Norwegian-Italian translation of evangelist

Translation of the word evangelist from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

evangelist in Italian

evangelist
religionnoun evangelista [m]
Synonyms for evangelist
Similar words

 
 

More examples
1.At jeg i den forbindelse kom i skade for å kalle forfatteren" en grotesk evangelist", synes jeg ikke han bør ta så usporty, selv om jeg selvfølgelig hadde skrevet" pittoresk avantgardist".
2.Besøket er blitt solid dekket i sovjetiske massemedier, og det skyldes neppe at telegrambyrået Tass og partiavisene ser på Billy Graham som en stor evangelist.
3.Denne populære apostel og evangelist - og naturligvis også helgen - har også vært brukt som motiv i numismatikken.
4.ROLLEN STEWART, en evangelist med regnbuefarvet hår, er et vanlig syn i storinternasjonale mesterskap.
5.Vi arbeider derfor med konkrete planer om å få ansatt en evangelist, enten misjonær eller nasjonal medarbeider, som kan starte evangelisk arbeide ut fra den nye skolen, opplyser misjonssekretær Arnold Ljøkjell i Misjonssambandet.
6.En gjennomsnittlig norsk evangelist vil kunne holde en minst like engasjerende tale.
7.De møttes før de begge skulle delta i et vekkelsesmøte som er støttet av den amerikanske evangelist Billy Graham.
8.De siste par årene har en pakistaner vært tilknyttet menigheten på Grünerløkken som prest og evangelist blant urduog Punjabitalende mennesker i Oslo, og idag teller" innvandrerdelen" av Første Metodistkirke ca. 30 medlemmer.
9.Dessuten har vi med oss biskop Ole Nordhaug, evangelist Asbjørn Johansen og sogneprest Ivar Ruud fra Grønland menighet i Oslo, sier Simonnes, som ønsker nye og gamle festivaldeltagere velkommen til Rosenes by 17.21. juli.
10.Det blir temainnlegg av major Birgit Storla, og evangelist Leidulv Eikeseth.
11.Efter ett år som evangelist i Østre Distrikt var GranNielsen forstander i Haugesund misjonsmenighet 195564.
12.Idag er hun en av norsk misjons mest kjente personligheter, i en årrekke har hun arbeidet for Den norske Santalmisjon som jordmor og sykepleier og evangelist blant fjellindianerne i Canjardalen i Andesfjellene.
13.Jim Tucker - idag evangelist.
14.Pappa Myhra er evangelist på heltid og har mange år bak seg ute på misjonsmarken i SydAmerika og i Østen.
15.Selv vil han holde to forelesninger om form og innhold i Åpenbaringsskriftet, efter at rektor Andreas Schanke kommende lørdag tar tilhørerne med til den greske øy der den gamle evangelist nedskrev sine syner nemlig til Patmos hvor han holdt seg skjult under keiser Domitians kristenforfølgelser i slutten av det første århundre.
Your last searches