Norwegian-Italian translation of erfare

Translation of the word erfare from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

erfare in Italian

erfare
konsekvensverb sentire, soffrire, subire
  mental fornemmelseverb sentire, provare
Synonyms for erfare
Derived terms of erfare
More examples
1.Dette fikk den norske sykkelkvartetten Unni Larsen, Marit Ericssen, Hege Stendahl og Astrid Danielsen erfare under Nordisk Mesterskap fredag.
2.Jeg har nu været otte Maaneder i Amerika, og har i denne Tid havt Anledning til at erfare Meget, hvorom jeg forgjæves søgte at indhænte Oplysning, førend jeg forlod Norge...
3.Da jeg var nedover isommer, fikk jeg erfare hvilket stort behov det er for misjonsengasjement også i denne delen av verden.
4.Dette meget gamle, tyske ordsprogs betydning har Den norske Creditbank i fullt monn fått erfare den siste uken.
5.Jeg ble rett og slett forbannet da jeg som borettshaver i et frittstående borettslag fikk erfare hvilke tvangslover sosialistene tredde nedover hodene på folk.
6.Men det er langt fra umulig selv idag, hvis man har solid utdannelse, sier Salbu og bekrefter det norske studenter ved University of Minnesota i Minneapolis også har fått erfare.
7.Slik beskrev Mossetrener Janne Olsson situasjonen efter den sjette kampen uten gevinst, og bedre kan det neppe sies av en trener som nå får erfare hvilket tøft yrke han har valgt.
8.Vi lærer dem ikke å bli bedre bilførere, men vi lar dem erfare hvor grensene går, sier Storebakken.
9.å bli fortrolig med EDB å bli kjent med EDBprogrammets krav til nøyaktighet å erfare at datamaskinen alene ikke kan avgjøre om opplysningene den får er korrekte å oppleve at en datamaskin er avhengig av at programmene er laget spesielt for de enkelte formål.
10.AT det går opp og ned her i verden, har naturligvis også de politiske partier fått erfare.
11.Ammerud vant riktignok lørdagens kamp i Nadderudhallen 10183, men fikk erfare at Eikeli ikke lenger er for en walk over å regne.
12.At det er museår iår, har nok mange hus og hytteeiere fått sørgelig erfare.
13.At det ikke alltid er enkelt å være kommunalpolitiker, har våre kolleger i Trondheim nylig fått erfare.
14.At det ikke alltid er like lett for kvinner å bevege seg inn på mannsdominerte yrkesområder, har oppmålingsassistent Eli Gausereide fått erfare.
15.At det ikke er lett å tilfredsstille godtfolks krav til sittekomfort, har NSB fått erfare til fulle.
16.At det særlig går ut over vennligsinnede mennesker spiller heller ingen rolle, noe en Willy Brandt i Bonn eller en Jens Evensen i Oslo bittert får erfare".
17.At kultur bare unntaksvis står på egne ben har mange fått erfare.
18.At mange lekkasjer små gjør en stor å, har Oslos fungerende vannverksjef Erik Haugnes smertelig fått erfare.
19.At nordmenn og andre FNsoldater er populære i Chebaa, fikk man erfare svært tydelig nylig, da sjefen for FNstyrkene i SørLibanon, gjestet fjellbyen.
20.At politiet aldri lar en sak gå i" glemmeboken", har tre unge menn fra nedre del av Østeradalen nå fått erfare.
21.Blant annet bør barn erfare at både mor og far tar seg av følelser.
22.Brått fikk vi erfare at svingning ikke er så enkelt, da selv vår veteransjåfør med nød og neppe greide å komme rundt et tre som hang ut over elvebredden, før vi igjen var oppe på tørt land.
23.Både som far, forfatter og pedagog har han selv fått erfare hvilket behov det er for bøkene.
24.Bækkelaget kom med 62 og 31 over 4. divisjonslagene Grorud og Drøbak / Frogn på merittlisten, men fikk erfare at det går så fryktelig mye fortere mot 2. divisjonslag.
25.Christine Nöstlinger har fanget en tolvårings erfaringer, måte å erfare på.
26.De får også erfare hvordan bilens kjøreegnskaper forandres når den fylles opp med mennesker og bagasje.
27.De skulle få erfare selv hvordan utdannelse og yrkesutøvelse er to sider av samme sak.
28.De som har kjørt E18 over Lierskogen de siste dager har fått erfare at en betongbro kan bli svært så farverik.
29.De tar oss med og får oss til å føle, sanse, erfare gjennom noe så sjeldent som den store latter.
30.Deltagerne skulle få erfare bytrafikken som mopedister.
Similar words

 
 

erfare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) erfareerfarendeerfart
Indikative
1. Present
jegerfarer
duerfarer
hanerfarer
vierfarer
dereerfarer
deerfarer
8. Perfect
jeghar erfart
duhar erfart
hanhar erfart
vihar erfart
derehar erfart
dehar erfart
2. Imperfect
jegerfarte
duerfarte
hanerfarte
vierfarte
dereerfarte
deerfarte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde erfart
duhadde erfart
hanhadde erfart
vihadde erfart
derehadde erfart
dehadde erfart
4a. Future
jegvil/skal erfare
duvil/skal erfare
hanvil/skal erfare
vivil/skal erfare
derevil/skal erfare
devil/skal erfare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha erfart
duvil/skal ha erfart
hanvil/skal ha erfart
vivil/skal ha erfart
derevil/skal ha erfart
devil/skal ha erfart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle erfare
duville/skulle erfare
hanville/skulle erfare
viville/skulle erfare
dereville/skulle erfare
deville/skulle erfare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha erfart
duville/skulle ha erfart
hanville/skulle ha erfart
viville/skulle ha erfart
dereville/skulle ha erfart
deville/skulle ha erfart
Imperative
Affirmative
duerfar
viLa oss erfare
dereerfar
Negative
duikke erfar! (erfar ikke)
dereikke erfar! (erfar ikke)
Your last searches