Norwegian-Italian translation of faresignal

Translation of the word faresignal from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

faresignal in Italian

faresignal
fryktnoun terrore [m]
  mekaniskverb molare
Synonyms for faresignal
Similar words

 
 

More examples
1.Det er et faresignal når selv enkle bruksanvisninger nå kommer i form av bilder og symboler, fordi mange mennesker angivelig ikke er i stand til å oppfatte en skrevet tekst med samme innhold.
2.Det er også et faresignal at vi neste år bruker opp praktisk talt alle ubundne reserver i kapitalfondet.
3.Fallet i indeksen over de ledende økonomiske indikatorer blir allikevel ikke oppfattet som noe faresignal.
4.Felles for dem var at behandlingen med psykofarmaka ikke virket, og alle hadde begynt med den varmeutviklingen nederst i ryggen som dr. Johnson nevner som et faresignal.
5.Han mener at sveisefaget her i landet er i ferd med å få lav status og ser et faresignal i dette.
6.Hvis man vet at man oftere dummer seg ut, er det også et faresignal.
7.Men også skjærende, som et faresignal.
8.Skolesjefen gjør oppmerksom på at undersøkelsen kan være med på å forsterke oppfatningen av at det er ensbetydende med et faresignal om kriminalitet og sosialt avvik at en elev er registrert som klient i PPtjenesten.
9.Smerten er det legemlige faresignal, angsten det sjelelige, sier en psykiater og får oss til å innse at angsten har enfunksjon.
10.Smertene er et helt nødvendig faresignal for kroppen vår.
11.Tillitskvinne Toril Tvitekkja sier til VG at hun ikke ser permitteringene som noe faresignal.
12.Volummessig er det naturlig å sammenligne Norge med begge disse land, og denne forskjellen er et klart faresignal for vår verkstedindustri, sier adm. direktør Christian M. Bachke i Bachke Maskin A / S.
13.Det er et faresignal til samfunnet når de best utrustede unge bevisst velger korte utdannelser fremfor lange, sa rektor Inge Lønning (bildet) på Universitetets årsfest.
14.Hele samfunnet står overfor et faresignal når mange av de teoretisk best utrustede og sterkest motiverte unge bevisst velger korte og rette utdannelsesveier for å unngå de lange og besværlige og ofte uoversiktlige og tålmodighetskrevende utdannelsene.
15.Astrid Gjertsen, som innledet til debatt over temaet" Hva er moderne forbrukerpolitikk", så det som et faresignal når Forbrukerrådet måler sin virksomhet gjennom antall behandlede klagesaker.
16.At flere og flere gir opp for arbeidspresset og slutter i sine stillinger, er enda et faresignal som ikke bør gå upåaktet hen når tiltak kan og bør gjennomføres for å bedre også deres situasjon.
17.Disponent Arne Anthonisen i Texaco oppfatter Essoutspillet som et faresignal.
18.ET opplagt faresignal, som imidlertid ikke fremkalte reaksjoner av en slik styrke at uhellet ved Karihaugen for en tid siden ble avverget.
19.Efter å ha tatt et overblikk over situasjonen ble det besluttet å sette i gang" stor alarm" på fabrikkområdet, det vil si Norsk Hydros alvorligste faresignal.
20.FARESIGNAL nr. to ligger mer åpenbart i dagen, dessverre.
21.Likevel er det et faresignal at produktivitetsveksten i Norge er lavere enn blant våre handelspartnere.
22.Men det faktum at man synes å akseptere mindre hærverk enn man på forhånd frykter for, som oppløftende, er et faresignal.
23.Mer enn å være noe faresignal for Tracey Ullman, som helt bevisst har valgt sitt formsprog, kan" You Caught Me Out" reise spørsmålet om gjengen i det en gang så vitale plateselskapet Stiff, har begynt å bli like matleie og kyniske som storselskapenes makthavere de som Stiff en gang protesterte så iherdig mot.
24.Når det er lettere å tjene penger på Børsen gjennom raske kjøp og salg, enn på å drive en virksomhet 300 dager i året, er det et faresignal, sa han.
25.På samme måte som kroppslig smerte varsler om fare for fysisk skade og får oss til å reagere, bør man ta frykten som et sjelens faresignal som mobiliserer oss.
26.Skoleinspektør Signe Natvig Andreassen sier at mange av disse barna roper om hjelp, og at skulkingen er et alvorlig faresignal.
Your last searches