No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ensporet. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Arbeidet for å fjerne fordommer blir derved ytterst ensporet.
2.En ensporet jernbane noen meter over bakkenivå, hvis togsett skal sørge for transport av publikum inne på utstillingsområdet, er blitt prøvekjørt i flere uker.
3.Er det en tendens til å la tankegangen noe ensporet og ukritisk bli styrt utfra en terapeutklientmodell ?
4.I stedet fikk vi oss servert 2 45 minutter med ensporet, uengasjerende fotball der Eik gjorde hva man kunne forlange og reddet plassen sin med en lett 30 seier.
5.Spottiswoodes leksjoner om amerikansk utenrikspolitikk i LatinAmerika virker naiv og ensporet.
6.DEN israelske ambassade bebreider Per A. Christiansen for å gi en" temmelig ensporet" skildring av forholdet mellom Den sydlibanesiske arme, Israel og FNstyrkene.
7.Debatten om velferdssamfunnet blir av mange ført både overfladisk og ensporet.
8.Det er utvilsomt idrettsformann Hans B. Skasets oppgave å arbeide ensidig og ensporet for å få mest mulig penger til idretten.
9.Det onde er på den annen side så ensporet, psykopatisk konsentrert i bispegåren at også den ytterligheten brister som bærer av sitt innhold.
10.Dette var en politikk og en ideologi som Baath med revolusjonær glød og ensporet overbevisning søkte å sette ut i livet utover i 1960årene, uten særlig tanke på at midlene - i dette tilfelle de væpnede styrker - måtte stå i forhold til målet.
11.FUGLEVAAG er ingen ensporet kunstner.
12.Fremstillingen av feiden mellom SLA og den finske UNIFILkontingenten har vært temmelig ensporet.
13.Lengdeløpsskøytene dingler som dårlige unnskyldninger fra en velskapt skulder, og skøyteinteressen er allerede upåklagelig hos en ensporet flokk av bablende hankjønn.
14.Men denne rufsete komedien med mye ensporet bilkjøring og slengete voldsutfoldelse gir også anledning til å studere åndens seier over en skrøpelig filmmaterie.
15.Men forestillingen om at konkurranseidrett fører til ensporet sportsidioti, har lite for seg.
16.Men han levde seg såpass langt inn i de forskjellige parters mentalitet og situasjon at han unngikk ensporet propagandatendens.
17.Normal prosedyre ved bruk av ensporet linje er at togføreren som skifter spor, får en skriftlig ordre.
18.Og til enorm irritasjon for et stort og travelt publikum har tunnelen stadig vært kjørt ensporet de siste par år med opptil ti minutters ventetid på Majorstuen.
19.Parken har fått Danmarks første Monorail - en ensporet bane hvor togene i passelig fart kjører i en høyde av vel tre meter over bakken.