Norwegian-Italian translation of embargo

Translation of the word embargo from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

embargo in Italian

embargo
politikknoun embargo [m]
Synonyms for embargo
Similar words

 
 

More examples
1.Slikt betyr jo en embargo på mange former for samhandel," sier en oppgitt Svein Hestevik, direktør i Sigma Elektroteknisk, til Aftenposten.
2.Det er vanskelig å forstå at Reaganadministrasjonen kan støtte en total embargo mot Nicaragua, mens den fremdeles er imot selv det mest begrensede økonomiske press mot apartheidregimet i SydAfrika.
3.En embargo ville ha som konsekvens at produksjonsaktiviteter til en årlig verdi av 2,1 milliarder kroner kan komme i fare.
4.Derimot har det vært konstatert at slike lastebiler har deltatt i smugling av høyteknologisk utstyr, som er belagt med embargo og ikke tillates utført fra f.eks. Sverige.
5.FN har oppfordret medlemslandene til å gjennomføre den frivillige embargo for å protestere mot det hvite regimet i SydAfrika.
Your last searches