Norwegian-Italian translation of føderalisme

Translation of the word føderalisme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

føderalisme in Italian

føderalisme
politikknoun federalismo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Den nye grupperingen erklærte at den vil bekjempe" alle former for deling, føderalisme, kantonisering og sekterisk fragmentering" av Libanon.
Your last searches