Norwegian-Italian translation of føre krig

Translation of the word føre krig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

føre krig in Italian

føre krig
militærskverb muovere guerra
Similar words

 
 

More examples
1.Det er bare denne kobling som har lykkes i å overbevise SovjetUnionen om at det ikke er mulig å føre krig mellom øst og vest og at en slik krig ikke kan vinnes, sa Rühl.
2.De svenske sjåførene kunne også konstatere at soldatene var dårlig utstyrt til å føre krig i en temperatur ned mot minus 50 grader.
3.Det har røtter fra gammelt av, det merker man når det tales om" futen", en arving fra den tid skatten tok nesten alt man hadde, fra sølvskjeen til kua på båsen når kongen skulle ha noe å føre krig for.
4.For en pusling skal ikke føre krig mot kjemper, men mot traner.
5.Handelsinntektene gjør dessuten Syd - Afrika i stand til å føre krig mot nabostatene, påpekes det i løpeseddel fra Oslo - gruppen i FsA.
6.Handelsinntektene gjør dessuten SydAfrika i stand til å føre krig mot nabostatene, påpekes det i løpeseddel fra Oslogruppen i FsA.
7.Man skal ikke bare kunne føre krig, men også vite hvordan oppføre seg i selskapslivet.
8.Offisielt er de ikke der for å føre krig, men for å beskytte revolusjonen ved å stå vakt om dens frukter.
9.Hvis vi ønsker fred må vi føre krig, sier viseutenriksminister Kong Korm til Aftenposten.
10.Den sivile ledelse i hjemmefronten gikk imot hele Milorgtanken, kommunistene gikk på sin side imot hjemmefronten og ville føre krig efter jugoslavisk mønster, og den sivile ledelse røk uklar med regjeringen i London om politiske og administrative spørsmål i forbindelse med frigjøringen.
11.EFTER Reagans oppfatning bruker makthaverne i de nevnte land terror som metode til å føre krig mot De forente stater.
12.Forsåvidt er det en understrekning av at atomvåpen først og fremst er politiske våpen og mindre egnet til å føre krig med.
13.Men spillet gir trening for fremtiden dersom vi skulle bli nødt til å føre krig på hjemmebane noengang, og jeg er her for å få litt spenning inn i en trøtt hverdag.
14.Sovjet vet like godt som USA og de andre atommaktene at atomvåpnene er aldeles utmerket til å føre krig med, men så utmerket at de knapt kan brukes, fordi en moderne krig vil bli altomfattende og ødeleggende også for SovjetUnionen.
15.Så gikk samtalen lekende lett videre om hvorvidt stormaktene burde føre krig ved egne grenser eller forflytte seg til fjernere land.
Your last searches