Norwegian-Italian translation of eksaminere

Translation of the word eksaminere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eksaminere in Italian

eksaminere
rettsvitenskapverb interrogare, escutere
  analysereverb analizzare, esaminare
Synonyms for eksaminere
Derived terms of eksaminere
Anagrams of eksaminere
Similar words

 
 

More examples
1.Aktor har utelukkende bygget sin bevisførsel på 62åringens forklaringer til politiet, og det er svært beklagelig at forsvaret ikke har hatt muligheten til å eksaminere ham her i retten, hevdet forsvarerne Tor Erling Staff og advokat Morten Kjensli.
2.Forsvareren skal eksaminere efter aktor, skriver Alf Nordhus.
3.Forsvareren skal eksaminere efter aktor.
4.Nye regler hvor forsvarerne gis en viss anledning til å eksaminere og utspørre jurymedlemmene, ville være mer ønskelig.
5.Da en av forsvarerne, høyesterettsadvokat Andreas Arntzen, skulle eksaminere vitnet kom det til et lite intermesso mellom ham og statsadvokat Lasse Qvigstad.
6.Dessuten var det viktig for forsvarerne å få anledning til å eksaminere vedkommende inngående.
7.Idag vil forsvaret eksaminere tiltalte, og en rekke vitner er innstevnet.
8.Man bør smake på en ting, før man dømmer om den, og man bør nøye, og med upartiskhet, eksaminere, førenn man tror.
9.Russeren hadde da lagt frem bilder fra festen, og han hadde begynt å" kryss#eksaminere" Treholt om hva slags tilgang han hadde til graderte dokumenter og materiale.
10.Statsadvokat Qvigstad gjorde det helt klart at hvis forsvareren ønsket å eksaminere vitnet om dokumentenes innhold, måtte dørene lukkes.
11.Statsadvokaten gikk derefter over til å eksaminere tiltalte om hvordan han hadde råd til å modernisere sitt hus og bygge 80 kvadratmeter stor terrasse med svømmebasseng i kjelleren.
Your last searches