Norwegian-Italian translation of enda

Translation of the word enda from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

enda in Italian

enda
siste delnoun fine [f]
  kroppnoun posteriore [m (informal)], deretano [m], sedere [m (informal)], chiappe [fp (informal)]
Synonyms for enda
Derived terms of enda
Anagrams of enda
Examples with translation
I den andre boken finnes enda flere feil enn i den første.
Similar words

 
 

More examples
1.Agonia - tsardømmets fall", som er den noe forpustede norske tittel, lar oss enda en gang følge noe av dødskampen til TsarRussland.
2.Avisoppslag i Nationen kunne tyde på at det ikke var tilfellet, men vi får håpe enda en gang at Kåre Kristiansen ikke på nytt har forlovet seg.
3.Dagen efter" er den katastrofefilmen som er sett av flest mennesker, enda filmhistorien er full av denslags.
4.De er enda flinkere enn oss".
5.Den nye pølseboken" er trykksakens titel og inneholder en rekke forslag til å gjøre et pølsemåltid enda bedre.
6.Det er altså først i det øyeblikk Arbeiderpartiet enda en gang avviser en grunnlovsendring som gir oss en demokratisk rettferdig valgordning, at innføringen av listeforbund er aktuelt - som en nestbeste løsning i en situasjon skapt av Arbeiderpartiets vrangvilje mot å gi fra seg det" styringstillegget" som det lenge nok har tviholdt på.
7.Det er jeg som har den beste historien i hele Bibelen", sier kong David i sin seng, ganske fornærmet over at han ikke har sin egen bok som Job, enda så begredelig han er i forhold.
8.Det er jo bare bra, så får enda flere være med," sier han.
9.Dette betyr at vi i tillegg til de meget omfattende arbeidsmarkedstiltak, som nå vil bli utvidet ytterligere, må legge enda større vekt på en politikk som kan gjenskape balansen i norsk økonomi og styrke næringslivets konkurransekraft.
10.En opphevelse vil gjøre det enda vanskeligere for mange å skaffe seg bolig i de aktuelle strøk, noe som også kan føre til uheldig påvirkning av den sosiale lagdeling i byen.
11.En serie pengespill eksisterer allerede, og det er ikke lett å forstå hvordan innføringen av Lotto skulle gjøre vår syndefulle verden synderlig verre." - Ja, det eksisterer allerede en serie pengespill, men er det et avgjørende argument for å innføre enda ett ?
12.Enda en gang har Arbeiderpartiet brukt - misbrukt - sin maktposisjon i Stortinget til å hindre at vi får en mer rettferdig valgordning her i landet.
13.Enda mer forbausende er det at de ikke ser sitt eget ansvar for denne utviklingen.
14.Engeneering Valley" får nye tilskudd til stammen, og andre Akershuskommuner blir enda grønnere av misunnelse på Oslos forstad i vest, som de siste årene har hatt en eksplosjonsartet vekst i kontorbygninger.
15.For oss er det uakseptabelt at tyske våpen enda en gang vil kunne bli satt inn mot jøder," sa Shamir.
16.Friluftsboken" er blitt enda bedre enn" Løypeboken", påstår redaktør Knut Moberg.
17.Grease" på Chat Noir er blitt en enda tettere, frodigere og mer vital oppsetning enn Tromsø kan by på.
18.Hans svar er benektende, men han understreker at" det er verdt å bruke noen milliarder kroner ekstra hvert år innen NATO for å gjøre sannsynligheten for atomkrig enda mindre.
19.Helge Jordals og Nina Knapskogs spill som faren og vesle Kamilla" som filmen heter i USA, gir løfter om at det vil komme enda større ting fra Vibeke Løkkeberg," den unge norske kvinnen som har skrevet og regissert filmen og som spiller - nydelig en av hovedrollene".
20.Hvorfor ikke spare litt for å vinne enda mer ?"," Unn deg litt spenning og chansen til å vinne en" Jubel"TV !"," Hvorfor ikke slå to fluer i ett smekk ?".
21.Jeanne dArc" (1928) er et av filmhistoriens mest særpregede verker, det har man holdt fast ved, enda filmen bare har vært tilgjengelig som en sammenklippet kopi av kassert materiale som kom til efter at negativen brant i Berlin, og en kopi kom på avveier.
22.Jeg tror standarden denne sesongen vil bli enda bedre enn forrige.
23.Jeg vil derfor gjerne i aften, når jeg gjennom radio og fjernsyn når frem til så mange, enda en gang takke for all vennlig oppmerksomhet i anledning av min 80årsdag.
24.Jo, vi vet litt om hvordan sproget kan brukes til å skyve medmennesker enda litt lenger inn i ensomheten.
25.Kjære lille Geir !" skrev de, for det het mattelæreren til fornavn, enda de slett ikke var på fornavn med ham, tvert imot.
26.Kålkampanjen" tas nok enda mer alvorlig, både av høy og lav, enn julehandelen på hjemlige trakter.
27.Love Streams" eller" Strømmer av kjærlighet" er enda et av hans opprivende familiedramaer, velspilt til det ytterste og samtidig løs i sammenføyningene.
28.Med enda større fasthet (enn hittil) må ungdommen oppfostres til kjærlighet til Fedrelandet og hat til dets fiender.
29.Og han takket for enda et hjem med et trygt miljø.
30.Også en undersøkelse Kristelig Folkeparti har fått utført av et opinionsinstitutt, viser at så mange som 45 prosent mener at Kr.F. i enda sterkere grad burde arbeide for å styrke familien.
Your last searches