Norwegian-Italian translation of få tak i

Translation of the word få tak i from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

få tak i in Italian

få tak i
formålverb trovare per caso, scoprire per caso
  personverb mettersi in comunicazione con, prendere contatto con, comunicare con
Derived terms of få tak i
Similar words

 
 

More examples
1.Det ble ikke gjort noe forsøk på å få tak i et hjerte fra et menneske," fortsetter Jervell.
2.Få føling med tingene, gutt, få tak i tettheten.
3.Om jeg ville, skulle det bare ta meg en halvtime på byen å få tak i pistol.
4.Slottet" på Majorstuen rommer hele 1200 mennesker, slik at det alltid vil være mulig å få tak i billetter.
5.Alle fylker sliter for å få tak i lærlingeplasser til arbeidsledig ungdom.
6.Betyr dette at man må være medlem av en kunstforenig for å få tak i tidsskriftet ?
7.De tre siste årene har vi søkt efter folk landet rundt, men det er svært vanskelig å få tak i folk.
8.Det er lett å få tak i gode personalmedarbeidere - yrket er blitt meget populært, sier personaldirektør Ellen M. Haaland i Saga Petroleum.
9.Det er vanskelig å komme sniffeproblemet til livs når det er så lett å få tak i tynner som ungdommene ruser seg på, hevder politiet.
10.Det hadde seg nemlig slik, sier hun, at jeg lenge har forsøkt å få tak i en spesiell frukt som var vanlig før krigen.
11.Dette er kanskje en av de beste måter vi også kan få tak i andre publikumsgrupper på, sier hun.
12.Dreier det seg om en kraftig reaksjon, vil jeg ikke nøle med å prøve å få tak i legehelikopter.
13.Flere forsøk av bekymrede frimurere på å få tak i disse arkivene gjennom de ordinære kanaler er blitt hindret.
14.Foreløbig har vi syv proffer, men vi jobber med å få tak i enda flere, sier Knut Knudsen, som legger til at feltet vil bestå av 40 ryttere.
15.I narkotikasaker er det alltid vanskelig å få tak i bakmennene fordi de sjelden eller aldri er i kontakt med stoffet.
16.Idag er tilførslene gode, så det er ikke nødvendig å være om seg og for seg for å få tak i det man ønsker, sier Stein Johnsen, og setter kursen mot sin faste leverandør der han kjøper inn det meste.
17.Ikke før var innslaget over så formelig kastet Petter seg på telefonen og begynte å sjekke mulighetene for å få tak i billetter til en av disse konsertene, ler Brynda.
18.Ikke nok med at jeg må stå i kø for å få tak i kjøtt, nå må jeg også forsvare mine kirkelige rettigheter.
19.Jeg forsøker å få tak i mest mulig vill laks.
20.Jeg har funnet en super" sjappe" hvor vi kanskje kan få tak i noen billige kostymer.
21.Jeg har samlet på alle de platene av ham jeg har kunnet få tak i og har nå mer enn 70.
22.Jeg kommer oppover med et par lagkamerater fra Murella Rossin, men jeg prøver å få tak i ryttere som Hinault, Jan Raas eller Greg Lemond, sier Dag Erik.
23.Jeg vet hvor jeg skal få tak i det, men det koster femten tusen dollar.
24.Kaffe og te har ikke vært å få tak i i butikkene på lang tid, og jeg vet at svært mange vil sette stor pris på en kvart kilo kaffe til jul, forteller hun.
25.Men før eller senere vil det lykkes oss å få tak i dem, sier lensmann Kavli.
26.Men hva hjelper dette når det er så vanskelig å få tak i drosje.
27.Målet vårt er å få tak i minst 50 prosent av spilloljen her til lands.
28.Problemet med prosjektet er ikke mannskap og anlegg, men å få tak i nok fisk, sier Per Aass.
29.Var det vanskelig å få tak i personer som var villige til å påta seg en slik oppgave ?
30.Vet du hvor jeg kan få tak i ham nå ?
Your last searches