Norwegian-Italian translation of få barn

Translation of the word få barn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

få barn in Italian

få barn
spedbarnverb dare alla luce un bambino, mettere al mondo un bambino, avere un bambino
Synonyms for få barn
Examples with translation
Kjært barn har mange navn.
Begavede barn - eller vidunderbarn - viser sine evner allerede i tidlig alder.
I italienske familier gir besteforeldre en stor hjelp i oppdragelsen av barn.
Da vi var barn, vi sov i samme rom.
Kapteinen elsker skipet sitt som en far sitt barn.
Mitt barn kan svare på alle slags spørsmål.
Han var den eldste av tre barn av en kjøpmann.
Similar words

 
 

More examples
1.Circus Fantasticus" kaller de seg, og det er ikke så få barn og ungdom som har vært innom dette cirkuset i løpet av de fire årene det har eksistert.
2.Jeg har simpelthen ikke tid til legge meg ned og få barn.
3.De er opptatt av så mange ting ; kjærester, ekteskap, det å få barn, sykdom, død og av konfliktsituasjoner som kan oppstå dem imellom.
4.Det er aldri noen gang født så få barn i Norge, og når en del statistikere hevder at barnefødsler går i kurver og vil øke igjen, glemmer de å ta med i beregningen at kvinner idag velger sine svangerskap bevisst, hevder Grete Stang.
5.Det er ikke bare bare å få barn.
6.Det er mye godt ved det å få barn, sier Åshild Jensen, men vi må våge å si at mye er vondt også.
7.Det klages på at det blir født for få barn i Norge.
8.Det må gi seg utslag i større grad av opplysningsvirksomhet overfor gravide kvinner og kvinner som planlegger å få barn.
9.Det som startet det hele for meg, sier Liv Johannson, - er det jeg ser som en massiv kvinneundertrykkelse fra samfunnets side, som egentlig strider mot kvinnenaturen, nemlig den naturlige trang til å få barn.
10.Dyremotiver har til alle tider fascinert kunstnere, og det skulle neppe være vanskelig å få barn like motivert.
11.Hvem har myndighet til å vurdere om et par skal ha rett til å få barn ?
12.Jeg er, som veteranen Frank McCarthy formulerer det, livredd for å få barn.
13.Kvinner som planlegger å få barn i nærmeste fremtid bør holde seg unna alkohol.
14.Andre kvinner ønsker å jobbe utenfor hjemmet - i likhet med de fleste menn - men de ønsker også å få barn.
15.Artikkel 16 inneholder imidlertid selvfølgelig ikke ett ord om retten til å få barn.
16.At ufruktbare mennesker trenger bistand fra samfunnet for å få barn, gir ikke samfunnet større rett til å stille kvalitetskrav til disse enn andre foreldre.
17.Av 87 barn som ble plassert efter 5 totalt, viser de usikre tallene at mellom 30 og 40 av disse var barn som foreldre tidligere var blitt midlertidig fratatt retten til, og at de hadde tatt saken opp igjen for å få barna hjem.
18.Av mange andre reportasjer av denne type med Bjørn Borg, kan man undres over om han i det hele tatt har tid til å få barn.
19.Boken" Å få barn etter 30" omhandler ikke bare eldre førstegangsfødende, men også kvinner som kanskje har født barn for 1020 år siden og som igjen skal føde.
20.Bruk av prevensjon og sykehusfødsler skaper lett en avstand i forhold til det å få barn.
21.Da kan det være få barn.
22.De ble snart klar over at de ikke kunne få barn.
23.De er nærmest skremt fra det som for alle fruktbare mennesker skulle være det naturligste av alt, nemlig å stifte familie og få barn.
24.De unge lærer hvordan de skal unngå å få barn, men overhodet intet om hvordan man bør te seg om man skulle velge å sette barn til verden.
25.De vil gjerne gifte seg og få barn, og vil ikke overlate oppdragelsen av dem til fremmede.
26.Den hender at aktivister av denne type også får tid til å gifte seg og få barn.
27.Denne gang med emnet" Å få barn etter 30".
28.Der finnes ingen rett til å få barn uten tanke på hvordan det skjer og hva det kan koste barnet, foreldre og samfunnet.
29.Der skjønnheten tilbyr vismannen å få barn med ham.
30.Det betyr ikke bare prevensjon for å unngå å få barn, men også bistand hvis medisinske forhold står hindrende i veien for foreldreskap.
Your last searches