Norwegian-Italian translation of dyrker

Translation of the word dyrker from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dyrker in Italian

dyrker
beundring - mannnoun patito [m], fanatico [m], fan [m], appassionato [m]
  beundring - kvinnenoun patita [f], fanatica [f], fan [f], appassionata [f]
  mannnoun adoratore [m], ammiratore sfrenato [m], idolatra [m]
  kvinnenoun adoratrice [f], idolatra [f]
Derived terms of dyrker
Anagrams of dyrker
Similar words

 
 

More examples
1.Her dyrker man markedskreftenes frie spill og ideen om den sterkeste og smartestes rett, og de ungkonservative må være med i den dansen.
2.Folk trekker også på egenhånd til de fruktbare områdene, og det kan lett oppstå konflikter mellom nomader med dyreflokker og de som dyrker jorden.
3.Hvor stor er parsellen, og hva dyrker dere her ?
4.I Italia er man ikke overfladisk selv om man dyrker skjønnheten i form og uttrykk, sier Steen, lett melankolsk ved tanken på sine strengere og mer puritanske landsmenn.
5.Idag er det ikke mange som dyrker det nonfigurative billedsprog ?
6.Jeg dyrker bare biodynamisk.
7.Nei, jeg er ikke fanatisk. jeg vet at en gård idag ikke kan drives lønnsomt uten maskiner. jeg dyrker ikke engang biodynamisk.
8.Skisporten, den dyrker jeg her.
9.Vi har 15 ganger 15 meter og vi dyrker nesten alt.
10.27åringen fra Haugsbygd på Ringerike dyrker den ekstreme farten.
11.61 pst. dyrker organisert idrett.
12.At skjønnheten kan provosere i et samfunn som ensidig dyrker prinsippet om at" alle er like slemme", visste allerede Gustaf Frøding.
13.Av yrke er hun gartner, og sammen med mannen dyrker hun frukt og bær på den 20 mål store eiendommen.
14.Både for den hjemvendte krigsveteranen fra Vietnam som riktignok er" Born in the USA", men som nå må konstatere at han har" Nowhere to run aint nowhere to go" og for 35åringen som dyrker sine gamle minner (" Glory Days") og som savner nye utfordringer (" Dancing In The Dark").
15.Da ble selvsagt fotografene så ville - for i Frankrike dyrker man Lewis - og støyen så øresønderrivende at frustrerte journalister hev sko i ryggen på fotografene som sto i fremste linje og sperret utsikten.
16.De dyrker kort sagt stadig seg selv i en utstrekning som er tragikomisk, en narsisme - trass i den tilsynelatende utadvendthet - som minner om den Hamsun latterliggjorde så tidlig som i 1892 i Ny Jord".
17.De svir av skogen, og i noen få år dyrker de denne jorden og får næring av asken.
18.Den har fått barna bortrøvet og en hellig sten ranet av en fanatisk sekt, som blåser nytt liv i en nedlagt kult og dyrker den drabelig i de fordømtes tempel.
19.Derfor dyrker bøndene opium for å kunne kjøpe ris fra lavlandet.
20.Derfor dyrker han flere mål med belgplanter - det må det være, for de inneholder mye luft, og graver dem direkte ned i jorden som gjødsel.
21.Det er Staten som nå tilbyr bøndene å kjøpe den jord de dyrker for 25 000 kroner pr. 100 dekar.
22.Det er den tradisjon som ble grunnlagt da som vi dyrker i portrettkunsten på frimerker og pengesedler den dag i dag.
23.Det er mulig ved at de dyrker lite grønnsaker (mest korn og ku) og at de har en høy grad av mekanisering.
24.Det forekommer meg at de fra 20 til 40 prosent forskremte barn kan fortjene lærere med mer pågangsmot og håp, enn slike som dyrker undergangsteorier.
25.Det har vist seg at menstruasjonen svekkes hos 50 prosent av de kvinner som dyrker hård fysisk trening.
26.Det viktige er at Bjørnstad denne gang dyrker melodien - uten sidehensyn.
27.Det viktigste tillegg i forhold til forskningen er at teatret dyrker sin komiske muse ved siden av den tragiske.
28.Dyrker alt fremmed, hva det enn er !
29.En av dem som dyrker det tungsindige, er Dario Villalba, forøvrig sønn av Spanias tidligere ambassadør i Norge.
30.En av årsakene til det store arbeidsfravær er ifølge ukeavisen at omkring 2,5 millioner sysselsatte dyrker egen jord i tillegg til sitt faste arbeide.
Your last searches