Norwegian-Italian translation of fase

Translation of the word fase from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fase in Italian

fase
utviklingnoun fase [f], stadio [m]
Synonyms for fase
Derived terms of fase
Anagrams of fase
More examples
1.Den uenighet som Statoildirektøren har tilkjennegitt, bidrar til å svekke Norges posisjon i en særdeles viktig fase av saksbehandlingen på britisk regjeringshold.
2.Fase 1" av" Fjellinjen" går fra Hjortneskaia til Oslo Børs 60 meter under havoverflaten i rent fjell.
3.Fase 1" går ut på å legge veien i tunnel fra Hjortneskaia under Vestbanen og Akershus til området ved Oslo Børs.
4.Straksløsningen" (fase 1 i reformforslaget) som jeg omtalte i forrige artikkel, vil lette overgangen til inflasjonsjustering.
5.Straksløsningen" er første fase i Skattekommisjonens forslag til nytt skattesystem.
6.Det er neppe noen fare for at Trolls første fase vil være for stor for markedet, fremholdt Bergmann, som understreket betydningen av at man fra norsk side satser på en utbyggingspolitikk som kan sikre kontinuitet i de norske gassleveransene.
7.Det siste tiåret har jeg vært inne i en fase hvor jeg virkelig har måttet prioritere min tid.
8.Det som nå utvikles, representerer en ny fase i forhold til de tredve første installasjonene i Nordsjøen.
9.Det varierer, men som oftest begynner det med uro og unormal oppførsel, som går over i aggressivitet og en rasende fase, som igjen kan ende i en paralytisk tilstand - og efter to uker er det døden.
10.Efter den retoriske fase i vår, er debatten om helsetjenesten kommet inn i et riktigere spor.
11.Efter en trang fødsel har vi vært gjennom en fase som bør gi en godt planlagt og gjennomført sammenslutning med store utviklingsmuligheter.
12.Efter omstendighetene er tilstanden tilfredsstillende, ifølge legene ved sykehuset, men han er fremdeles i en kritisk fase, sier politifullmektig Ståle Hovden.
13.Gjør vi ikke noe tidlig, vil alt hope seg opp i den fase hvor det offentlige må ha ansvaret.
14.Hvis Stortinget mener at denne konsekvensanalysen er tilfredsstillende, er det mulig at Møre I og Troms II kommer med i letevirksomheten som en del av annen fase i 10. konsesjonsrunde neste høst, opplyser informasjonssekretær Egil Helle i Olje og energidepartemetet til Aftenposten.
15.Jeg synes det var en veldig nyttig samtale fordi Statoil nå er i en avgjørende fase i forhandlingene både med Ruhrgas og British Gas om salg av Sleipnergassen, sier Kristiansen.
16.Osloskolen er for tiden inne i en labil fase, noe som henger sammen med økonomi og det forhold at antall innbyggere i skolepliktig alder minker, fortsetter han.
17.Prosjektet er inndelt i tre faser, og første fase med 60 senger forutsettes å være ferdig innen 1. juli 1990, neste fase med 100 senger i 1993, og være fullt utbygget med 150 senger i 1996.
18.Vi er i en fase hvor vi ønsker å trappe opp, sa han.
19.Vi er inne i en god fase.
20.Vi er nå kommet inn i en avgjørende fase.
21.Vrådal skal bli et Beitostølen for kreftrammede ; et sted hvor de syke og deres pårørende kan komme og få hjelp i en vanskelig fase av livet.
22.1,7 millioner kroner vil bli brukt i første fase av hjelpen.
23.17 og 19åringer i eget lag for skogsdrift er et av de konkrete resultater i en tidlig fase av jobbeutvikling og etablererarbeidet i Vennesla.
24.3200 tonn matkorn skal Kirkens Nødhjelp bringe ut til de tørkerammede fra nå og frem til mai. Når denne første fasen i matforsyningen er over i slutten av april, regner Ericsen med en fase to fra mai til oktober.
25.Akkurat som i oppfølgingskonferansene efter Helsingforserklæringen, i Beograd og i Madrid, forbereder de seg på langvarige opphold, og det er få som tror at konferansen vil være avsluttet i sin første fase før høsten 1986.
26.Allerede efter at første fase i denne Osloundersøkelsen er avsluttet, den som omfatter småguttspillerne (1214 år), kan nemlig de første konklusjoner trekkes.
27.Andelshaverne i Gullfaksfeltet i Nordsjøen vil innen 15. desember ha ferdig en plan for utvikling av fase to i prosjektet.
28.Annen fase er at man føres vekk fra sine egne omgivelser og i den tredje fase blir man overtalt til å være med på noe forpliktende for bevegelsen, alt fra plakatklistring til aksjoner.
29.Annen fase i forhandlingene blir en diskusjon om beregningsgrunnlaget for lønnsomheten i næringen.
30.Arbeidet med å få en fergerute mellom Sandefjord og Strømstad er nå inne i en avgjørende fase.
Similar words

 
 

fase as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fasefasendefast
Indikative
1. Present
jegfaser
dufaser
hanfaser
vifaser
derefaser
defaser
8. Perfect
jeghar fast
duhar fast
hanhar fast
vihar fast
derehar fast
dehar fast
2. Imperfect
jegfaste
dufaste
hanfaste
vifaste
derefaste
defaste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fast
duhadde fast
hanhadde fast
vihadde fast
derehadde fast
dehadde fast
4a. Future
jegvil/skal fase
duvil/skal fase
hanvil/skal fase
vivil/skal fase
derevil/skal fase
devil/skal fase
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fast
duvil/skal ha fast
hanvil/skal ha fast
vivil/skal ha fast
derevil/skal ha fast
devil/skal ha fast
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fase
duville/skulle fase
hanville/skulle fase
viville/skulle fase
dereville/skulle fase
deville/skulle fase
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fast
duville/skulle ha fast
hanville/skulle ha fast
viville/skulle ha fast
dereville/skulle ha fast
deville/skulle ha fast
Imperative
Affirmative
dufas
viLa oss fase
derefas
Negative
duikke fas! (fas ikke)
dereikke fas! (fas ikke)
Your last searches