Norwegian-Italian translation of få vite

Translation of the word få vite from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

få vite in Italian

få vite
hemmelighetverb scoprire, venire a sapere, apprendere
Examples with translation
Jeg vil vite hvem som blir med oss.
Det er veldig vanskelig å vite hvilket land en person kommer fra.
Jeg ble forelsket i deg uten å vite at det er farlig.
Det er lett å fordømme meg, uten å vite hva som foregår i min sjel.
Hvordan kan jeg svare på alle slags spørsmål uten å vite svaret?
Similar words

 
 

More examples
1.Bløffeffekten i intervjuet med Skolnick var altså at man får inntrykk av at det man håper på å få vite i fremtiden, allerede er fakta idag.
2.Leiemor"virksomhet må forbys, ja til nedfrysing av befruktede egg, forbud mot eksperimentering med slike egg hvis de er mer enn to uker gamle, et barn født som følge av kunstig befruktning skal få vite metoden, men ikke hvem den biologiske far er.
3.Og både Gjerde og andre i NRK kan notere seg at dersom de var litt mer villige til å la folk få vite hva enkelte omdiskuterte innkjøp og samarbeidsprosjekter koster - så ville det kanskje være mulig for seere og NRKledelse å i hvert fall snakke samme sprog når det gjelder betalingen for det vi får se.
4.De finnes nok, men de gjemmer seg på kjøkkenet eller under skinnfellen og lar ikke omverdenen få vite hva de steller med, mener han.
5.Det amerikanske folk har rett til å få vite hva som venter dem, og de har krav på å få vite det nå, ikke efter valget, sa han.
6.Det føles stadig bittert ikke å få vite hva jeg er god for.
7.Dette mener vi folk har krav på å få vite, understerker Mork.
8.Du tror altså at jeg kunne drepe to mennesker for at ingen skulle få vite at jeg hadde kjørt over noen på en mørk vei ?
9.En ubegripelig rar følelse var det å få vite at et stort kull var underveis.
10.Folk har vel lett for å få vite hva jeg tenker og hvorfor.
11.For meg er det selvfølgelig om giverinseminasjon skal tillates, at barnet på et tidlig tidspunkt skal ha rett til å få vite at det er et inseminasjonsbarn.
12.Først og fremst må næringslivet få vite hvem i UD det skal henvende seg til.
13.Guttene må få vite mer om hva jentene føler og hvordan de har det, for eksempel under menstruasjonen, sier en av jentene i programmet, som opplever seg selv som litt sur og grinete i den perioden.
14.Hvordan skal pasientene få vite om hvilke leger som har inngått slik avtale ?
15.Jeg forsøkte å få vite hva Høyres politikk overfor innvandrergruppene besto i, men jeg fikk aldri noe svar.
16.Jeg kan kalle opp informasjonsbanken og på kort tid og helt automatisk få vite f.eks. hva man bruker på helse og skolesektoren for ett enkelt år, hvor stort opptak av elever det er, antall elevplasser, hvor mange arbeidsledige er det i fylket - og en hvilken som helst annen opplysning som kan være av interesse for oss som sitter i Oslo og skal ha disse tallene, forteller Marit Løvvig.
17.Jeg mener tingdelegatene har et rimelig krav på å få vite hva kandidatene står for.
18.Jeg var da selvfølgelig nysgjerrig efter å få vite hvem som eide selskapet.
19.Kan vi få vite noe om norske innvandreres innsats i lokalpolitikken i Australia i begynnelse av dette århundre ?
20.Lengdefinalen var en av de vanskeligste konkurransene jeg har vært med på, lot Lewis omverdenen få vite efter at den var over.
21.Nå mangler vi bare å få vite at Gjerde med sitt redaktøransvar i NRK er årsaken til bokseforbudet, sier Skoglund.
22.Pasienten har innsynsrett til egen sykejournal, så det synes rettmessig at folk også bør få vite mer om de medikamenter de bruker, hvis de vil.
23.Politiet er en viktig del av det norske samfunn, og derfor har landets borgere krav på å få vite hvordan polititjenesten utøves.
24.Publikum har et selvfølgelig krav på å få vite hva de betaler i effektiv rente på banklån, inkludert alle gebyrer og omkostninger, sier den nye adm. direktør i Sparebankforeningen i Norge, Berit Klemetsen, i en samtale med Aftenposten.
25.På meg virker det eiendommelig, like eiendommelig som at Johan Nygaardsvold måtte ringe min far for å få vite hva hans egen utenriksminister, Halvdan Koht mente om situasjonen.
26.Vi er spesielt interessert i å få vite om prosjekter der barn selv er med å forme det hele.
27.Vi har i alle fall oppfordret foreldrene til å lytte til nyhetene på radio for å få vite om det er streik, og allerede før barnehavene åpnet idag ble det satt opp skilt og stilt opp streikevakter, sier han.
28.Vi har oversendt våre planer til Oslo kommune for å få vite om Oslos akvarieplan er realistisk, sier formannen i akvariekomiteen i Drøbak, Tom Kristiansen.
29.Vi må få vite hva vi har av ressurser, sier oljeministeren.
30.Vi ønsker å få vite mer om hvordan disse seks stater ut fra sine forutsetninger ser på situasjonen politisk, militært og økonomisk, sier Bodstrøm.
Your last searches