Norwegian-Italian translation of fastslå

Translation of the word fastslå from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fastslå in Italian

fastslå
diskusjon verb concludere, porre fine a, appianare
  overenskommelseverb concludere, liquidare
Synonyms for fastslå
Derived terms of fastslå
Anagrams of fastslå
More examples
1.Norway" må være alle jazzinteressertes drøm, det kan vi trygt fastslå efter en uke ombord.
2.Bidraget fra den svarte økonomi til sysselsetting og produksjon lar seg vanskelig fastslå, selv om det må antas å være av en viss størrelse, fremholdt finansminister Rolf Presthus i Stortingets spørretime i formiddag.
3.Det eneste som gikk oppover var prisene, arbeidsløsheten, skattene og regjeringens størrelse, sa Reagan, som mente å kunne fastslå at situasjonen er endret til det langt bedre.
4.Det er ikke alltid like lett å fastslå hvor i prosessen feil oppstår, innrømmer driftssjef Arne Eide i Oslo veivesen.
5.Det er mesterskapets oppmann, Olav Høiås, som skal ta avgjørelsen lørdag eller søndag, men jeg tror jeg allerede nå kan fastslå at NM vil gå som planlagt.
6.Det er nettopp for å fastslå hva det er, vi vil få oversatt dokumentene, sier han.
7.Det er også gledelig å kunne fastslå at det foregår en oppmykning og at vi har oppnådd bedre forståelse hos mynighetene og Vinmonopolet i alkoholpolitikken, sa Holgersen.
8.Det er vanlig å støtte tilsvarende prosjekter med 4050 prosent, men siden hele prosjektet er i startgropen, er det foreløbig vanskelig å fastslå hva vårt svar på Sulitjelmaprosjektet blir, sier kontorsjef Terje Skavold i Distriktenes utbyggingsfond til Aftenposten.
9.En ny abortlov må fastslå fosterets rett til liv og samfunnets plikt til gjennom lovgivning og på annen måte å gi fosteret og kvinnen egnet beskyttelse, heter det i programutkastet, som skal sluttbehandles på Senterpartiets landsmøte neste år.
10.Grunnen til det er at elevtallet har sunket pr. klasse, og jeg vil til tross for nedgangen i antall elever fastslå at det ikke kommer på tale å si opp noen av dem som arbeider som lærere i Oslo fra kommende skoleår.
11.Hver eneste dag kan vi lese i avisene om drap, bortførelser og ran, sier Fraga, og politiet mener å kunne fastslå at 75 prosent av disse forbrytelsene har sammenheng med bruk eller omsetning av narkotiske stoffer.
12.Hvor mange unger ulvetispen fikk isommer, har jeg ikke lykkes i å fastslå.
13.Ikke i en eneste stat går det idag an å fastslå at Mondale har flertallet inne.
14.Jeg tror interessen vil øke og arbeidet oppleves som mer meningsfyllt når medlemmene kan fastslå at deres strev gir resultater, fortsetter stortingsrepresentanten.
15.Jeg vil fastslå at de samlede ressurser vi disponerer til forbruk og investeringer i samfunnet, ikke blir større ved slike finansielle tiltak som bompengefinansiering.
16.Kriminalpolitisentralens identifiseringsgruppe har blant annet på grunnlag av fingeravtrykk kunnet fastslå identiteten til den drepte, sier politifullmektig Sveinung Stangeland ved Sarpsborg politikammer til NTB.
17.Man trenger ikke noen spesialinnsikt for å kunne fastslå at et slikt krav vil virke i strid med sin hensikt, mener Ulf Andenæs.
18.Med bakgrunn i de dystre tall fra sommerens første feriehelg, må vi kunne fastslå at hodningsskapende sjøvettkampanjer er nødvendig for å få drukningstallene ytterligere ned, mener Høisæther.
19.Men jeg kan ikke love at vi efter denne boringen kan gå ut å fastslå hvor store reservene er, sier selskapets pressetalsmann Einar Knudsen til Aftenposten.
20.Men jeg ønsker å fastslå at det i hovedsak ikke er noen motsetninger mellom NAGS og Miljøverndepartementet.
21.Men rapportene om dette har vært mostridende, og det har derfor ikke vært mulig å fastslå noen sikker sammmenheng på dette området, sier han.
22.Selv om ikke de endelige resultatene og tallene vil være klare før senhøstes, kan jeg allerede nå fastslå at Norge endelig er på vei ned fra verdenstoppen når det gjelder antall drukningsulykker i forhold til innbyggertall.
23.Ulvespor er til forveksling lik store hundelabber, men hvis jeg kan følge sporene et par dager, er det vanligvis ikke vanskelig å fastslå om vi har med ulv å gjøre.
24.Under samøvelser med andre NATOlands marinestyrker, har vi kunnet fastslå at våre mannskaper holder en høy standard, fremholder Utne.
25.Under samøvelser med andre NATOlands marinestyrker har vi kunnet fastslå at våre mannskaper holder en høy standard, fremholder kommandør Arne Utne.
26.Vedkommende er sendt til Tromsø for obduksjon, og på grunnlag av obduksjonresultatet og den øvrige efterforskning håper vi å kunne fastslå hvorvidt mannen er død som følge av en forbrytelse eller en ulykke.
27.Vi har våre klare prosedyrer for eventuelt å fastslå om det er en norsk eller annen NATOubåt som befinner seg under overflaten.
28.Vi mener å ha sikre sportegn og observasjoner som gjør at vi kan fastslå antall bjørner til minst ti, sannsynligvis tretten bjørner, sier han til avisen.
29.Vi trenger et" Kvinner i jordbruketår" for å fortsette denne diskusjonen og fastslå hvor vi står idag, mener Løvås og lover at dette skal bli tema også når Kvinnegruppa har sitt landsmøte til høsten.
30.25åringen er mistenkt for drapet, men politiet ønsker å fastslå dette med sikkerhet.
Similar words

 
 

fastslå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fastslåfastslåendefastslått
Indikative
1. Present
jegfastslår
dufastslår
hanfastslår
vifastslår
derefastslår
defastslår
8. Perfect
jeghar fastslått
duhar fastslått
hanhar fastslått
vihar fastslått
derehar fastslått
dehar fastslått
2. Imperfect
jegfastslo
dufastslo
hanfastslo
vifastslo
derefastslo
defastslo
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fastslått
duhadde fastslått
hanhadde fastslått
vihadde fastslått
derehadde fastslått
dehadde fastslått
4a. Future
jegvil/skal fastslå
duvil/skal fastslå
hanvil/skal fastslå
vivil/skal fastslå
derevil/skal fastslå
devil/skal fastslå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fastslått
duvil/skal ha fastslått
hanvil/skal ha fastslått
vivil/skal ha fastslått
derevil/skal ha fastslått
devil/skal ha fastslått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fastslå
duville/skulle fastslå
hanville/skulle fastslå
viville/skulle fastslå
dereville/skulle fastslå
deville/skulle fastslå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fastslått
duville/skulle ha fastslått
hanville/skulle ha fastslått
viville/skulle ha fastslått
dereville/skulle ha fastslått
deville/skulle ha fastslått
Imperative
Affirmative
dufastslå
viLa oss fastslå
derefastslå
Negative
duikke fastslå! (fastslå ikke)
dereikke fastslå! (fastslå ikke)
Your last searches