Norwegian-Italian translation of få opp

Translation of the word få opp from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

få opp in Italian

få opp
pakkeverb disfare, aprire
Similar words

 
 

More examples
1.Brann", og" Få opp dørene".
2.Hvis aksjonen videre blir effektiv, håper vi i løpet av de nærmeste dager å få opp betydelige mengder som ligger i Altervågosen, opplyser pressetalsmann Storhaug.
3.Hydro har satset sterkt på å bygge opp en solid organisasjon innen oljesektoren i tiltro til at vi skal få oppgaver som utnytter denne kapasiteten.
4.Jeg søkte om treningssenter for å komme i bedre fysisk form, få opp humøret under soningen og bevise for meg selv og andre at jeg kunne fungere, svarer en av de innsatte i treningssentret på Bømoen denne uken.
5.Jeg tror ikke det er riktig for en bokklubb å få opp imot 100 000 medlemmer, sa daglig leder for Bokklubben Dagens Bok, tidligere bokhandler og leder for Norsk Forfattersentrum, Ivar Tronsmo.
6.Men uansett hvor lenge vi holder på, klarer vi ikke å få opp all silden.
7.Programmet i Østlandssendingen skal få opp folk med en hyggelig form for vekking.
8.På grunn av problemene med underernæring og sykdom, er det av avgjørende betydning å få opp matvareproduksjonen.
9.Regjeringen mener det er viktig å få opp folketallet i Norge.
10.Sandstuveien blir lagt i bro for å få opp kapasiteten på Europaveien, opplyser overingeniør Osvald Reksten i Oslo veivesens prosjekteringsavdeling.
11.Se å få opp farten !
12.Vi forsøker å få opp jazzinteressen igjen, sier Morten Carlsen i Lillestrøm, og han skulle vel ikke ha særlige vanskeligheter neste torsdag med Hot Club.
13.Vi gjør ikke så mange feil som sist, er flinkere til å få opp ballen og hindrer Høybråtens fastbreaks bedre.
14.Alle krigsdyktige er mobilisert, mens en annenrangs teatertrupp turnerer i den sotete provins og spiller Shakespeare for å få opp moralen.
15.Alt har vært gjort for at man skulle få opp så meget sild som mulig.
16.Bergingsmannskapene som har forsøkt å få opp skipet og lasten, er blitt hindret av dårlig vær.
17.Biskop Georg Hille lovet at kirken ville gjøre alt den kan for å få opp det tallet.
18.Dagens teknologi klarer å få opp bare 3035 prosent av den olje et felt totalt har.
19.De kom fort på meg, jeg var usikker og ustø, og gikk bare igjennom uten å få opp særlig fart.
20.De kommunistiske myndighetene frykter at rettsaken kan få opposisjonen til å flamme opp igjen og har tilbudt å løslate de fire KORmedlemmene hvis de lover å avstå fra politisk aktivitet eller forlater Polen på ubestemt tid.
21.Den jevne, hverdagens pariserbistro som kanskje bare ligger noen meter unna turistene, men hvor man fortsatt fra 7tiden om morgenen kan opparbeide dagens første hjertebank med en kruttsterk kaffe, mens naboen tar" en rød" eller en" calva" for å få opp livsmotet.
22.Den nye direktør Axel Helgeland understreket at selskapets offentlig bevilgede midler fortsatt skal gå til kunstneriske kvalitetsfilm, mens man for å få opp produksjonsvolumet også må satse på å trekke risikovillig privatkapital til den mer bredt anlagte filmen og på den måten skape en ny komedietradisjon i Norge.
23.Dermed skal det ikke la seg gjøre å stikke hånden ned i kassen for å få opp post, slik paret i tyverisaken har gjort, mener generaldirektøren.
24.Dernest krever LO en rask senkning av rentenivået med 1,52 prosent for å få opp investeringene og dermed sysselsettingen på privat sektor.
25.Dersom det lykkes å få opp noen skatt, vil 25 prosent av verdien tilfalle det offentlige, mens resten går til de heldige jegere som allerede har brukt adskillige hundretusener i sin jakt.
26.Dessuten har jeg lagt inn to oppkjøringsdager på skøytebanen for å få opp farten og for å få opp spenningen i muskulaturen.
27.Dessuten å få opp interessen for speed skiing i Norge.
28.Det blir likevil bare lite mot alt det som er kjørt inn for å få opp denne bygningen.
29.Det er også ting som tyder på at gjerningsmannen har vært lokalkjent, og politiet stusser over at han klarte å få opp" daglåsen" uten assistanse.
30.Det lyktes å få opp en god del av oljen ved hjelp av lenser og annet utstyr.
Your last searches