Norwegian-Italian translation of ensomt.

You were trying to translate the word ensomt from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Blir det ikke ensomt her uten kino, biler, kafe eller jukebox og med båtforbindelse til fastlandet bare annenhver dag ?
2.Det er gøyalt, selv om det kan bli litt ensomt en gang iblant å stå i mål for Grorud, sa Anne Mari Kristiansen, som til vanlig vokter pikelagets mål.
3.Er det et ensomt liv å være" matematikkgeni" og fritatt for vanlig undervisning ?
4.I begynnelsen var det rart og ensomt å slå på afrikansk tromme i Norge, sier han.
5.Jeg tenker på hvor ensomt det vil bli for barn som ikke har søsken, sier fru Judith, som selv er enebarn, og savner søsken nå som hun er voksen.
6.Men det blir ensomt her når mannfolkene er ute på fiske, og jeg ikke lenger kan se ferjemannen kjøre ruten sin.
7.Nei, jeg opplever det ikke som ensomt.
8.På den annen side er arbeidet tungt, og det kan bli litt ensomt inne i skogen sånn i lengden.
9.Til å begynne med var jeg alene i denne garderoben, men det ble så trist og ensomt at jeg bare sturet.
10.Alle stirret, alle fulgte med i hva hun gjorde, og det var ensomt å være alene kvinne.
11.Bit for bit fikk vi dermed sammen bildet av et ensomt og gjennom ulykkelig menneske, en manns kløvede sinn hvor troens og lengselens mysterium var viktige komponenter.
12.Briljant skildring av folkeliv og et ensomt barns fantasiverden med sidehugg til fordommer og menneskers smålighet.
13.Daglig avdekkes nye massegraver rundt om i landet, på kirkegårder og ensomt beliggende steder.
14.Det blir litt ensomt å farte slik omkring.
15.Det er ensomt, uavhengig eller selvtilstrekkelig, adekvat tilpasset de naturlige betingelser, det er enfoldig i den forstand at det har bare" en fold", det vil si, uten forstillelse.
16.Det er ensomt og tungvint på mange måter, men det er det eneste stedet Bislettjenta kan tenke seg å være, alle strabaser til tross.
17.Det er ikke stort mer enn hundre år siden Majorstuen ble betegnet som" romantisk og ensomt beliggende".
18.Det er lett å skuffe et menneske som fra før av er ensomt og har dårlige erfaringer med venner.
19.Det er lissom litt mindre ensomt, slik.
20.Det føles litt ensomt efter 18 år ikke å ha en bror eller søster, sier fredsprisvinner Alfonso Garcia Robles, mannen bak Tlatelolcoavtalen som gjør LatinAmerika til den hittil eneste traktatfestede atomvåpenfrie sone.
21.Det kan tvert imot være en vei mot bedre helse og et mindre ensomt liv.
22.Det selvtilstrekkelige menneske er adskilt fra den universelle sammenheng som det er en del av, og er derfor ensomt og prisgitt sine omgivelser for eventuelle korreksjoner og trygghet.
23.Dette kan være farlige folk, og Kjerrøy ligger ensomt til.
24.Don Juan er et moderne, ensomt og kontaktsøkende menneske på leting efter seg selv.
25.En generasjon før rev akademielev Kai Fjell seg løs fra den samme undervisningen av beslektede årsaker, men ensomt og med mindre tro på sine evner.
26.En kvinne har søkt tilflukt i et ensomt hus ved den franske kyst mot Atlanteren.
27.Ensomt og på vei.
28.Er selvmordsadferden en protest mot et altfor ensomt og fattig liv, så tror jeg først og fremst nærmiljøet må bli bedre.
29.Falken er ensomt mesterskapshåp.
30.Føler du at det å være billedhugger er et ensomt yrke ?