No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword dysse ned. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det viser hvilken feil regjeringen gjorde da den forsøke å dysse ned prisen, mener Walesa.
2.Det hjelper heller ikke å dysse ned livets realiteter.
3.I dette intervju ved milepælen streifer han bl.a. innom folks behov for å ta meningsmålinger med en klype salt, velgernes uro og Stortingets stabilitet, kommenterer tanken på å velte diktatorer ved hjelp av galluper, og advarer mot å dysse ned vårt store, kommende problem - invandrernes plass i vårt samfunn.
4.Oppståtte problemer og konflikter søker man å dysse ned og glatte ut på en overfladisk måte.
5.Scargill tok ut sitt forbund i streik uten avstemning, og har senere forsøkt å dysse ned kritikken i forbundet ved å opprette en disiplinærkomite.
6.Jeg skal ikke legge skjul på at jeg under valgkampen gjorde meg noen tanker om visse positive virkninger det ville hatt for HumanEtisk Forbund om Gunnar Prestegård hadde fått plass på Tinget for Kristelig Folkeparti, sa Fragell, som minnet om at tusenvis av mennesker har meldt seg inn i forbundet takket være demonutdrivelser i Den norske kirkes regi, bispebrev om kvinner og abort, mirakelprekener og kirkelig kamp mot homofile, kirkelie utspill som HumanEtisk Forbund aldri har gjort et fnugg for å dysse ned.
7.At ledelsen bare stopper et innslag på Dagsrevyen for å dysse ned saken, har også vakt sterk reaksjon.
8.At man der ønsket å dysse ned en slik alvorlig sak i en tid da man søker å skape et bilde av partier med sosial profil, kan man forstå ut ifra et taktisk hensyn.
9.Disse protester har ledelsen efterpå forsøkt å dysse ned.
10.Ledelsen for den mektige" forsikringsklubben" Lloyds har nærmest prøvd å dysse ned Minet Holdingskandalen for ikke å ødelegge den snart 300 år gamle" klubbs" renomme, spesielt på det amerikanske marked.
11.Oxholm ønsker åpenbart å dysse ned det faktum at mange LOmedlemmer blir presset til deltagelse i politiske streiker, og at noen har fått beskjed om at de er uønsket i lokale foreninger efter at de har valgt å holde seg utenfor slike streikeaksjoner.