Norwegian-Italian translation of eliminere

Translation of the word eliminere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eliminere in Italian

eliminere
mulighetverb scartare
  folkverb eliminare, liberarsi di
  matematikkverb eliminare
  sportverb eliminare
Synonyms for eliminere
Similar words

 
 

More examples
1.Folkene i våre to land deler med alle andre mennesker drømmen om å eliminere faren for en kjernefysisk krig.
2.Kongressens uvilje viser meg at vi må vente til efter årets valg før vi kan iverksette utgiftsreduksjoner kombinert med skattereformer, som på lengre sikt kan eliminere budsjettunderskuddet, sier Reagan.
3.Målet er å eliminere for all fremtid truselen om kjemisk krigføring, fremholdt president Ronald Reagan igår, da han sendte visepresident George Bush til Geneve.
4.Vi må finne en vei slik at vi kan redusere og i siste omgang eliminere bruken av militær makt i løsningen av internasjonale konflikter.
5.AKSJONEN for å eliminere sykehuskøene er bare ett eksempel på nytenkning - og på en riktig innfallsvinkel.
6.Andropov skriver også at" vi forstår den oppmerksomhet UNESCO egner opprettelsen av et nytt system når det gjelder internasjonal informasjon, som vil bidra til å eliminere informasjonsimperialismen og vestmonopolets dominans".
7.Bare en konstatering av det faktum at ikke alle har de samme interesser og forutsetninger, at det finnes forskjeller som hverken differensiering eller verbalpedagogiske krumspring kan eliminere.
8.Crick og Mitchison regner med at drømmene er hjernens middel til å eliminere unødvendige eller direkte skadelige innslag i hjernebarkens virksomhet.
9.De som forsøker å gjøre ubåtene stadig mer usynlige konsentrerer seg om å eliminere støyen inne fra fartøyene og den støy som skapes av deres ferd gjennom vannet.
10.De virkelige motivene bak Vennamos kampanje er antagelig hans behov for å avlede oppmerksomheten fra det faktum at Landsbygdspartiet, selv om det sitter i regjeringen, ikke har klart å eliminere arbeidsløsheten på seks måneder eller holde andre løfter.
11.Den norske maratongruppen har gjort hva den har kunnet for å eliminere alle usikre faktorer foran søndagens kvinnemaraton.
12.Denne forskjellen skal eliminere ulikheter i kommunenes økonomi.
13.Dernest vil de viktigste gjenstående oppgaver være å oppspore enkeltforurensende kilder i jordbruket, eliminere nedsig fra Kolbotnvannet - som allerede er sterkt forurenset) til Gjersjøen, og koble på den resterende del av boligmassen - cirka fem prosent - til ledningsnettet.
14.Det amerikanske Senatet har da også samrøystes 19. juni vedtatt å krevje forhandlingar med sikte på å eliminere sjøbaserte kryssarrakettar.
15.Det er efter utvalgets mening presserende å eliminere de svakheter i vår forsvarsledelse som knytter seg til den uhensiktsmessige spredning.
16.Det forholder seg imidlertid ikke slik at våre politiske myndigheter har laget seg en svær demning av oljepenger som hvis rikdommene bare ble brukt - med ett slag ville eliminere såvel arbeidsløshet som pasientkøer.
17.Det spørsmålet som øyeblikkelig ble stilt var om det kunne dreie seg om en ekte ulykke, eller om de to efterforskere hadde funnet nye og graverende bevis som gjorde det nødvendig å eliminere dem for godt.
18.Dette er forslag som vil medføre frigjøring av sivilarbeiderne fra det ordinære arbeidsmarkedet, og dermed eliminere den økende konflikt med fagbevegelsen om arbeidsplassene, og som kan danne grobunn for å trekke de over 2 000 sivilarbeiderne inn i aktivt og meningsfylt fredsarbeide.
19.En kontrollert utlevering av stoff vil være et kraftig virkemiddel for å redusere / eliminere det illegale marked og motvirke en invasjon av misbrukere fra alle verdens kanter.
20.Et poeng er at denne ordningen effektivt vil eliminere en god del" tyvtitting" idet betaling er en forutsetning for at man får beholde det kodenummer man blir tildelt - og som holdes hemmelig for alle andre enn mottageren selv.
21.Hadde vi kunnet eliminere dette problemet - og vi arbeider med det kunne man i år ha trefiredoblet de skattelettelser som ble gitt, uten å ha rørt ved en eneste budsjettpost forøvrig.
22.Han er interessert i å eliminere jødenes historiske tilknytning til Eretz Yisrael, han vil frata dem deres moralske grunnlag for å føle og oppleve Israel som hjem, som fedreland.
23.Han påpekte at den nye tele og datateknikken kan være med på å eliminere avstandshandicapet som næringslivet i distriktene strir med.
24.Hennes kollega Waclawa Wojciechowska, som er ansvarlig for bekjempelse av luftforurensning, sier at det ihvertfall er gode muligheter for å eliminere forurensning gjennom støvpartikler.
25.Hvis ordningen med kredittforsikring blir bedre kjent, vil stadig flere finne det naturlig å eliminere usikkerhet på denne måten.
26.I mellomtiden får man gjøre det man kan for å eliminere ulempene ved bingoinnslag og styringstillegg for de store i dagens system.
27.Ingen ekspertise kan eliminere den.
28.Innen FIS setter vi alt inn på å eliminere nødvendigheten av å bygge om hoppbakkene om de ikke er ekstremt gammeldagse, altså ikke tilnærmelsesvis tilsvarer normene av 1979.
29.Jeg fristes til å oversette" The Consensus View" med" Den Rådende Sannhet", vel å merke med Stor S. Eksempler er" Oljekrisen forårsaket stagnasjonen i 1970årene", eller" Datateknologien vil eliminere 30% av alle arbeidsplassene i bank".
30.Jeg tror at Stortingets beslutning om å begrense retten til antall såkalte selvmeldinger bare vil eliminere noe av misbruket.
Your last searches