Norwegian-Italian translation of fører

Translation of the word fører from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fører in Italian

fører
jernbaner - kvinnenoun macchinista [m]
  farkost - mannnoun conducente [m]
  farkost - kvinnenoun conducente [f]
  biler - mannnoun conducente [m], guidatore [m], autista [m]
  biler - kvinnenoun conducente [f], guidatrice [f], autista [f]
Synonyms for fører
Derived terms of fører
Examples with translation
En bred sandvei med gamle skyggefulle lindetrær fører til en høyde hvor landsbyens kirke står.
Similar words

 
 

More examples
1.Brudd på skolereglementet som skulk (ulovlig fravær) eller brudd som fører til refsing / bortvisning skal ikke ha innvirkning på karakteren i orden", heter det.
2.Db Waltz", platens musikalske tyngdepunkt, fører dessuten tankene tilbake til Zawinuls glade og ubesværede samarbeid med Cannonball Adderley.
3.Den politikk som dagens regjering fører når det gjelder arbeidsledighet og den sosiale trygghet, går på tvers av hovedsynspunkter i Venstres politikk.
4.Det er nemlig vanskelig å forstå at overproduksjon fører til økte priser, ikke til lavere som ellers er det vanlige i produksjon, at kjøttpakker som nordmenn tar med seg fra Sverige og Danmark inn i Norge heretter skal veie bare tre kilo mot før fem, og at jo mer man produserer, jo sterkere støtte får man.
5.Det er vel snarere så at en slik konkurranse bare fører til en ytterligere forbedring av de offenlige tjenester," fremholder han.
6.Det kan ligge an til en veritabel maktkamp av gammelt merke og med all den usikkerhet dette fører med seg.
7.Døds og voldssyklusen fører oss inn i en blindgate og støtter de fiender av friheten som ønsker å skyve dette landet ut i ulykken", het det i en uttalelse fra det baskiske nasjonalistpartiet.
8.Eirik Raude" ble overført til Liberiaflagg i april, mens" Leiv Eiriksson" tilhører den delen av Bakkevigflåten som fremdeles fører norsk flagg.
9.Fører" for denne utflukten er ingen ringere enn Nils Borchgrevink, og han ønsker seg" rufsevær" for at hans medgåere skal komme i den riktige stemning.
10.I stedet for hovedinnfartsårene velger mange bilister lokale snarveier eller veier som fører dem i en riktigere retning enn hovedveiene.
11.Lekkasjehunden" skal, slik det bl.a. har vært praktisert i USA, snuse seg frem til bruddstedet ved simpelthen å bli loset langs ledningsnettet av sin fører.
12.Mitt alternativ til denne regjeringen er ikke en regjering som fører en mer sosialistisk politikk, men en regjering som fører en mer sosial politikk.
13.Når jeg gir en dame en gave, da fører jeg den ikke inn i journalene," sa Kohl.
14.Overskuddsproblemene og restriksjonene de fører med seg, har i en viss grad påvirket stemningen i landbruket.
15.Retten mente også at om bilorganisasjonenes aksjon fører frem, vil den være et ledd i reduksjonen av det generelt høye omkostningsnivået i Norge, noe som antas å få gunstig innvirkning på arbeidsmarkedssituasjonen.
16.Runnerups" er karbondioksyd, COP22, som fører til økning av ozonlaget, og dinitrogenoksyd, NP22O.
17.Running as fast as You can" - i forrykende tempo fører tankene til Cecil Taylors raske fingre, og stilen er ganske lik.
18.Seadrake" skal seile med lastebiler og nye biler uten fører mellom Kalundborg og Århus.
19.Selv om disse tiltak fører med seg økte omkostninger for bileierne, er det en belastning alle ansvarsbevisste mennesker bør være villig til å bære.
20.Selvbetjening" fra offentlige anlegg i helger er et problem som fører til at arbeiderne ved veianlegg iallfall i Akershus ikke tør ta med seg mer verktøy og materialer enn akkurat det som er nødvendig til det arbeid som utføres i løpet av dagen.
21.Uansett hvem som kastet frem de tanker og argumenter Nei til Atomvåpen fører til marken, så hviler de på sin egen tyngde og sin egen logikk," skriver en mann i fredsbevegelsen i anlednng av Treholtsaken.
22.Å late som om Fremskrittspartiet ikke eksisterer, fører ingensteds hen.
23.Ødselhed er en stor feil, en sand ulykke der aldri fører til noget godt", skrev Marie Blom i sin" Husholdningsbog" fra 1897.
24.All diskusjon om at sur nedbør fører til skadevirkninger er nå opphørt også i Storbritannia.
25.BI ønsker å være aktivt med i eksporten av utdannelse til uland, vi ønsker å bygge opp grunnfag og mellomfag i bedriftsøkonomi, etablere et program som fører frem til doktorgrad innen økonomisk / administrative fagområder og etablere nye spesialiseringsretninger.
26.Barn må bli påvirket av det kunstige sproget vi voksne fører av og til, og av den kunstige familien i TVserien.
27.Besittelse av hasj og marihuana fører som regel til løslatelse efter et kortere avhør på politistasjonen.
28.Brann og arbeidsmiljøloven brytes daglig på Oslos institusjoner på grunn av overbelegg som fører til korridorpasienter, sa Castracane.
29.Brevet er svært overdrevet, og SFT mangler grunnlag for å hevde at svovelrøken fører til større dødelighet som følge av hjerte og karsykdommer.
30.Da besøkte han stedet i egenskap av leder for den FNanerkjente frigjøringsorganisasjon i Namibia, og vi føler at det er en klar sammenheng mellom den kamp SWAPO fører og det arbeide biskop Tutu gjør for å bekjempe rasediskrimineringen, fremholder Pedersen.
Your last searches