Norwegian-Italian translation of etablere seg

Translation of the word etablere seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

etablere seg in Italian

etablere seg
kjenslemessig oppførselverb calmarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Alle som ønsker å gjøre det godt i fremmede markeder burde også etablere seg i slike markeder, sa byen og delstaten Hamburgs statssekretær Dr. Harald Schulze under en presentasjon i Oslo torsdag.
2.Bakgrunnen for at Betongconsult ønsket å etablere seg på Jessheim, var at vi blant annet ønsket å være med i konkurransen vedrørende utbyggingen av Gardermoen, uttaler daglig leder i Betongconsult, Fredrik Sontum.
3.Derfor tror jeg vi må se i øynene at videovold er i ferd med å etablere seg som en tradisjon i ungdomsmiljøene, sier Wall.
4.Dersom det er tale om at en utlending som ikke er bosatt i Norge skal lede et eventuelt informasjonskontor, må vedkommende ha oppholds og arbeidstillatelse på vanlig måte før han kan etablere seg i Norge.
5.Det er fortsatt mange unødvendige skranker som kan få bedrifter til å etablere seg andre steder enn i Oslo, sa delegaten Trygve Horgen.
6.Det er helt nødvendig å etablere seg lokalt sammen med lokal partner skal man komme på anbudslistene i fremtiden.
7.Det var ikke lett å etablere seg i et område hvor man allerede var representert, men vi er kommet frem til en oppgavefordeling med Scandinavian Bank Limited, sier Espelid.
8.Hvordan skiller Paribas seg ut fra andre utenlandske banker som søker om å få etablere seg i Norge ?
9.Innredningen betyr mest for forretninger som skal etablere seg, eller skal inn på et nytt marked.
10.Jeg regner med at den første utenlandske bank kommer til å etablere seg i Norge tidlig neste år, sier formannen i Stortingets finanskomite, Petter Thomassen (h) til Aftenposten.
11.Jeg sprenger PLOkontoret hvis de får etablere seg i Norge, sa ekssoldaten til VG.
12.Men det er velkjent i Parismiljøet at det tar ti år for et haute couturehus å etablere seg godt nok til å bli rentabelt, sa Per Spook og la ikke skjul på at det skal enorme finansmidler til for å kunne drive på toppnivå og at det er nok av økonomiske problemer i starten.
13.Mitt råd til norske bedrifter som skal etablere seg i utlandet, er alltid å satse på lokale krefter.
14.NORWAY ELECTRONICS A / S skal etablere seg på Tranby i Lier, og i den forbindelse har bedriften fått kjøpe tomt av Lier kommune.
15.Nei, men et norsk forbud setter stopper for eventuelle tatovører som ønsker å etablere seg i Norge.
16.Norsk kunnskapsindustri bør ha en fremtid i VestTyskland, ikke minst fordi bransjen er nyskapende og lite preget av tradisjonsbundne forretningsforbindelser som gjør det vanskelig for utenforstående selskaper å etablere seg, sier eksportutsendingen i VestTyskland, Per E. Reinboth.
17.Når de lovbestemte krav til å drive forsikring er oppfylt, bør man ha rett til å etablere slik virksomhet, mener Industriforbundet også og vil at dette også skal gjelde for utenlandske selskaper som ønsker å etablere seg i Norge.
18.Når vi nå går ut for å få nye bedrifter til å etablere seg, er det klart at dette ikke skal skje på bekostning av eksisterende virksomheter.
19.Om det virkelig er bryet verdt for franske banker å etablere seg i Norge ?
20.Var det ikke dristig å etablere seg på et så spesielt område ?
21.Vi er positivt innstilt til at utenlandske banker skal få etablere seg i Sverige.
22.Vi fikk imidlertid forståelsen av at en nykommer som Soler ville ha uhyre små chanser til å etablere seg i klubben hvis han ble borte i oppkjøringsfasen til Bundesligasesongen.
23.Vi legger ikke skjul på at vi gjerne vil være merchantbanken i London for de nordiske landene, sier han og opplyser at man også arbeider med å etablere seg i Finland.
24.Vi regner fortsatt Luxembourg som et godt marked, og det er billigere å etablere seg der, enn f.eks. i London.
25.Vi skal legge forholdene til rette for at nye næringer skal kunne etablere seg, men vi har ikke plass for produksjonsindustri i stor stil.
26.Vi vil være den ledende kommune i innlandsfylkene - den mest attraktive kommune å etablere seg i for bedrifter med flytteplaner, sier rådmann Tor E. Berge i Gjøvik kommune til Aftenposten.
27.33.8 prosent ønsket å etablere seg i Søndre Nittedal, og hele 73.2 prosent ønsket selveierformen, 64.1 prosent ønsket enebolig.
28.A / S Elektrisk Bureau skal nå etablere seg i Danmark med eget selskap som får navnet EBScanword A / S. Den offisielle åpning foregår 24. mai i Teknikerbyen i Virum, der bl.a. Norges ambassadør i Danmark, Ole Ålgård, vil være tilstede sammen med Steffen Rasmussen som er ansvarlig for EBScanwords markedsaktiviteter i Danmark.
29.ASKERFIRMAET A / S Elplex skal etablere seg i Odda.
30.Abu Mousa har også benektet at palestinerne vil forsøke å etablere seg på nytt i VestBeirut militært sett.
Your last searches