Norwegian-Italian translation of falle ned

Translation of the word falle ned from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

falle ned in Italian

falle ned
generellverb cadere, cadere per terra, cadere a terra
  falleverb cadere giù
Anagrams of falle ned
Similar words

 
 

More examples
1.Ein skigard kankje vara evig" så må gjerdene mellom kristne grupperinger falle ned.
2.Dørum har nå sittet så lenge på gjerdet og lenet så langt mot venstre at det bare var en side han kunne falle ned på.
3.Da ville det falle ned tre store bloddråper som skulle stille den verste sulten.
4.De fire kjempeklokkene i Notre Dames nordre tårn, som ble støpt av gamle russiske klokker fra Sevastopol, var nemlig blitt så slitte og skitne at de både var trette og rustne i klangen og tildels holdt på å falle ned.
5.De fleste trodde nok jeg ville falle ned, forteller Gunnestad med et gytteaktig glimt i øyekroken - i sitt hjem på Bekkestua utenfor Oslo.
6.De kutter grener som hindrer sneen i å falle ned på løypetraseene, fjerner vindfall og bygger klopper, og de merker de 3000 skiltene i Marka.
7.Det finnes mange løse taksten i Warszawa, og han går alltid langs fortauene i riktig avstand til veggen, dersom en skulle falle ned.
8.Det kan være de store fantasier som synes utenpå Rosalinde, som den gangen hun sitter og rister frenetisk for at katten skal falle ned fra det rosa lindetreet hun er nettopp da.
9.Det var kort og godt skivene som ikke ville falle ned, trolig på grunn av treghet i systemet, mente Krogstad, som ville protestere, men som ikke fikk medhold av den norske lagledelsen.
10.Flyet styrtet, det stemmer, men det var slett ikke meningen at det skulle falle ned og ende som vrak.
11.Følgelig lar han henne se sine egen ben falle ned der" måneskinnet vokser".
12.Han må se i øynene at det kan falle ned, og hva så med Attila Horvath ?
13.Hensikten med nettet er at småsten som måtte løsne, ikke skal falle ned på E18, som går helt inntil fjellet, men bli fanget opp og havne ved foten av fjellet.
14.Hun måtte holde seg fast for ikke å falle ned, og efterpå fulgte en lang dommersamtale der den rumenske damen ble kalt bort til sin amerikanske overdommer, som hun hoderystende forlot.
15.I LO er det svært delte meningeriom den fremtidige mediepolitikk og Trælnes vil ikke si noe om hvilke konklusjoner utvalget vil falle ned på.
16.Ifølge IEAs oversikter kommer OECDlandene ventelig ikke til å kunne opprettholde dagens produksjon på ca. 16 millioner fat pr. dag og vil trolig falle ned i 1314 i år 2000.
17.Jeg var rent engstelig for at en av dem skulle miste balansen og falle ned i den myldrende trafikken på gaten langt nede.
18.Klarer man ikke å følge med her, kommer Frankrike til å falle ned i gruppen av annenrangs stater, sier han.
19.Man kan bare tenke seg hva som ville skje om et slikt kjempetre skulle falle ned på en slik dag.
20.Man vil også stå overfor problemet med eventuelt å tillate erstatning av våpen som går i stykker (fly kan falle ned) eller av komponenter med kort levetid.
21.Når spørsmålet likevel har kommet opp, er det fordi man med nøye gransking av fundamentene til tribunene har oppdaget angrep på armeringen, samtidig som murpuss og betongflak er i ferd med å falle ned og kan være til stor fare for publikum.
22.Området er farlig å bevege seg i, og på grunn av risikoen for å falle ned i en bresprekk, har man ikke tatt chansen på å sette inn letemannskaper fra bakken.
23.Rent likblek var han da Benedicte Adrian snublet på scenen og var på nippet til å falle ned i orkestergraven.
24.Skulle flyet falle ned, ville det få uanede konsekvenser, sier sikkerhetssjefen, som ser svært alvorlig på saken.
25.Så ble den satt opp på nytt, for å falle ned igjen.
26.Ta en geleprøve, dvs. drypp en skje i gelemassen og la noen dråper falle ned i gryten.
27.Tirsdag ble aksjen omsatt helt oppe i 182,50, som var ny årstopp, for senere å falle ned til 170 som var uforandret fra uken før.
28.Trolig blir den på 4,25 prosent iår - for så å falle ned i 2,75 prosent neste år.
29.Ut fra rent praktiske formål ser det ut til at man hos oss og internasjonalt vil falle ned på en løsning med forhandlinger på kollektivt grunnlag med de større datainformasjonsbasene efter anslag for hvor meget stoff som lagres og anslag for bruksfrekvens.
30.Vi er imidlertid redde for at taket skal gi efter og falle ned på de brannfolkene som nå arbeider inne i bygningen.
Your last searches