen.
20.De som underviser skolebarn i svømming skal kunne dykke til bunns i bassengets dypeste del, opptil fire meter.
21.De to hadde båret utstyret sitt opp på dekket og gjorde seg klar til å dykke.
22.De to ombord gjorde seg visst klar til å dykke efter Anita som de altså trodde var senket i sjøen der.
23.Det ble laksefiske med forviklinger for Nils Een i Vosso forleden, og til slutt måtte kamerat og froskemann Terje Gjeraldstveit dykke i hølen og hente opp en laks på 13,5 kilo, leser vi i Bergens Tidende.
24.Det er bare en dykker nede om gangen, men en annen står alltid klar til å dykke umiddelbart dersom det er behov for assistanse.
25.Det er ikke lønnen som gjør at de vil dykke, hevder de.
26.Det kan dykke ned til 460 meter, og det er dermed" skreddersydd" for bruk i Østersjøen.
27.Det var imidlertid ikke mulig å dykke idag, på grunn av dårlig vær.
28.Først og sist gjelder regelen om at man aldri skal bade alene, og aldri dykke der det finnes båttrafikk eller fiskeredskaper.
29.Jeg kan nevne at spermhval visstnok kan dykke ned til 3000 meter og være under i 90 minutter.
30.Lena Skog og Ove Jocobsen holdt stadig på med å dykke og sokne efter jenta de trodde var drept.
Similar words

 
 

dykke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) dykkedykkendedykket
Indikative
1. Present
jegdykker
dudykker
handykker
vidykker
deredykker
dedykker
8. Perfect
jeghar dykket
duhar dykket
hanhar dykket
vihar dykket
derehar dykket
dehar dykket
2. Imperfect
jegdykket
dudykket
handykket
vidykket
deredykket
dedykket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dykket
duhadde dykket
hanhadde dykket
vihadde dykket
derehadde dykket
dehadde dykket
4a. Future
jegvil/skal dykke
duvil/skal dykke
hanvil/skal dykke
vivil/skal dykke
derevil/skal dykke
devil/skal dykke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dykket
duvil/skal ha dykket
hanvil/skal ha dykket
vivil/skal ha dykket
derevil/skal ha dykket
devil/skal ha dykket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dykke
duville/skulle dykke
hanville/skulle dykke
viville/skulle dykke
dereville/skulle dykke
deville/skulle dykke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dykket
duville/skulle ha dykket
hanville/skulle ha dykket
viville/skulle ha dykket
dereville/skulle ha dykket
deville/skulle ha dykket
Imperative
Affirmative
dudykk
viLa oss dykke
deredykk
Negative
duikke dykk! (dykk ikke)
dereikke dykk! (dykk ikke)
Your last searches