Norwegian-Italian translation of føye

Translation of the word føye from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

føye in Italian

føye
vedhengeverb apporre, aggiungere
Synonyms for føye
Derived terms of føye
Anagrams of føye
More examples
1.Kartet er vedtatt av Stortinget, så får terrenget føye seg !
2.Og noe mer er det vel ikke å føye til ?
3.So it goes" -" slik fortelles det" - kan vi føye til, med Kurt Vonneguts eget lakoniske lille sproglige sukk.
4.Det er mitt håp og min sikre forvissning at denne jubileumsfestivalen ikke bare vil føye seg verdig inn i kjeden, men at den vil by på noe av det ypperste av sjakk spilt på norske brett, sa Knut Bøckman.
5.Kan du ikke føye til det ene ordet da ? spurte George.
6.Vi er nødt til å holde oss til demokratiet og føye oss efter flertallet i Oslo Arbeiderparti, sa Ap.s Idar Eliassen.
7.Derfor blir det å føye skam til skade når Oslo kommune nå søker å presse Norsk Hydro til å bekoste en utbedring av den fra tidligere dårlig utformede" trafikkmaskin" i krysset Vækerøveien / Drammensveien.
8.Derfor fikk vi lyst til å føye konserter til operaforestillingene.
9.Derfor vil denne beretningen føye seg inn i rekken av bøker om mennesker med en dyp, visjonær innsikt de vil dele med oss andre, men ulykkeligvis slipper de altså ikke til.
10.Dessverre må jeg føye til at noen elever allerede er blitt så" ødelagt" at de ikke finner seg tilrette i samfunnet og ender som narkotikavrak og kriminelle.
11.Det er forresten grunn til å føye til at dette er en erfaring man nettopp gjør i kommuner hvor Venstre har innledet samarbeide med Ap.
12.Det er fristende å føye til her at 1 / 3 av alle småbarnsfedre jobber overtid.
13.Det er ikke riktig at de tjener penger som gress, skal man bruke bildet må man føye til at da er gresset både tørt og glissent og kortvokst.
14.Det er vel unødvendig å føye til at skjerping og oppdatering av Forsvarets pressekontakter ikke bare må ha fremtidige krisesituasjoner som siktemål.
15.Det skal en viss stolthet til å tro at en så stor menneskegruppe - som de meningsdannende forfattere vil føye seg.
16.Det skyldtes kort og godt stort arbeidspress og jeg kan føye til at vedkommende hadde litt lite stofftilfang og ikke riktig fikk tak på saken, slik han uttrykte det overfor meg.
17.Det som jeg skal føye til, er at det er ingen forkleinelse om noen av disse meldingene ved nærmere undersøkelse blir klassifisert som" ingen ubåt".
18.Det ville føye seg inn i rekken av tiltak som gjør det utrivelig i Oslo sentrum.
19.Dyrere er nå forresten ikke to sølvmedaljer som vi emnemessig kan føye til vår rekke her.
20.Efter makeløs demonstrasjon av hengende favntak og en serie velrettede treff, kunne" Kaktus" føye enda en mestertittel til samlingen.
21.En av partene kan resignere og føye den andre i alt.
22.Fiskeveteranen Alf Nilsen fra Mjøndalen kan føye årets lakserøverhistorie til sin personlige samling.
23.Heldigvis vil jeg føye til.
24.Her er det viktig å føye til at befolkningsbegrensende tiltak er svært ujevnt spredt.
25.I det endelige regnestykket for redningsoperasjonen må Saga Petroleum imidlertid også føye til betydelige utgifter for spesialutstyr som er i bruk.
26.JMen la meg kort føye til at jeg ser kritikken av politiet som han setter frem som meget betimelig.
27.Jeg så ham for første gang i begynnelsen av 1981, seks måneder efter Solidaritets seier, i en periode da de mektige menn på statens censurkontor måtte føye seg efter den uvanlige ånd av" fornyelse" i landet.
28.Jeg vil gjerne føye til at dette bør være et aktivt og klart uttalt standpunkt.
29.La meg bare i parentes føye til at jeg setter dem begge høyt, og at jeg ser dem begge som verdifulle medarbeidere i Kirkens tjeneste - å se dem spilt mot hverandre i en forståelsesløshetens konfrontasjon i Balsfjord menighet ville være en tragedie av de store.
30.La meg i denne sammenheng føye til at vi nok må tenke nøye igjennom vår industripolitiske strategi, også den vi i Arbeiderpartiet har stått for.
Similar words

 
 

føye as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) føyeføyendeføyd
Indikative
1. Present
jegføyer
duføyer
hanføyer
viføyer
dereføyer
deføyer
8. Perfect
jeghar føyd
duhar føyd
hanhar føyd
vihar føyd
derehar føyd
dehar føyd
2. Imperfect
jegføyde
duføyde
hanføyde
viføyde
dereføyde
deføyde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde føyd
duhadde føyd
hanhadde føyd
vihadde føyd
derehadde føyd
dehadde føyd
4a. Future
jegvil/skal føye
duvil/skal føye
hanvil/skal føye
vivil/skal føye
derevil/skal føye
devil/skal føye
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha føyd
duvil/skal ha føyd
hanvil/skal ha føyd
vivil/skal ha føyd
derevil/skal ha føyd
devil/skal ha føyd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle føye
duville/skulle føye
hanville/skulle føye
viville/skulle føye
dereville/skulle føye
deville/skulle føye
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha føyd
duville/skulle ha føyd
hanville/skulle ha føyd
viville/skulle ha føyd
dereville/skulle ha føyd
deville/skulle ha føyd
Imperative
Affirmative
duføy
viLa oss føye
dereføy
Negative
duikke føy! (føy ikke)
dereikke føy! (føy ikke)
Your last searches