Norwegian-Italian translation of etablert

Translation of the word etablert from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

etablert in Italian

etablert
sedvaneadjective radicato, generalmente accettato
Similar words

 
 

More examples
1.Bedriftegoisme kaller Halvorsen det når arbeiderne får en etablert interesse for sin arbeidsplass.
2.Database Sør" er etablert i Åmli kommune i AustAgder.
3.De grønne" er partiet som snur oppned på tilvante forestillinger om vesttysk politikk, med et ganske stivnet og" etablert" partisystem.
4.De grønne svømmer på en følelsesbølge imot alt som er etablert og for en irrasjonell livsfølelse", het det i de første forbløffede utsagn fra VestTysklands to store og etablerte partier da det ble klart at" De grønne" sist helg var helt alene om å vinne nye velgere blant de 9,3 millioner innbyggere i delstaten BadenWürttemberg.
5.Forsikringsselskapene har selv ensidig etablert denne praksisen, som det ikke finnes dekning for i forsikringsavtalen.
6.Laget" har hatt stor betydning for flerfoldige tusener av ungdom under utdannelse siden det ble etablert som en utbrytergruppe.
7.Men det har Norden alltid vært, og den alvorligste trussel mot denne tilstand er de rakettarsenaler SovjetUnionen har etablert ikke langt fra våre egne grenser.
8.(NTBs korrespondent Ole Walberg) Den kinesiske overtagelsen av Hongkong kommer ikke til å få noen negativ effekt på de nordiske firmaene som er etablert i kolonien - i hvert fall ikke på kort sikt.
9.Allerede i 1987 håper vi å få etablert nye linjer som gir sivilingeniørkompetanse.
10.At Veritas har sluppet til på det nye Science Parkområdet og med velvilje fra Singapores myndigheter har etablert et teknologisenter som er enestående i Det fjerne østen, er en besegling av den avtale Norge og Singapore inngikk i 1982 om utvikling av det industrielle og teknologiske samarbeidet.
11.Bare fire leger har siden 1. april etablert heldags almenpraksis i Oslo uten avtale.
12.Ca. 300 000 kroner, men svært mange yngre tannleger blir assistenter hos en allerede etablert tannlege eller de kjøper en praksis.
13.Chile er en etablert, sterk fotballnasjon, og Quatar har sikkert også et meget godt lag.
14.DEN NORSKE CREDITBANK i Ski har etablert eget forum for ledere av små og mellomstore bedrifter.
15.Da jeg forlot landet var det etablert foreninger på syv forskjellige steder, og organisert en rekke skoletilbud for barna.
16.De mest populære områdene ligger nær den gamle bykjernen, har en kurant hustype fordelt på små områder, et etablert bomiljø, gode kommunikasjoner og boligene er gjennomgående frittstående borettslag med planer om oppdeling til selveierleiligheter, sier Nylander.
17.De som nylig har etablert familie, kommer til å gå en hard tid i møte hvis dette går galt, sier han til Aftenposten.
18.Dermed er det gamle Landslaget for Reiselivet visket ut av kartet, og en ny organisasjonsstruktur etablert.
19.Det er derfor viktig å få etablert ulykkesforebyggende grupper i lokalsamfunnet.
20.Det er etablert antiterrorgrupper som skal forhindre sabotasjehandlinger på plattformer og installasjoner.
21.Det er for våre kunders skyld at samarbeidet er etablert, fastslo adm. direktør Thorleif Borge i Norske Folk.
22.Det er riktig at vi har etablert oss som Oslos lokalTVstasjon.
23.Det viktigste for oss nå er å få etablert Carola som" idolstar" for japanske tenåringer.
24.Dette er det mest omfattende økonomiske samarbeide som er etablert i Norden efter krigen, sa adm. direktør Egil Gade Greve i Bergen Bank, da han igår presenterte en omfattende samarbeidsavtale som er inngått mellom Bergen Bank og de største banker i Sverige og Finland - Skandinaviska Enskilda Banken og Union Bank of Finland (Föreningsbanken i Finland).
25.Dette vi også ramme universitetskursene våre sterkt, som vi synes det var et stort gjennombrudd å få etablert i sin tid, sier den nye generalsekretæren, og snakker på vegne av Folkeuniversitetet.
26.Et av poengene med bevaringstanken her på Sagene er at strøket ikke skal bli noe museum, sier Terje Wiggo Nielsen, - her skal være liv og virksomhet av mange slag, arbeidssteder, boliger, restauranter" Mølla" er forlengst etablert og efterhvert kanskje også forretninger.
27.Et eget selskap, som har til oppgave å selge programvare til" BetalTV", vil bli etablert allere ihøst.
28.For Saga vil operatøransvaret for denne blokken gi en enestående mulighet til å bygge opp et faglig miljø på linje med de man har etablert i Statoil og Norsk Hydro.
29.For det første kan det ikke være comeback, fordi vi aldri har vært noen fast etablert gruppe, sier Nash.
30.Forebyggende arbeide omfatter så mangt, derfor vil det kunne ta tid å få etablert et bedre, gjensidig samarbeide med publikum, sier Johnsen.
Your last searches