Norwegian-Italian translation of fane

Translation of the word fane from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fane in Italian

fane
bannernoun bandiera [f], stendardo [m]
Synonyms for fane
Derived terms of fane
Anagrams of fane
Similar words

 
 

More examples
1.Dessuten har vi ny fane, forteller Øyvind, - knall blå, med noen flotte, broderte grener på.
2.Ja, Smestad skoles fane, med den våkne hanefar, har nettopp vært inne til konservering.
3.15 elever fra Sjursnes skole i Ullsfjord i Troms fikk oppleve en spesiell 17. mai da de fikk delta i toget med egen fane.
4.Blant det norske klassiske materialet vil vi fremheve en praktfull ubrukt 4blokk av den sjeldne 10 øre sjattert posthorn med nedløpende fane, eller Norge Nr. 36 I, som det heter på fagsproget.
5.Bærums Sportsklubb var møtt opp med sin fane, og det eneste som manglet var vel Bærumssangen.
6.Dermed står de fleste egentlig massivt samlet under Hognestads fane.
7.Drusere fra fjellene heiser sin fane over en erobret regjeringsstilling i Beirut.
8.EFTER at vi nordboere har skapt ordet livsstandard som vår tids politiske fane, og har fått Verdens Helseorganisasjon til å adoptere begrepet, kan vi bare undres over at det så ofte her hjemme - fra Olav Gjærevolls famøse brev til pensjonistene i 1965 til dagens påstander om" Høyrerasering av velferdsstaten" - manes frem spøkelser om den svarteste nød som følge av et borgerlig stortingsflertall og en tilsvarende regjering og sosialminister.
9.En annen hundelignende figur kombinert med en fane.
10.Erfaringer fra tidligere års marsjering har vist at skolens fane og flaggborg bør plasseres foran korpset.
11.Feinschmeckeren kan vifte kulturens fane over det kanadiske vinnerbidraget til Montreuxfestivalen," Jeg er et hotell".
12.Han imponerte med sin røde fane og skinnjakken.
13.Han mener imidlertid at det er skjedd en utglidning i retning av at ytringsfriheten holdes opp som en fane i saker som har ren underholdningsverdi - til fortrengsel for personvernet.
14.I innenrikspolitikken var han ingen tilhenger av partiets hevdvundne" vesle fane".
15.I år stilte Jutul opp med en kontingent på over 100 løpere og klubben kom også med sin egen fane.
16.Med sin alternative fane høyt hevet ville Venstre stå tilbake, for at ideene skulle gjennomsyre norsk politikk - som en surdeig.
17.Medlem av Europarådet, stortingsrepresentant Hans E. Strand (h), har vært i East Sussex i England, der han på vegne av rådet overrakte en fane til det derværende fylkesting.
18.Naturligvis kan det være gjevt ved enhver anledning å heise hver" sin vesle fane" i partipolitisk sammenheng, men hvis resultatet blir minimal politisk makt og innflydelse, er de partipolitiske pliktøvelser av relativt ringe verdi.
19.Nils Lavik holdt sitt inntog på Stortinget med Kr.F.s" vesle fane", og Venstres skjebne som ett av flere jevnstore mellompartier var endelig beseglet.
20.Når skolemusikken på Hallagerbakken nå har fått nye uniformer og skolen ny fane, har det kunnet skje med tilskudd av" stenpenger".
21.Prioriter til fedrelandets beste, møt frem under solidaritetens fane, plant, skulder ved skulder, kollegialitetens banner på toppen av våre hustak, kjemp sammen på barrikadene mot dem som vil plukke på vår levestandard og bremse vår kjøpekraft.
22.Samme klubb besitter også Norges eldste fane, et idrettshistorisk klenodium fra 1861.
23.Selv ikke den minste fane for internasjonal solidaritet ble reist.
24.Siden dengang har navnet Sharpeville stått som et fane og fakkelord i de sorte sydafrikaneres kamp mot raseundertrykkelsen.
25.Willoch kjørte i en kjempemessig sort limousine av merket Røde fane.
26.Røde Fane" er Kinas svar på Cadillac, og har siden 1950årene sørget for standsmessig skyss for partikoryfeer og høye gjester.
27.Røde fane" het de mest fornemme.
28.Wergeland var ikke bare en dikter ; han var en fane, sier professor Bien.
29.Akkurat nå sys forøvrig ny fane.
30.Behovet for standsmessig skyss, bl.a. ved statsbesøk, er hittil blitt dekket av Kinas egen kolossale statusbil, Røde Fane.
Your last searches