Norwegian-Italian translation of dykke ned

Translation of the word dykke ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dykke ned in Italian

dykke ned
sportverb tuffarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Muligheten for at de nysgjerrige skulle dykke ned og oppdage at skipet var ribbet for alt av verdi, anså de gamle for å være liten.
2.Vei og bane går først på broer, for så å dykke ned i en tunnel under de travle skipledene midt i kanalen.
3.Det kan dykke ned til 460 meter, og det er dermed" skreddersydd" for bruk i Østersjøen.
4.Jeg kan nevne at spermhval visstnok kan dykke ned til 3000 meter og være under i 90 minutter.
Your last searches